Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Bîr savcı hakkında tahkikat yapılıyor Ankara 7 T.H.A,Muhtelif suçlardan dolayı Söğüt Savcısı Fuat Bilge hakkında Adalet Bakanlığı Müfettişi Tarık Pepeyi tarafından 4 sahifelik tahkikat dosyası Eakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • *V3 çıkmaza giriyor Gromyko,dün bütün gün eski Rus iddialarını tekrar edip durdu t r f f f f Paris,7 AP.Dört dev let Dışbakan Vekillerinin bu-günkü toplantısında Sovyetler' Birliği Dışişleri Bakan Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • B.Milletler dün Han nehrini geçtiler Cepheyi teftiş eden Mac Arthur,Çinlilerin İlkbahar taarruzuna hazırlandıklarını dün açıkladı ^^UPCCı'û'iJKit ctio&'ljtugjöjigflo^ m q n ^fi ji bit iıırç Korede sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • 28 nutnaralı resmî tebliğ Şehit 2 erle yaralı 8 erin isimlerini bildiriyoruz Ankara 7 A.A.Mil.1!Savunma Bakanlığından bildailmiş olup 28 numaralı resmî tebliğdir:Kore birliğimizden şehit iki erle yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • I İ un olduruldu GL Razmara.Fedayam İslam adlı müfrit dinî cemiyete mensup bir şahıs tarafından camie giderken kalabalık arasında tabanc ile vuruldu Londradaki resmî Ame rikan ve İngiliz mahfilleri Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Emekli ve dulların zararları önlenecek İstanbui Milletvekilleri yaptıkları bir içtimada bu işe el koyan ve C.H.P.iktidarının hatâsını düzeltmeye çalışan hükümete yardım etmeğe ve tasarının Meclisten a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Kusyanın harp masrafı l!öl bütçesinde askerî masraflar iein M milyar 420.000.000 ruble tahsisat kondu Moskova,7 AP.Bu akşam Sovyetler Birliği parlâmentosuna sunulan 1951 büt çesinde askerî masraflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Dün geceki Boks maçları ingiliz takımı 5-2 galip geldi Şehrimizde misafir bulunan tngiliz West Ham kulübü bok sörleri ikinci karşılaşmalarını,dün gece Spor ve Sergi sarayın da Elektrik takımiyle yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Fas Sultam seçenlerde Fransayı ziyaret etmişti.Yukarıdaki resimde Sultan.Fransız Cumhurbaşkanı ile birlikte sürülmekledir.Faştaki hâdiseler ve general Juin Arap Birliği hâdiselerin vahametinden bahsed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Fra n s a d a kabine kurul m uy or Paris,7 A.A.afp)Fransız Millî Meclisi oturumu nun son bulmasını müteakip Cumhurbaşkanı Vincent Auriol sırasiyle,''evvela Millî Meclis başkanı Edouard Herriot'yu ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Şehri kaplayan kesif sis Limansa seyrüsefer aksadı,bazı vapurlar karaya oturdu Salı akşamı saat 23,30 a doğ ru,başlıyan sis gittikçe kesafe.tini arttırarak Marmara denizini.Boğazı ve Halici tamamiy sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Talebe Birliği 2 mi Başkanına yapılan tecavüz dolayısivle Gençlik hükümete başvurdu İki gün önce iki meçhul şahıs tarafından Milli Türk Talebe Birliği ikinci başkanına te cavüz edilmesi hâdisesi gene.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • jı Deniz Kuvvetleri Kımııı-anı Amiral Altıncaıı V Karaşi,7 A.A.Türk askerî heyetinin Pa.kistanı ziyaretleri için büyük bir program hazır-S lanmıştır.y£ Türk askerî heyetini teş S kil eden general Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • Rdnîet VvnV-nm Hrrli' f 7vbnik Adalet Bakanı Yun açlığı dâva Ankara 7 T.H.A.Adalet Bakanı Halil Özyörük tarafından Marmaris eski C.Savcısı Remzi Balkanlı aleyhine açılan dâvanın duruşması bugün 3 ün c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1951
  • savumu en Hava ordusunun yeni bütçesi tasdik edildi.Har» halinde ticaret gemilerini silâhlandırmak üzere hazırlık yapılıyor İstihbarat servisinin masrafları arttırılacak.Londra,7.A.A,lps)Avam kamarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Aslen Rus olan bir komünist propaganda yaparken yakalandı Takdimde,Şehit Muhtar cad desinde oturan ve aslen Rus olan Boris Vasilef adında biri,ayni muhitte oturan Rumlar arasında komünizm propagandası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Eğitim II I I 1 bahisleri İngiltere'de hukuk Londrada avukatlık stajının yapıldığı ve «Inns of Court» adı verilen 4 müesseseye hukuk tahsili için yılda ortalama 1000 talebe girmektedir.Hâlen bu stajye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Şehrimize gelen göçmenler Dün sabah Zeytinburnu göçmen misafirhanesine Bulgaristan'dan 98 göçmen daha gelmiş,bu suretle bu göçmen evi nin mevcudu.222 ye baliğ olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Bir esrar mıakisi yakalandı Defterdarda oturan Ali Yalçın adında birinin esrar imal ettiğini-ve bunları sattığını ha ber alan memurlar kıyafet değiştirerek kendisiyle temasa geçmiş ve esrar almak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Frenleri bozulan otomobil kırtasiye mağazasına Etfrdi Dün sabah saat 8.30 da Tophanede bir otomobil kazası olmuştur,Şoför Sadık Özürgenin idaresindeki taksi.Defterdar yokuşundan inerken frenleri tutma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Toplanan kedi ve köpeklerin derilerinden kürk yapılıyormuş Kazhçcşme'de bir deri fabrikasının,canlı kedi ve köpek» leri makinelere sokarak derisini yüzdüğü ve bunlardan kürkler imal ettiği ve bu kedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • İranın İstanbul Başkonsolos Hamburg'a tâyin edildi Dost İran'ın İstanbul'daki Başkonsolosu Miftan,ziyaret maksadiyle gittiği Tahran'dan uçakla şehrimize dönmüş ve memuriyetinin Hamburg Başkonsolosluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Hüviyeti meçhul bir erkek cesedi bulundu Evvelki gece Fener sahilinde 35 yaşlarında tahmin olunan bir erkek cesedi bulunmuştur.Üzerinde hüviyetini teşhise yarıyacak en küçük bir vesaik bulunmayan ve v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • •Jr Belediye otobüsünde saht» bir paso ile seyahat etmek istiyen Hüseyin adında biri yaka lanmış ve dün adüyoye verilmiştir.Tophanede oturan Zeki Bi len adında biri metresi Loteı'i» yüzünü jiletle yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Behzat Bııtak hastalandı Şehir Tiyatrosunun intendantı Behzat Butak 4 gündenbe"i safra kesesinden rahatsız olavak evinde yatmaktadır.Değerli sanatkâr,şehir hastahanelerinden birinde kısa bir müddet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Halk tipi ucuz evler E\lcr Kadıköy,Fatih,Beyoğlu,Mecidiyeköyü,Gvıreba semtlerinde inşa edilecek Şehir meclisinin gecen toplantısında ucuz evler meselesinin halli için Vali ve Belediye Reisine tam salâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • www—t—H A L K IN S E SI Gelen Cevap Gazetemizin 4.2.951 tarihli nüshasında çıkan «'Dörtyol r,antiye şefliği» ballıklı yazı hakkında Sular İdaresinden aşağıdaki yazıyı aldık neşrediyoruz:«idaremizin Dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Ecnebi doktorlar Hekimlerimizin arasında işsiz kalıp çalışacak zemin bulamıyanlar var Birleşmiş Milletler teşkilâtına dahil memleketlerde ecnebi doktorların vazife görebilecekleri hakkında alman karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Kapalı Çarşı bekçileri de Gelir Vergisi tatbikatından zarara uğradılar Kapalı Çarşıda bekçilik edenler Gelir Vergisi tatbikatından zarara uğramışlardır.Ayda yüz lira maaş almakta olan bu bekçiler şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Kırşehir Belediye Reisinin teşekkürü Kırşehir Belediye Reisinden İstanbul Vali ve Belediye Rei,sine gelen bir telgrafta,İstanbul Valisinin Üniversitelilerle gönderdiği İstanbul halkının menfur hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Kalay Hatları düşüyor Kalay ithalâtının artması ve menşe memleketlerde fiatla.rın düşmesi üzerine piyasada başgösteren fiat düşüklüğü devam etmektedir.Dün,külçe kalay 1275* çubuk kalay da 1325 kuruşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • «Şehrin seyrüsefer yolları» mevzuu incelenecek Bugün saat 15.30 da Beledi,yede Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında Teknik Üniversito Rektörleriyle Belediye Fen Müşaviri ve İmar Müdürünün iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Dün hava gazın dan 3Hi^jejHjien^ Havagazı borusunun patlaması yüzünden altı kişilik bir aile ile Sultanahmet Cezaevinden 24 malıkûm zehirlendi Sultanahmet Cezaevinin ka dmlar koğuşunda bulunan mevkuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise Bir garson kendisinden ayrılan sevgilisini bıçakladı.Kendisi de kezzap içerek intihara teşebbüs etti Dün öğleden sonra Hasköyde aşk ve kıskançlık yüzünden kanh bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Basın dâvaları Akşam gazetesi sahibi Necmettin Sadak ve İlhan Sadak tarafından Yeni Cephe isimli derginin sahibi Hâmit Tat ve muharrirlerinden Tevfik Kâmil aleyhine açılmış olan neşren hakaret dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Fasla neler oluyor?Saltanat sürmek için halk arasında nifak yaratılması usulü bütün şiddetiyle Fas'ta tatbik edilmektedir.Fransız ordusu başkomutanlığına tâyin edilmesine rağmen Fas'ta fevkalâde komse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • Çjöçmen piyangosu işteşini Ankara,7 Telef onlı GÖçmen Piyangosu bugün saat 13.30 da çekilmiştir.İkramiye ve amorti kazanan numa ı bilcîiriyoı um.500.000 Lira Kazanan Numara 11112:J0 İskenderun)360.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • KONGBE Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi bugün 17 30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktırif Emekli Sahne Sanatkârları Yurdu Cemiyeti kongresi yarın saat 17 de Şehir Tiyatrosu Dram kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1951
  • İki bin dönümlük araziyî namlarına m;çevirmişler?Yeni malî yıl ınünaseoctiy le Tarım Bakanı Nihat Eğriboz teşkilâtına bir tamim yollamıştır.Bakan bu tamiminde,yeni malî yıl içinde en zarurî ve mübrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • •Milâttan ünce 1 asra ait harabeler meydana çıktı Kenî Delhi,7 H.H.S.Uttar Pradesh devletinin Luctnow isimli şehri civarında jjUluaan Bhadoi köyünde Miattan önce 1 inci asra ail ha-l 'abt-'lpr meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • K^var Ürdün Elcisini kabul etti Ankara,7 A.A.Cura.uurbagfcani bugün saat 17.30 Sa memleketimizden ayrılmak olan Ürdün Elçisi Muham-toea Ali Paşa El-Acluni'yij kabul buyurmuşlardır.Bu kabul esnasında D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • İspirto Hatlarına zam yapılması Ankara,7 T.H.A.İspirto t'iatlanna zam yapıldığı şek linde çıkan haberler üzerine sarf }Hyctli bir zat şuulan soy,lemistir:«İspirto Miatlarına zam yapılcUğı heberleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Tekel Bakanı Samsuna jritti Ankara,7 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan beraberinde özel kalem müdürü Fethi Aşkın ve Bakan hk uzmanları olduğu Jıalde Samsun tütün bölgesinde incelemelerde bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • ı r».i i.KERVANSARAY',t muutî arzu üzerine NICHOLAS BROTHERS Bir hafto daha devam edecektir ı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • İngiJtereve iltica eden elçi Londra,7 A.A.JLps)Hin disten'daki Çekoslovak Büyük Elçisi Kratoshvil İngiltere'ye müteveccihen yola çıkmıştır.Büyü)Elçi Yeni Delhi'de vazifesinden istifa ettikten sonra si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • nn!Sana tevdi ettiğim işi hakkiyle yapmışsın.Her hususta muvaffak olduğuma kanaat getirirsem efendime bir şey hatırlatmağa cesaret eder ve- bana bir ât ihsan eylediniz ama eğerini unuttunuz' derdim.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • 9t/f,Li5£Ja$k Egzos Tem zley cisî Otomobil makinelerinden çıkan ve son de ecede 7C ıirli bir gaz olan ınonoksit üö Karbon,fiirlegik Anım ika-da yapılan bir cihazla zehrinden temizlenir."Makineye bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • ıimıın 11 r mrpiiii M tr Asya'nın!Imüdafâs Mac Donah,yaptığı basın toplantısında komünistlerin Güney Doğu Asya'da yenilmeye mah kûm olduklarını söyledi Londra 7 A.A.United Press)îngilterenin.Güney Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Koreden alınan askeri dersler Amerikalılar harpte niçin muvaffak olamadılar T Muhtelif sebepler arasında makinelerin kâfi gelmemesi,disiplin merini olmaması.Amerikalıların Kore iklimine göre yetişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Vııgoslavyaya sat «hu ak uçaklar Vaşjngton,7 A.A.Ai'pj Dışişleri Bakanlığından resmen biLdirildiğine göre,Amerika ile İngjlterenin Yugoslavya'ya sivil ve askerî u;aklarm satılmasına müsaade etmpğe haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Harici kısa haberler MISIRDA Mısır Donanmasına ait motorlu büyük bir kano.«Mısır» firkateyni yedeğinde çekilirken batmış,altı kişilik mürettebatından dörttü kurtanlabilmiştir.HINDtSTANöft Bugün Yeni D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Eczacı okulu Gelecek ders yılı Askerî Tıp Okulunun halen İssal etti&i binaya nakledilecek Ankara 7 TJ&A.İstan,bulda Üniversite sitesi inşaatının bir kısmı bu yıl tamamla nacak ve bazı fakültelerin gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • italyan Başbakanı itimat reyi aldı i milyon dolarlık askerî tahsii hükümetine itimat reyi verdi italyan Meclisi,1 milyar 245 sat bahsinin sonunda Gasper!Roma 7 AP)Başbakan Al cide De Gasperinin hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Fraıısı/Hava Okulu talebeleri cuma günü geliyor Ankara,7 T.H.A.Bir Avrupa turnesine çıkmış bulunan Fransız Sivil Hava Oku'iu öğrencilerinden 60 kişilik biı grup özel okul uçaklariyie cuma günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • İki atom casusu idam edilecek Nevyork,7 A.A-Reuter)İki erkek ve bir kadın,dün burada geçen harp esnasında Rusyaya atom sularını vererek casusluk yaptıklarından mahkemeye verilmişlerdir.Mahkemenin kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Yeni bir tepkili uçak Paris,7 A.A.Reuter)Marcel D'Assault isimli yeni bir Fransız tepkili uçağı bir tecrübe uçuşu esnasında saatto 1080 kilometre sür'at temin etmiştir,Fransız Hurricane'] diye analan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Kabotaj bayramı pulu Ankara.7 T.'H.A.P.T.Tidaresi kabotaj hakk:miü"*n kabulünün 25 inci yıldönümü j münascbetile I temmuzda bir seri pul çıkarmaya karar vermistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Neriman Sadık Hanım ameliyat oldu Kahire 7 CAP)Mısırın müs takbel Kraliçesi Neriman Sadık Hanım,dün,Fuadıevvel hast ananesinde bir apandisit arae liyatı geçirmiştir.Saraydan neşredilmiş olan bir tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Araerikada seferberlik faaliyeti durmayacak Truman'm tek arzusu Amerika'ya harış imkânlarını sağlayacak istihsal ve kuvveti temin etmektir.Key West 7 A.A.Ai» Sa van ma Seferberlik Dairesi Baş kanı Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Kovâievski ve Dorfmen elimine oldu Kahire,7 A.P.Ameri,kah tenisçiler Dorfman ve Kovâievski dün,Mısır milletlerarası tenis müsabakaların elimine olmuşlardır.Dorfman'ı Drobny 6/3.6 2 ve 6 4.mağlûp etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Delönnoii'nın galibiyeli Anvers,7 A.P.Dün akşanı.burada 72.5 kilo obr Fransız boksörü Michel Lapourelle,Belçikalı Cyrüe Delnnnoit ile yapnuş olduğu rm raundluk bir maçın başin?i raundunda düştükten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Cemil Gökçen,Etibank Genel Müdürü oldu Ankara,7 A.A.Açık bulunan Etibank Genel Müdürlüğüne Elektrik İğleri Etüd İdaresi Genel Müdürü Yüksek Mühendis Cemil Gökçen'in tâyini yüksek tasdike iktiran etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Sulh için yeni bir teşebbüs Lake Success 7 A.A.United Press)Yetkili kaynaklardan alman haberler.Birleşmiş Mrl letler Ara Bulma Komisyonumm Pekin hükümeti nezdinde yeniden tesebbüe geçtiği yolun oladır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • OKmpiyat şampiyonu Cabrera'nın yeni zaferi Buenos-Aires,7 A.A.Reuter)Arjantinli Olimpiyat maraton şampiyonu Dolfo Cat rera,dün Pan Amerikan oyunlaıında maraton koşusunu 2 saat 35 dakika 1 10 da kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Grf»j eriıım yapacağı seyahat Roma 7 A.A.Reuteı)Bu gün öğrenildiğine göre İtalyan Başbakanı De Gasperi vo Dış» içleri Bakanı Kont Sforza lngi liz hükümeti ile tomaslarda bulunmak üzere 12 martta Londı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1951
  • Keşmir jneselesi_Zafiıullah Han,Keşmir ihtilâfı için sarfedilen gayretlerin bir netice verenıiyeceğini belirtti Lake Success 7 A.A.United Press)Pakistan,Keşmir hakkındaki JngU.iz-Am.eri kan karar sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • Tapu va Kadastro Genel MüıUrlüğündâit Polatlı ilçesinin belediye hudutları dahilinde kalan kısımlarının kadastrosuna başlanacaktır.Keyfiyet 2613 sayılı Kadastro Kanununun 8 inci maddesi gereğince ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.90.ÜO 100 dolar 280.30 280.30 100 Franau Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64.03 100 Klorln 78.88.40 73 68.40 100 Belçika Fr.8.00 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • he.8 Kır.29 MART 23 C.Er 19 5 1 Şubal 1370 Perşembe 1366 VAKİT VASAT!EZANI Güneş 6.34 12.36 öîilc 12.27 6.28 İkindi 15.34' 9.36 Aksum 17.59' 12.00 Yatsı 19.30 1.31 Ppısak 4.53 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • istanbul ikinci icra Menyirluğundan 951/824 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Taban halısı ve halı seccade halen bu'unduğu Beyazıtta Marmara Pa.Jas otelinde 14 Mart 951 çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Afife Ediboğl'u.Çalan lar;Hakkı Derman,Şerif içli,Salâhattin Pınar 14,20 Dans müziği Pl.14.45 Program lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • rv Jfa/Book tc^' A Mısırın bugünkü siyasî durumu ve Arap birliği Mısırda çıkan Ahrar gazete.Mısırın bugün içinde bu» lundugu siyasi durum hakkında enteresan bir makale netretmistir.Yine Mısırda çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • 1 Sarılaşan.2 Parasn 3 Bir hayvan.Bazıları onurdeğirmende olduğunu söylerler Şart edatı.4 Kendinc bend etmeklik,Bir nevi kab,5 Çalmak(aıtfo)tersi)Mutemet.6 Tersi)Rus imparatoru.Ekmek,7 Bağışla ma,Sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • SiniarL Nusret Vedat SÂYGEL îık bir akşam rüzgârı kâin;i:kucaklarken,muhit sakinleri akşam nazırlığına başlıyor,açık pencereli evlerden mis gibi yemek kokuları etrafa yayılıyordu.Sokağın en kuytu köşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığından Molla Feneri mahallesinin iskilip hanı sokağında eski 11 yeni 13,13 1,2,3,4 kapı No.lu ve taj 11,13,15;17:1Q-U No.lu vp 254 adanın 1.No.lu gayrimenkulun 474 900 670/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • Sahihi:A.N.KARACAN^ Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbar.sı Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • Yeni İtalyan ordusunda tam mevcutlu olmıyan 10 tümen arasında taksim edil mis 170.000 asker var.Bedenen bu askerler iyidir,fakat ellerinde bulunan malzemenin kısmı azamî eskimiş Amerikan ve İngiliz ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TtYATf.OLARI saat 20,30 f.DRAM KISMI ESKİ S A R Kİ Yaran:Re$at Nuri GUntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi;H,Kemal Ardum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1951
  • S E Y U G L U ALKAZAR 42562)1 Su dan fedaileri 2 Ormanlar ha kimi,AR '44394)1 StıomboH ATLAS 40335)1 Günahkâr kardeşler.İNCt 84595' 1 Stromboli ELHAMRA 42236)1 Fııto Ya istiklâl ya ölüm)LALE 43595)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • P o I i s i öldürenler yak alandı Ankara 7 'T.II.A,Dün ge ce geç vakil genel evlerde vazife basında şehit edilen polis memuru İbrahim Günayı tabunca ile öldürmekten sanık Bin Ali,Mecit.''Kör-Kâmil,Piç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • B.Milletler kuvvetleri rBastarafı 1 incide!rai Mac Arthur bugün Suvonda yaptığı bir konuşmada,şimdiki şartlar altında taraflardan her hangi birinin Kore harbini kazanamıyacağı inancını belirt mistir.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Uydurma haberler Ankara,7 A.A.İstanbul'da ve Ankara'da çıkmakta olan bazı gazetelerde.Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü'nün Savarona yatıyla Amerika'ya gideceği ve yatın Baş,kan Truman'a hediye edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • B.Alman hükümetinin salâhiyetleri artırıldı i İşgal statüsü de müttefikler tarafından yeniden srözden geçirilecek,Berlin için de Boan 7 A.A.Reuter)İşgal statüsünde yapılan tadilât gereğince müttefikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Dünya Müslümanlar Birliği konferansı Delegelerimiz hür Keşmir supları tarafından har Rawalpindi;7 A.A.Dün ya Müslümanlar konferansına iştirak eden Türk delegelerinden üç kişilik bir grup hür Keş mir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Emekli ve dulların zararları önlenecek Maliye bakanının izahatı f BasUu-al'ı 1 incide 1 Ankara,7 T.H.A.Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle emekli,dul ve yetim maaşlarınm bir bayii azalması neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Japonyada çarpışmada 12 polis öldü Tokyo 7 A.A.United Press)Dün burada hükümetten izin almadan nümayiş yapan 1800 Koreli ile nümayişçileri dağıtmaya çalışan 1400 polis arasın,da üç saat süren çarpışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Tarım Bakanının bir tamimi Ankara,7 T.H.A.İstan bulda Eyüp ilçesine bağlı Ali bey köyünde bulunan eski ha nedana ait iki bin dönümlük bir arazinin köy ileri gelenle rinden 15 kişi tarafından nam ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Döviz kaçakçılarının duruşması r Ankara,7 T.H.A.Döviz kaçakçılığından sanık Cihan Palas Oteli müdürü Yorgo ile ikisi başçavuş olan sekiz Amerikalının duruşmaları bugün 5 inci asliye cezada yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 9 3 9 1 3 Yabancı memleketler için İki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 îlân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • İstihbarat servisi takviye ediliyor Londra,7 AP.Büyük Britanyanm istihbarat ve mu kabil casusluk servisi önümüz deki yıl zarfında devlete şim dikine kıyasen üçte bir nisbet te daha fazlaya mal olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Boks maçları r Bas tarafı 1 ineîdel nik knock-out ile galip 58 kilo:Hüsnü Ozan.Hot toa'a sayı hesabiyle galip.62 kilo;R.Hinson Oktay'a goya sayı hesabiyle galip.54 kilo:Dennis Hinson.irorhükmen galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Eddie Burçin'in» Ray Famechon karşısındaki zaferi Cincinnati,7 A.P.Zenci tüy siklet boksör Eddie Burgin,dün akşam,Fransız boksörü Ray Famechon ile yaptığı on raundluk maçın ikinci raundunun 52 nci san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • İngîlterede savunma hazırlığına hîz verildi TBastarafı 1 incide!lolanmn bu sono iyinde mühim miktarda arttırılacağını söylemiş ve bu filoların Avrupadaki müttefikler arası bafVo.'^utanlığa bağlı olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Fastakî hâdiseler ve general Juîn TBastarafı 1 incidel sirde bulunmaktan imtina etmekle beraber,Birleşik.Ameri.kanın Fas meselesi hususunda Fransız hükümetine bir nota tevdi ettiğinden asla haberdar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Iran Başbakanı dun olduruldu TBastarafı 1 incide 1 ğini ilân etmiştir.70 yaşında olan Fahimî İran'ın kıdemli siyasî simalarındandır.Radyo ayni zamanda resmî bir tebliğ do yayınlamıştır:«Bu sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • E OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCt SINIF um!baş,kann,tenasül vları,kol.bacak damar re kemik hastalıkları Mütehassısı 'azit Okçularbaşı No:13 *TeI^Iuayene:23676 1 asül I 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Sanatoryum proje müsabakası Ankara^JA.Ü,Jj'Ue tanbiılda Süreyya.Paşa çiftliğinde inşa edilecek işçi sana.•toryomu için mimarlar arasın.da açılan proje müsabakası müddeti bitmiştir Bayındırlık Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Gençlik hükümet© baş vurdu TBastarafı 1 incide!Türk Gençliğine has bir vakar içerisinde sona ^erdikten sonra ikinci başkanımız Hikmet Sa„ vasin,tecavüze uğramasından duyduğumuz teessür sonsuzdur.Bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Dörtler toplantısı fBastarafı 1 incidel gündeme konulması bahsinoe herhangi bir şart kabul edemiyeccğini fakat Rusyanın,İtalyan sulh muahedesi vecibelerinin yerine getirilip getirilmediği meselesini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • OV.Moc Arthur'un bir foUbl »ıı.ııı pı Koreye daha çok kuvvet gönderilmesini istedi Lake Success,7 A.A.UnL ted Press)Birleşmiş Milletierdeki Amerikan delegasyonunun başkan muavini Ernest Gross bugün be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Amiral Sherman'mn beyanatı Londra,7 AP.Amiral Forrest Shermann,dün,Atinaya hareketinden evvel yap mış olduğu bir konuşmada,Atlantik paktı deniz kuvvetlerinin başına bir Amerikan Amiralinin getirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Ticaret gemileri de silâhlandırılacak Londra,7 AP.Büyük Britanya,bir harp halinde ticaret gemilerini silâhlandırmağa hazırlanmaktadır.Amirallik dairesi sözcüsü L.J.Callaghan bugün Avam Kamarasında ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Şehri kaplıyan kesif sîs TBastarafı 1 incide] Saat 9.15-ten-sonra-si'sin kesafeti azaldığından Adalardan jik vapur hareket etmiş ve sa at 11.15 te Köprüye varmıştır,Diğer taraftan evvelki gece saat 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Gl.Juin'e verilecek vazife Fransız generali Atlantik paktı askerî komuta heyetinde yüksek bir mevkiö getiriliyor Paris,7 A.P.Bugün uçakla Faştan buraya gelen Fransız silâhlı kuvvetler bağ müfettişi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1951
  • Fransız kabinesi TBastaraf' J AwAiVi I lâzım gefen ekseriyeti büyük güçlüklerle temin edebilmişti.Ve birbirini takip eden tecrübelerin de gösterdiği veçhı le sosyalistlerin başbakan olması pek müşküld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • Tomrr.Low tonlu devi;icrindeki kuvvetini henüz bulamıyan Ingilterenin millî takımının,yaptığı maçlardan bir görünü?Bir futbolcunun muvaffakiyeti Tommy Lawton'un sayesinde ikinci kümeye geçen kulüp fe^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • KAYIP ARANIYOR Uzun zamandanberi kendisinden haber almadığım ve nerede olduğunu bilmediğim Fethi oğlu Ruhi Inceören'i tanıyanların insaniyet namına adresime bildirmelerini rica:ederim.Sflâhattin Şen U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • romatizma,adale ve sihir 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • ırıncı oyunlarının gayesi Pazar günü başlanan müsabakalara on Asya devleti iştirak etmektedir Asya tarihinde ilk defa olarak.10 millete mensup 600 gene bir araya gelmekledir.Dostluk kaidelerine uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • Tekel Genci Müdürlüğü ılcmicın Satmalına komisyonu başkanlığından 1 25 've 30 tef rikli olmak üzere müfredat ve'şeraiti şartnamesinde yazılı cem'ari 22000 paket tabaka sigara kağıdı pazarlıkla satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1951
  • Satmalma komisyonu başkanlığından Mevzuu Miktarı İhale günü 'Saati Dinamit kapsülü No.G 2.500.000 adet 11.4.951 Dinamit kapsülü No.8 1.600.000 ı Çarşamba İfl Elektrik kapsülü No.8 800.000 Çift katlı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6