Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Batı Akdeniz Başkomutanlığına tayin edileceği söylenen Amiral Carney,memleketimi/i ziyareti sırasında komutanlarım,arasında görülmektedir.Amiral Carney Akdeniz aşkomutanı oluynr Amiral Carney İ.igilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Dünya 11 gonullu ordusu Amerika Birleşmiş Milletler teşkilâtında böyle bir ordu kurulması için müracaatta bulundu Nevyork 5 A.P.Birleşik Amerika bugün Birleşmiş Milletler Teşkilâtı,nın,dünyanın herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Muhtaç çiftçiye yardım Ankara 5 T,H,A.Marshall planından muhtaç çiftçice dağılmak üzere ayrılan 8 mil yon liralık fonun 15 milyon liraya çıkarıldığını evvelce bildiımiştik.Şimdiki halde Ziraat Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Şah kış spora yapıyor İran Sahi,Kraliçe ile birlikte kıs sporları yapmak üzere data çıkmıştır.Resimde eenc Sah ve Kraliçe İsfendiyarî maiyetlerivle birlikte spor kıyafetleriyle dağa tırmanırken görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • M ahrem dosya İçişleri Takam muhale fetm iddialarını yalanlıyor Ankara 5 T.H.A.D.Phükûmeıinia de bazı şahıslar hakkında mahrem dosya açtığı,fîş tuttuğu hakkında bir •kaç gündenfrefi devam eden neşriya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • izmir'de gangster çetesi izmir 5 T;H,A Bugün şehrimizde mühim bir soygun,cu çetesi yakalanmıştır".Xadifekalede bir bakkal dük kânını soyarak kaçarken polis tarafından görülüp durdurul nıak istenen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Dörtler toplandı İlk içfimada Kus delegesi Almanya ile derhal sulh yapılmasını ve müttefiklerin Almanya'dan çekil" meşini talep etti Paris,5 AP.Birleşik Amerika,Fransa ve Büyük Britanya delegeleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Fransada kabine buhranı halledilmek üzere Mol let kabineyi kuruyor Paris,5 AP.Fransız Sosyalist partisi bugün,parti lideri 45 yaşındaki Guy Mollet'nin yeni bir kabine kurmağa çalışmasını tasvip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Çalışma Bakanının demeci İşçiye verılece hakkı tetkik e Sendikaların tekâmülü temin edilmedikçe bu hak tesirsiz kalacaktır.İş kanunu revizyona tâbi tutulacak.Bakanlık teşkilât kanunu tetkik ediliyor.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • İsçi sanatoryumumun dün yapılan temel atma merasîmiulen bir görünüş 100 ya+aklı kısmı üç ayda bitecek olan sanatoryomun ilk harcını Çalışma Bakan koydu Dundan bir müddet evvel Süreyya İlmen Paşa)taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Bir topçu subayımızın kullandığı Helikopterin yârdımiyle Ichon bölgesi denizden topa tutuldu Yazısı 5 incide» V Kore'de ileri mevzilere hareket eden Birleşmiş Milletler kuvvetlerinden bir birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Bakanlıklar teşkilât» Ankara.5 T,H,A(Muhtelif Bakanlıklara ait teşkilât tasarılarının hazırlanmakta olduğunu evvelce bildirmiştik.Bugün öğrendiğimize göre,bütün Bakanlıklar teşkilâtlan esaslı surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • piç»-v\ŞsŞ:whSİwh Dün Kemalizm yolunda azimle yürümek üzere and içen Türk gençliği tel'in mit inginde Dün Kırşehirde muazzam bîr miting ve Istanbulda büyük bir toplantı yapıldı Gençlik,Atatürk için de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • 31 i iy 1 »î K'î Türkiye stratejik mevkii ve herkesçe bilinen azmiyle,en cür'etlî müstevliyi dahi düşünüp taşınmağa sevkedecektir Londra 5 AA.Economist dergisi.Orta Doğu müdafaası» hakkındaki bir maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1951
  • Fas Fransız fevkalâde komseri general Alnhonse Juin Mısır ve Pakistan galeyan halinde.Ameriitidal tavsiye &diyo' Kahire,5 A.P.Bugün Mısır basınında çıkan haberlerde Fransız aleyhtarı gösterilerin Fas'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Mardinde 7 silâhlı haydut bir evi bastı Mardin,Milliyet)Şehrinıizdc şimdiye kadar eşine te-düf edilmemiş bir ev basma hadi esi olmuş 7 silâhlı şahıs akşam saat 19 gibi erken bir zamanda ana caddenin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • An karada Awkarada meyva ve sebze bol Ankara,Milliyet)Bu kış Ankara sebze cihetinden heiiırn hemen hiç sıkıntı çekmemiştir.Havaların müsait gitmesi kış sebzelerinin bolluğuv.sebep olmuştur.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Seferihîsarcfa Bit mahkûm hapishaneden kaçarken yakalandı Seferihisar,Milliyet)Cı ^sevinden damı delmek sureliyi,kaçmak isteyen bir mahkûm çetin bir kovalamacayı müteakip güçlükle yakalanmıştır.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • İzmitte Kamyon kazast izmit MİLLİYET)İzırit İstanbul yolu üzerindeki fÜç tepeler)mevkiinde dün ak]jam çok u -'uz atlatılan Tan-kaza olmuştur.Bayındırlık Bakanlığına ait bir kamyon yol kenarından yuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • £üt:ss Komünizm ve müsavat Otuz sene evvel Rus sefaretlerinde bir müsavat komedisi oynanır,sefirler sık sık resmi kabuller yapar ve misafirlerine komünizm müsavatını göstermek için bu toplantıları ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Kdrabükte Karabük orman isleri Bolu'ya bağlandı Karabük,Milliyet)zengin orman bölgelerimizden bu lunan Karabük ve Bartın orman işletmeleri marttan itibaret:Bolu Orman Başmüdürlüğüne bağlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Cemiyet ir Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per şembe günü 17,30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla çaktır.^r Emekli Sahne Sanatkârları YuTdu Cemiyeti kongresi 9 mart cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Konya'da Konya et kombinası 30 milyon liraya mal olacak Konya Milliyet)Burada kurulması kararlaştırılan et kombinasının yerini gör mek ve tetkiklerde bulun m ak üzere Amerikalı mütehassıs Williamson ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Kibar hırsız Kibar hırsız)diye anılan bir sabıkalı sahte hüviyet vesikası tanzim ettiğinden yakalanmıştır İsianbulda olduğu gibi Ankara,İzmir ve daha bazı büyük şehirlerdeki tanınmış otellerde para ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Bu yaz Ruam hastalığı De mücadele edilecek Önümüzdeki yaz aylarında İstanbul,Kocaeli ve Bursa vi lâyetleri dahilinde ruam hastalığı ile savaş yapılması kararlaştırılmıştır.Bu maksatla Tarım Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Şevket Mocan'ın damadı dün tahliye edildi Komünizm propagandası yapmak suçu ile mahkemeye verilen Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocj.n'î.ı damadı Dündar Baştımar ve kızı Ayşe Baştımar'ın duruşmasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Milletlerarası Basın Enstitüsü Türkiye urunu dün teşekkül etti bundan bir müddet evvel» Amorikada,4 büyük gazete başmuharririnin iştirakiyle tesis edilen «Milletlerarası Basın Enstitüsü» nün Türkiye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • 7 bîn lirayı zimmetine geçirmekten sanık başkâtibin duruşması Eyüp ceza mahkemesi baş kâtibi ikne,Adliye emanet dairesine alt 7 bin lirayı zimmetine geçirmekten sanık' olan Burhanettin Taykuiun du ruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Teknik meseleler Elle yapılan kâğıtlar ve bunların hususiyeti Londra'da gazeteciler caddesi olan meşhur Fleet Street,in biraz ilerisinde tanınmış bir kâğıt ticarethanesinin duvarında bir resim asılıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • HALKIN SESİ Radyo programları Harbiyede oturan bir okuyucumuzdan.aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz,alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:«Bu mevzuda yüksek kalem sahipleri dahi makaleler yazdı,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Mahkemede yalan yere yemin eden adam 1*fl Mahkemede,borç olarak aldığı parayı inkâr ederek yalan yere yemin eden tacir,yalancılığı sabit olduğundan Savcılık tarafından mahkemeye verildi Adliyeye garip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • İki otomobil ılevrildî Zincirlikuyuda bir otomobil kazası olmuş ve Kasımpaşada oturan şoför Hasanın idaresindeki taksi ön tekerlek lerden birinin bir hendeğe kayması sonunda devrilmiştir.Araba hasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Bakır şilebi dün Pireye gitti Bakır şilebi dün akşam Korıtinan hattına hareket etmiştir.Gemi,İstanbul ve amirden ihraç malı aldıktan sonra Pire ve Barselona gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Denizyolları fen müdürlüğüne iMehmet Erer tâyin edildi Denizyolları Gtmel Müdürlüğü merkez teşkilâtında bir fen müdürlüğü ihdas edilmişin-Teknik müşavirlik adı ile çalışan servislerde vazife gören müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Belediye bütçesi Yeni bütçe tasarısı 15 marta kadar müzakere edilemezse geçen seneki bütçe bu yıl da tatbik edilecek Şehir Meclisi bütçe komisyonu Belediye ve birleşik idareler 951 malî yüı bütçe tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Avustralyalı profesörün tavsiyesi Avustralya Melbourn Üniversitesi mimarî fakültesi dekanı Prof.Brian Levis dün Vali ve Belediye reisini ziyaret etmiştir.Prof.Valiye,İstanbulun trafik durumunun karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Denizyolları Genel Müdürü Ankaraya aitti Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş Ankaraya gitmiştir.Genel müdür hâlen son şeklini almakta bulunan Denizbaftk kanunu tasarısının nihaî çalışmalarına iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • Denizyolları işletmesinde enspektöriuk teşkilâtı lâğvedildi Devlet Denizyolları idaresi den:hatları işletmesinde genel enspektöriuk teşkilâtı lâğ vedilnıiştir.Kamara,makine va güverte baş enspektörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1951
  • 2 deCa yakalanaJJ randevucu kadın Beyoğlunda Balık sokağında oturan mar ut randevucular dan Naciye Örerin evi evvelki gece shlâk rabıtası memurları tarafından 15 inci defa basılmış vo 6 uygunsuz kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Pamuk satışı Amerika,ham pamuk hattın tahdit etti Vasington 5 A,P.Birleşik Amerika hükümeti,cumartesi günü,ham pamuk fiatını tahdit etmiştir.Bu tahdit,hem tüccar satıhlarında hem de müs tahsilin satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • *0 Bulgar Yugdslavyaya sığındı Belgrad,5 A.A.Lpd)Eülgıad radyosunun bildiidigine göre,geçenlerde kırk kadar Bulgar vatandaşı Yugoslavyaya iltica etmiştir.Mülteciler,yurtlarındaki tahammülfersa şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • t.âliminin Ank«r« rfaki temasları Ankara,5 A.A.Şehrimizde bulunmakta olan tanınmış İngiliz atom âlimi Dr,AL lrbone bu sabah saat 10 da Vali ve Belediye Başkanını makamlarında ziyaret ettikten sonra Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Kretüski'nin fakir bir asilzadenin oğlu olan Randian isminde bir adamı vardı.He-^üz çocuk denecek yaşta ol* 'Jnasına rağmen bir çok yaşlı ku ı nazları cebinden çıkara-Ca1-kadar kurnaz,görünüşün «en üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Fluorür» içme suyu Amerikan sağlık bürosuna göre,içme suyuna ilâve edilen fluorür dö sodyom çocukların dişlerinin çürümesine mâni olur.Bu büro,fluorür dö sodyom'un suya nisbeti milyonda bir olmasını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Komünistlerin Alman I—I I I» ıı—ı ı ıı ı ı.ıı ı ı I r gençliğine tesiri Doğu Alman gençliği nasıl yetiştiriliyor?Doftu Alnıanya'daki komünistler eskiden Hitler'in kullandığı bir çok usullerle Abnan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Bir atom âliminin ifşaat» Atom Rusyayı yoketmeye kâfidir Dr,Bush,Rusların bir harp çıkarmaya cesaret edemiyeceklerine inanıyor Vaşıngtondakı Carnegie mü essesesinin başkam olan Dr.Bush,atom bombasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Amerikalı diplomatlar konferansı sona erdi i'-fiu münasebetle Mc Ghee bir beyanat+a bulu n d u Colombo 5 A,A,V Afp)Güney doğu A.vyadaki Ameri kan diplomatları konferansı eu martosi akşamı Colombo'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Demir yo lu emeklilerine yardım Ankara 5 A,A,Ulaştırma Bakanlığından öğrendiği mize göre,urun yıllar devlet cii nııiyuliaıihıla rıi/mm.görmüş olup ta hâlen emekliye ayrıl,mı.ş bulunanların hastalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Yuffoslavvadan kaçanlar artıyor Undin İtalya)5 A.A.Reuter)Yedi Yugoslav bugün Gi/lice hududunu geçerek İtalyaya iltica etmişlerdi)Son üç gün içinde bu suretle iltica edenler 0 u bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • î genç kadının yapacağı seyahat Londra,5 A.A.Reuter)Biri İn^iliy.biri Kanadalı ve diğeri de Yeni Zelandalı olan 3 genç kadın bugün buradan otomobille Yeni Zelanda'ya hareket etmişlerdir.Katedecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Haricî kısa haberler ITALYADA Bir zamanlar İtalyanın en tanınmış sahne artistlerinden olan Dinu Galli,dün gece burada ölmüştür.AMERİKADA Ama bir zenci,esinin oda sında bulunun bir adamın ye rinj sesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • İnçiltercde secim için bir anket Londra,5 A.A.Afp)Müstakil Muhafazakâr Dail Express gazetesince yapılan istatistik neticesinde İngiltere'de umumî seçimler cereyan ettiği takdirde muhafazakârlan-n yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • işi til ine m iş bir karıtma hâdise si Omaha.Nebraska 5 A,A,Afp)Silâh kullanarak hur sizlik yaptıklarından dolayı mahkemede muhakeme edil mekte olan iki mahpus dün Omaha hapishanesinden kaçmışlar ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • jtalyan rı Son zamanlarda ele gecen «•ilâh ve cephane mevcudu bir tümeni teçhiz edecek kadar boldur Roma.5 A.P.Siyasî polis kaynaklarından dün bildirildiftine gSre,K zey îtalyada külliyetli mik tarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Kızıl askerler Kızılordudan Batıya kaçanların sayısı gittikçe artıyor Londra 5 A,A.Lps)Daily Herald gazetesinin özel muhabiri,kızıl orduya mensup askerlerin batı devletleri iggal bölgelerine kaçmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Avr»n ada komünistlerin zayiatı Vaşington,5 A^A.Afp)Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa işleri dairesi başkanı Homer Byington,dün akşam televizyonla yayınlanan konuşmasında şöyle demiştir:Marshall Plânı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1951
  • Metropoliten operası Prima donnası şehrimize gelecek Amerikada New-York Met ro Politen operası 2 nci Primadonnası Mczzo Sopranosu Luizc Karleyns şehrimizde ve Ankarada konserler vermek üzere Türkiyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • fc t ft A TW\lJ Nusret Vedat SAYGEL Yaşamak bir rüyadır:uzun bir rüya.Fakat,ıstırapla nihayet bulacağını hiç tahmin etmemiştim.Etrafa çöken akşam karanlıkları gibi,aşkımı,zın üzerine de siyah bir perd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • i İç açımı,İlave,2 Zümre,Boru sssi;3 Hastalıkla ilgili;4 Tersi;Fiyak.Terazi gözü;5 Hastalıkla iyilik arasındaki devre;3 Çiğne,Vasıl;7 Çabuk;i Bir ay,Bir harfin okuuju;i)Fakat,Kapı.YUKARIDAN AŞAGj 1 An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN—Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • i Pil If Fİ Sff AI.KAZAR '4:2562' 1 Cel lâtlar çetesi 25 kısım' AR 44394)1 Hayatım zın en güzel yılları ATLAS 40835)1 Günah kâr kardeşler.ÎNCt 84595)1 Vatan ve Namık Kemal.ELHAMRA 42236)1 Fato Ya isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • Rusya Avrupayı Uç Haftada Fettıed i No:6 Yeni Fransız ordusu dönüşecektir.Anıma iyi bir şeklide döğüşmesi iki şeye bağlıdır:1 Ordunun genişlemesi için vakit verilmelidir;2 Fransız ordusuna ye ni,moder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • İngilterede televizyon süratle yayılıyor ingilterede hâlen yarım milyondan fazla insanın televizyon makinesi vardır.Buna göre her akşam bir milyonu çok aşan bir kütlenin televizyon seyrettiği hesaplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • OPERATÖR I Dr.Cavit Göncer B BİRİNCİ SINIF I Umumî baş,kann,tenasül I I uzuvları,kol.bacak damar 5 ve kemik hastalıkları I Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No:13 I Tel':Muayene:23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar Okuyan:Muallâ Mukadder 14.20 Konuşma 14,30 Şarkı ve türküler Pl)14,45 Prog ramlar ve dans müziği Pl)15,00 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1951
  • Müttefik sayılan Iran Amerikaya karşı muamelesi Amerikan matbuatı İrana ateş püskürmekte,İranın Rusyaya meyyal vaziyet almasını tetkik ve tahlil için geniş sütunlar tahsis etmektedir.Bu arada Vasjngto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Dehşet saçan bir çete Vichita şelâlesi Teksas)5 A,A,United Press)Dün bütün güney batı bölgesinde ki radyo istasyonları bir soy iv guncu çetesinin,Vichita şelâlesinin güneyinde depo olarak •'•kullanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Mollet Kabineyi kuruycr rBastarafı 1 incidel rişeceği teşebbüsü desteklemiştir.Mollel'nin,yeni biı kabine kurmağa muvaffak olabilmesi için bilhassa Halkçı Cumhuriyetçi Hareket partisiyle M.R.P.mutedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Gangster çetesi o» TBaştarafı 1 incide!bıkan soyguncu sıkı bir takip neticesinde Menemende yakalanabümistir,Emniyet memurları tarafından yapılan tahkikat iletice #in 1e bunların Badik Hasan.Çi m samr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Dünya gönüllü ordusu r Bas tarafı 1 incidel şı narekete geçtiğini ve teş kilatın buna benzer diğer bir harekete geçmek zo,runda kalabileceğini,bu mecburiyetin ne zaman tahaddüs edebileceğini kim senin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Bir İngiliz gemisi battı Londra,5 A.A.Afp)Sobda-ity adındaki 1793 tonluk fcngiliz vapuru dün sabah Norveç-batı sahilinin 20 mil açığında batmıştır.Geminin 24 kişiden ibaret mürettebatı kur turma-gemis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • işçi sanatoryomu TBastarafı 1 incide!Bir yapının temelinin atılma sı mühim birşey değildir.Fa kat bugün temelini attığımız bu yapı diğerlerinden ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır.Bunu mânevi kıymetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Orta Doğu müdafaası r Baslara!t 1 incidel tırmak olmuştur.Orta Doğunun müessir bir müdafaaya maiik olabilmesi iğin İsrail'in de bu sisteme da hil olması icap eder.Halbuki Arap memleketleri İsrail'in d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Tabancasını temizlerken yaralandı Fenerde oturan Mehmet admda bir genç evinde tabancasını temizlerken dolu bulunan silah patlamış ve genç yüzünden yaralanmıştır.Yaralı Gümüşsüyü hastaca nesibo kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • işçiye verilecek grev hakkı rBastaraü 1 incide 1 ıere vereceği haklar mahfuz tutulmuştur.Müfettiş kadrolarının darlı ğı meselesine gelince;Istan bulun müfettiş kadrosu azdır.Adana ve İzmir gibi büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Gençlik Atatürk için bir defa daha and içti TBastarafı 1 incide"!kahraman Atatürk'e olan sadakat ve bağlılığımızın bir ifadesi olarak toplandığımız bu günde Türk gençliğinin Atasına karşı içtiği andı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Dörtler toplantısı r Baslar afi 1 incide!yıf olacağını anlatmıştir.Amt rikan temsilci heyeti şefi,Birleşik Amerikanın,milletler»-rası vaziyetin düzelmesint yardım edecek neticeler eld-edilmesini son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • 2 Amerikan tümeni üç koldan ilerliyor Tokvo 5 A,P,Bugün merkez cephesinin doğu kanallında iki Amerikan tümeni,ki zil tahşidatına karşı üç koldan ileri harekete geçmişlerdir.İkinci tümenden Amerikan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Amiral TBastarah 1 incide I Carney'e verilecektir.Carney ve onun âmiri olan' Birleşik Amerika Deniz Harekât Başkanı Amiral Forrest Shermann,dün uçakla Londra ya hareket etmişlerdir.Carney'in İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Çiftçiye yardım TBastarafı 1 incide!hipl'erine traktör satışı yapı lir)kaydı bundan böyle Küçük arazi sahibi çiftçilerin müş tereken traktör alabilecekleri)şeklinde değiştirilmiştir.Teknik tarım aletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Mahrem dosya TBaştarafı 1 incide!maz hiçbir zaman ve hiç kimse için mahrem dosya açmamış,fiş işlememiştir.Bu haberler sa dece havayı bulandırmak için Çıkarılmaktadır».Bakan bundan sonra Hikmet Bayurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Tahran ça 1 iş m a konferansı Ankara 5 T,H,A.9 ni sandan 21 nisana kadar devam etmek iîv.ere Tahranda yapılması kararlaştırılmış olan bölge çalışma konferansının gayri muayyen bir zaman için tehir edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1951
  • Faştaki hâdiıe TBastarafı 1 incide!Paris'teki Fransız kaynakları,Fransızların Fas şehrini topa tuttukları,memleketin her tarafında Fransızlara karşı isyan çıktığına dair Mısır basınında çıkan haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • iyonluk durumu W S4â S S-5s«K Tottenham Hotspur el'an lig liderliğini muhafaza ediyor.Arsenal Manchester United'e 3-1 yenildi Sonlarına yaklaştıkça,gittikçe enteresanlaşan ve daha cazip bir mahiyet al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Gtintekin Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Turkçesi;R.Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • ABONE HATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 "1 3 Yabaı.tu memleketler Lgin iki mislidir.İLAN FÎATLARt Ba/Iık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Doğuraj,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • 1 Sterlin 7.89.00 7.89.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 08.40 100 Belçika Fr.3.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Asya Olimpiyatlarına başlandı 11 devletin iştirak ettiği Olimpiyatlara bir töreni müteakip başlandı Yeni Del!ıi,5 Agence Bos phore)Birinci Asya Olimpiyatları on biıi memleketin iştirakiyle dün açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • i—i—I Küçük spor haberleri [¦¦¦nııiMnıııııınaı ı» ı ıı-m-um.mı Portsmouth,Belçikaddki maçını ıkaıandı Brüksel 5 T,H,A,Maresal Montgomery'nm kliibii olan son iki senenin ingiltere' lig şampiyonu Ports
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • K/Ş/A/günlerdi Grip ve voquU ol gınlığı haftalıklarından Urunmok'ıK •fin GRİPİN almayı tt| ti inal etmeyiniz H\GRiPiH 4 saat-ara ile qwulf 3 'Met ılınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • 2 adet elektro-pomp grııpu satın alınacaktır İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden 'idaremizde mevcut fennî şartnamesine uygun 2 adet elektro pomp gurbu teklif alma usulü ile satın alınacaktır,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Diyarıbakır Menşeyli Sade yağı satılacaktı' Toprak mahsulleri Ofisi Genel Müd jrluğünden İstanbul depolarımızda bulunan sade yağlarından r.ltıyüz tonu esas itibariyle yüzer tonluk partiler halinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Kâğıt alıcılarının dikkat nazarına Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İzmit Müşterilerimizin nisan ayı bidayetinden haziran sonuna kadarki 3 aylık kâğıt ve karton ihtiyaçlarını 15 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Yargıçlığından:919/1603 C.Savcılığı tarafından dâvâlılar Binbirdirek 44 No.da ve Yeniköy Sarı Asma sokak 85/148 No.da ve Karaköy Kalafat yeri Ispironun fabrikasında tesvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:950/4461 Muzaffer Töre;Gaziantep Ismetpasa mahallesi,Mülga Sümerbank Yerli Mallar Pazarlarına 535 25 lira 11c mahkeme,avukatlık icra masraflarının tahsili hakkında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:işletmelerde kullanılmak üzere 170 ton Amonyum Sülfat pazarhkla satın alınacaktır.Pazarlığa igtirak için 3.000 liralık muvakkat teminat verilecektir.Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Eminönü bekçi komisyonu başkanlığından Eminönü İlçesi bekçi taretlerine alt tahakkuk cetveller!5/3/951 günü mahalle muhtarlık odaların* asılmıştıritirazı olanların 15 gUn zarfında kaj^akamjîgş.müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1951
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/62 Davacı Ali Ayçiçek tarafından Karagümrük eski Karabaş yeni Neslişah Sofalı Çeşme caddesi No.eski 25,yeni 132 de mukim dâvah Ali Faik aleyhine ikame edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6