Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1951
  • 1951b.I U 9' v1"-VV.i ra felLLIY&l L.11 SAYFA:3 TELGRAF TELEFON RADYO Pleven kabinesi Partiler arası mücadelenin neticesi,kabinenin hafta sonunda düşmesi bekleniyor Paris 28 AP)Partiler ara sı mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1951
  • #mm ****4Km İT 1951 hikaye O BAKIŞLAR.Nusret Veda* SAY6EL I ve iîe konular A fim güneş batarken Kart,ı!tren istasyonunda bulunuyordum.Nereye gidecı n yapacaktım?Henüz dü^ün müş değildim.Şimdilik,tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1951
  • 4ILLtfYlt &AVFA b Başbakanın mühim bir nutku fBastarafı 1 incide! ve idaresinde ve bir yıllık gelir ve masrafların tertiplen-m'sinde millî murakabe icaplarının yüksek heyetiniz tarafından tam manasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden:1 Muhtelif tonajda 7 adet buharlı hurda silindirin satışı kapalı zarf usulile arttırmağa konulmuş olup,muhammen bedelleri tutarı 8450.00)liradır.2 Arttırma şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Tekel İstanbul Baş Müdürlüğünden:26/2/951 günü açık eksiltmesi yapılan tuz nakliyatı işi lâyık haddi bulmadığından tekrar açık eksilmeye konulmuştur,951 yılı içinde Çamlatı tuzlasından Kasımpaşa tuz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • tgftS9tt&HMttHMMMMRMMttM^ de çekilecek Yalnız BEYOĞLU Suben*iz Müşteriler için tertiplenen 20,000 Liralık 20 Mart 1951 Târihine kadar uzatılmıştır,Turk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • İhale tehiri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:3 Mart 951 cumartesi günü kapalı zarf ile almacağı ilân olunan 750 adet kardex çelik dolabın görülen lüzum üzerine şartnamede yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Bursa Asliye İkinci Hukuk Yargıçlığından:950/424 Dâvâlı:Bursanın Orhan camii kargısında 29 No.da iken hâlen ikametgâhı meçhul Mehmet Emin Köprübaşılı.Dâvâcı:Bursanm Yerkapı mahallesi Kaleboyu sokak 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Grip wo soğuk algınlığı hottoliMci' undan tiofurrwai tf^ö «fin GRİPİN olBMrv»^^ Annol etmoytartfrfe«»i£*/&agi*K4lu(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • zmsaı opehatöp as» Dr.Cavit Gönce r BİRİNCİ SINIF "mumi bas.Uann,tenasül fcuvlari,kol.bacak damâi' ve kemik hastalıkları Mütehassısı teyazit Okçuîarhaşı No:13 r£ej.Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Avrupa lig ve kupa maçları Bu hafta Avrupada yapılan ]jğ ve kupa maçlarında 1 alınan neticeleri toplu olarük bildiriyoruz;FRANSA KUPASI MAÇLARI Lfi Havre:1 Marseille:0 Valenciennes:2 Lille:1 Stade Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Devlet üretme çiftliği genel müdürlüğünden 38.000 İha muhammen fiat ve 2.850 lira teminatlı Biçer döpcv bezi v -kolanı satın alınacaktır.Eksiltmesi 16.3.951 günü saat 15 te Genel Müdürlükte yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Kocaeli C.Savcılığından;Muh.bedeli Muh.teminatı j Cins!Beher bedeli.adet lira krş lira krş.Tek tip ekmek 750 Gt.63875 16897.71 1267.32 1 4* Yukarıda cinsi,adedi,muhammen bedeli,muvakkat teminatı yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Satılık Emlâk)istanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminata Dosya No.Cinsi Lira Lira 515-115 Beyoğlu,Taksim)Yenişehir mah.2140 160.50 eski Bekçi ve Adalı yeni Bekçi Mahmut ve Afşar so.1362 ada 1 parsci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Zayi Şis'ü Nüfus Memur,luğundan almış olduğuz.nü fus outdanımı Ve içinde 'fculunan askerlik tezkeremi «ğJİ et,tim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Must of a ofc;928 doğunılu TİaİMâv.ı,T-î«o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Onarma işi yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden:Galata Bahtiyar Hanına ait tahminen" ilk keşif bedeli 14472.21)Ura olan cephe sıvası ve sair onarım işlerinin Bölge Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Türk geldi deflet üretme çiftliği alım safım komisyonu başkan in Lüleburgaz X Çiftliğimiz koyum ve ineklerinden istihsal edilecek tahminen 60000 litre koyun sütü ile 15000 litre inek sütü 13 mart 951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden:1 Aksaray anbarırnızda mevcut Ofisimize ait hububat,bakliyat vesair maddelerin 2000 tonu Bor'a taşınması işi açık eksilmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • ^fsnwwwuwwaw Fabri km,imalaraaııe.T11 ğ I a H a r m a m ı ve bilumum sanayicilerin;Iftswganli parça Linyit kömüründen maada yıkanmış kömür vasfını haiz depolarımızda siparişleri karşılar durumdu* mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1951
  • Galatasaray kulübünün davet ettiği I tirfil iri est Ham takımı Bugün,saat 17-18 arasında Yeşil köye gelecek olan İngiliz boks takımında/iki ingiliz şampiyonu var Galatasaray kulübünün,üç karşılaşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6