Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • İLK TECAVÜZE UĞRAYACAK MEMLEKET YUGOSLAVYADIR Rusya ve peyk devletler,Tîtoya karşı baskılarını arttırmak îçîn durmadan ordularını takviye ediyorlar-Yugoslavyaya karşı girişilecek bir tecavüz Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • r*r Bir kaç gOn önce 28 Alman harp suçlusunun serftest bira* kıldığını ajans haberlerine atfen bildirmiştik.Yukarıdaki resimde bu arada hürriyetine kavuşan meşhur silâh fabrikaları sahibi Krupp'uu hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Amiral Carney 14 şubatta ekraryurdumuzageliyor j» y» f f Amerikanın Doğu Atlantik ve Akde de mühim resmî temaslar yapacaknîz filoları Başkomutanı şehrîmiz-Amiralin ziyareti 8 gün sürecek SS,VS,*tftt*S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Almanya'da toplanan kıdemli Amerikan diplomatlarına göre:Rusya 1951 de harbe giremez Bir dörtlü konferans imkânları beliriyor Frankfurt 6 A.P.Halen burada toplantı halinde bulu nan kıdemli Amerikan di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • 'Karadeniz TÜtün piyasası Ankara:6 A.A.Ekonomi ve Ticaret.GümrüK ve ıekel Bakanlıklarından tebliğ edilmiştir:1950 mahsulü Karadeniz tütün piyasası 19 şubat 1951 pazartesi günü saat 8 de açılacaktır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Birliğimiz esas mevziler doğru hızla ilerliyor B.Milletler mukavemete kalkışan Kızıl birlikleri orak gibi biçe biçe ve düşman mevzilerini eze eze hareketine başarı ile devam ediyor Korede 8 inci ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Medenî kanun Yapılacak olan tadiller hakkında komisyon çalışmalara devam ediyor Ankara,6 MİLLİYET)Medenî kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi için Adalet Bakanlığında 2 gündür yapılmakta olan topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler Ankara'da bulunan gazete-çiler dünden itibaren tetkiklere başladılar Ankara,6 A.A.Dün sabah şehrimize gelmiş olan Amerikalı gazeteciler bu sabahtan itibaren şehrimizde tetkikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • İslâm ittihadı Filistin iMüttüsü Karaşide bu ittihadın lüzumundan bahsetti Karaği,6 A.P.Filistin Müftüsü bugün gazetecilerle yaptığı bir konuşmada İslâm devletlerinden müteşekkil bir camia kurulmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • işçiler,tatil günleri yarı yevmiye alacaklar lğÇİye grev hakkı veriliyor izmir.6 T.H.A.Çalışma Bakanı Hulusi Köymen bugün öğleden sonra birçok iş müesseselerini gezerek işi IDeranu Sa:S SU:5 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Emin Soysal mahkûm oldu Eski Milletvekili 2 sene 4 ay ağır hapse mahkûm oldu Ankara,6 T.H.A.Ankara Akşam Haberleri gazetesinin 19/11/1950 m 21/11/1950 tarihli nüshalarında Em.mioğlu)ve Emmioğlu imiş)b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Şehrimizde komünizm tahrikçileri Dün yeniden dört kişinin evinde arama yapıldı Komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapmak suçuyla hakkında kamu dâvası açılan ve mahkemeye verilen matbaacı Yusuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • 8 Kore de barış imkânı Üç kişilik komisyona İsveç Delegesi de girdi Siyasî Komisyon Rusyanın verdini ti o t ayı müzakere edecek Lake Success,6 A.P.Kore ihtilâfını barışçı h yollarla hal imkânlarını a_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Başbaîcan Izmir D.P.kongresinde delegelerden birisiyle görüşüyor.Başbakan dün Ankaraya döndü İzmir,6 A.A.Cuma gü,nündenberi şehrimizde bulunan Başbakan Adnan Menderes,bu sabah Tüccar Kulübün de çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • Çok yerinde bir hareket Sadrazam Mithat Paşanın kemikleri Taiffen ana yurda getiriliyor Ankara,6 A.A.Memleketimizin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri ve birinci Meşrutiyetin kurucu su,hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1951
  • lllillilll Yakında cepheye hareket edecek olan üç gönüllü kahraman matbaamızda Koreye gidecek uç raman Dün gece gazetemizi ziyaret eden üç gönüllü kahraman:"Şehit kardeşlerimizin intikamını alacağız^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • ilmi bahisle» Atom enerj Bugünlerde "Atom" gazete,lere havadis mevzuu bakımın dan kıymetlidir.Bunun iğin maalesef atom ve atom enerjisi hakkında bir sürü sarma sapan yazı yazılmaktadır.Atom enerjisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Halide Pişkinin Şehir TU yatrosuna eirmek teklif reddedildi Tanınmış sahne sanatkarlarından Halide Pişkin Şehir Meclisine yaptığı bir müracaatta,eski vali Muhittin Üstündağ zamanında Şehir Tiyatrosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odasında dün yapılan toplantı Hazırlanacak olan güm:üle kanunu hakkında fikri sorulan Ticaret ve Sanayi Odası,ııın alâkadar tacirleri dün top» lanarak görüşlerini tesbii:başlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Kesilmiş kuzularda şarbon hastalığı görüldü Son zamanlarda Çatalcadn kesilip şehrimize gönderilen koyun ve keçilerde şarbon ve ciğer hastalığı tespit edilmiştir.Bu hususta alâkablarca gerekli tedbir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Mâlını mülkünü bilmiyen belediye Şehir meclisinin son içtimamda Belediyenin sahip olduğu mallan bilmediği anlaşıldı.Bunu,hiçbir kayıt olmadığı için,şehire ait emlâkin Emvali Metruke addi icap eyliyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • lihazırda Limited bir şirket tarafından işletilen Yalov kaplıcaları tesİ3İerinin 1951 mevsimi sonunda Denizyolları İdaresinin de bu tesisleri ecnebi bir şirketle anlaşarak daha geniş bir şekilde çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • iüs genç Kilis MİLLİYET)İlçemiz Erkek Sanat okulu talebeleri istanbul Uenız hastana iH'suiüc yatan Kore gazilerimize ûü âiIo kuru üzümle bir liKie aşağıdaki mektubu gondciunjjxcidir:Kahraman Kore Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Bursa d a Kadın oynatan bekçi Bursa,MİLLİYET)Cemal Elma-adında bir bekçi arkadagiyle birleşerek Zekiye adında bir kadım Mollaaraba götürerek kalıkta oynatmışlar ve vâki şikâyet üzerine ya kalanmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • İzmîrde Merkep ihraç ediliyor İzmir MİLLİYET)Yunanistana 500 merkep ihracı için mübayaata başlanmıştır.Gene Yunanistana katır ve beygir ihracına da müsaade edilmesi için Bakanlıktan mü saade istenilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Anfakyada Kanlı bir hâdise Antakya MİLLİYET)Dün gece şehrimizin Dörtayak mahallesinde bir motogiklrt çarpışması yüzünden bir kaç kişi arasında kanlı bir kavga çıkmış ve neticede Hasan oğlu İ/zet Molla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • KONGRZ ¦jc Türle sigorta prodüktörle rinin senelik toplantısı yanı Ticaret ve Sanayi Odasınd;yapılacaktır.¦jr İstanbul Konservatuvar Talebe Derneğinin tertipledik kostümlü balo 16 şubat cum gecesi saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Bir aile kavgasının sonu Kadıköyde,İbrahim Ağa mahallesinde oturan Yaşar Hatay,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda kariai Eminc'yi sol böğrün den tehlikeli surette yaralarr.jşlır.Fakat bu sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Şehir Meclisi Dünkü toplantıda şehrin bazı yol ve arsalarının durumu görüşüldü İl Genel Meclisi dün saat 15 te Ferzan Arasın başkanlığında toplanmıştır.Gündemdeki teklifler ait oldukları komisyonlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Klakson yasağı iyi netice veriyor Klakson çalma yasağı şehrimizde muvaffakiyetle devam etmektedir.Vali Gökay,şoförlerin iki gün içinde yasağa bihakkın intibakların dan dolayı kendilerine teşekkür etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Bit tramvayın çarptığı çocuk öldü İki gün evvel Tophanede fe cî bir tramvay kazası olmuş ve 12 yaşlarında İbrahim adında bir çocuğun tramvay altında bacağı kesilmişti.Bey oğlu hastahanesine kaldırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Kalay fiatlarında düşüklük başladı Son günlerde piyasaya bol miktarda kalay gelmeğe başlamıştır.Piyasada hasıl olan bu ferahlık fiatlara da tesir etmiş ve hissedilir derecede bir ucuzluk olmuştur.Evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Eminönü Kaymakamının teftişleri Eminönü kaymakamınır evvelki gece yaptığı anî kon trollar esnasında 14 fırın hal kında ceza zaptı tanzim edil mistir.Ayrıca Kumkapıda Hasan Hüseyin'in fınnındi 495 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • HALKINSESI imar Müdürlüğünün hali Belediye tmar Müdürlü,günden 25 okuyucumuzun imzasını taşıyan aşağıdaki mektubu aldık.Alâkalıların dikkatini çekeriz.İstanbul Belediye îmâr Müdürlüğünde karşılaştığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Toprak Mahsulleri im fiatlarında çuval başına 70 ku rus bir tenzilât yaptı Bundan bir müddet evvel fırıncılar.Belediyeye ve Toprak Mahsulleri Ofisine müracaat ederek maliyet masraflarının fevkalâde ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Sirkecide bir sarhoşun sebep olduğu hâdise halline gelen polis memuru Hüseyin Yılmaz sanığı yakalamak istemiştir.Fakat Sinasi bu defa polise hücum etmiş ve tabancasını almaya kalkış migtir.Bu sırada k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • İki kişinin bıcaklanmasıyle sona eren kavga Cibali kömür deposu yanında,sandal iskelesinde dolmuşa binmekte olan Mustafa Kaptanoğlu,İbrahim Ali Dilbaz ve Hüseyin Topçu adında 4 şahıs sıra meselesi yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • 15 gün içinde 25 ton ceviz ihraç edildi Ceviz ihracatı devam etmekledir.Son onbeş gün içinde 25 ton ceviz ihrag edilmiştir.Bu miktardan 23.200 kilosu Amerikaya,1800 kilosu Ka» nadaya sevkedilmiştir.Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Tedavüldeki nara miktarı Merkez Bankasının neşret tiği son haftalık bültene nazaran tedavüldeki para miktarı 940.602.582 liradır.Ayni bültene göre dahild 220.015.845 lira kıymetinde 6 ton 819 kilo,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Öğretmenler arasında yeni terliler Millî Eğitim Bakanlığınc şchrimizdeki bazı öğretmen ler terli ettirilmişlerdir.Teri' eden öğretmenlerin isimleı aşağıdadır.İstanbul Kız Lisesi Mate m atik Öğretmeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1951
  • Banka soyguncuları Geçen sene İş Bankasını soymak isteyenlerin duruş ması dün yapıldı 950 yılının mayıs ayında î:Bankasının Beyazit şubesin soymaya teşebbüs eden Yaku;Ülkeray,Mehmet Fatin,Men met Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Konferansta Aran» aaaem-merxi'aatleri müzakere «dî'idi Şam,6 A.A.Kahine-den dönen Suriye 'Başbakanı Nazım El Kudüi,Arap Birliği siyasî komisyonu toplantı-naa hiçbir gizdi katar siluetinin kabul edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • hür dünya ite i açık harp halinde İngiliz töt.ircisi N.Roxoe Drmmnaai Kssflvıaan.takip çitici sıy-aseön am feat i aran isaftı «Mi Londra,6 A.A.lps)İngiliz tefsircisi M.Roscoe1 Drummond Rusya nakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Tarım Bakam Antalya'da Antalya,6 A.A.Şehrimir.de bulunan Tarım Bakanı Nihat Eğriboz,dün öğleden sonra Orraan İşletmesiyle Ev kaf zeytinliğ İndeki tetkiklerini müteakip Şoförler Derneğini ziyaretle göç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Yeni cilıaz!ı PoSîs Motosikleti Londra,6 A.A.lps)Skotland Yard polisine «üt E^dyo-'Telefonlu ve verici ve alıcı telsiz cihaz'lariyle mücehhez motosikletler dün ilk defa servise başlam:ştır.Sene nin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Yeni bîr atom tccriibfsi laha yapıldı Las Vegas, 6 AA)af p)Bu sabahki atom infilakı mahallî saat 5.48 de yapılmış tır.Tam o anda Las Vegas senuasnda muazzam bir şimşek ç?i^ıugiır.Şimşekten beş buçuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü çalışmaları Ankara,A.A.Türk İnkılâp-Tarihi Enstitüsü danışma ve idare kurulu bugün Miâüî Eğitim Bakanı Tevffik İleri'nin başkanlığında ikinci umumî toplantısını yaparak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Ankara'da açılacak sen:i Ankara,6 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından:10 şubat 951 tarihinde An-karada açılacak olan sergide küçük sanat kooperatifleri ücretsiz teşhir yerleri temin e-j dilmiştir.İşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Harici kısa haberler MISIBDA alışır hükümeti grevleri yasak eden bir kararname nes retmiştir.Karara uymayanlar hapis ve para cezalarına çarptırılacaktır.İHGİLTEBEDE îngüiz bisikletçisi Reg Harris,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Ticaret Bakanı Imfffin şehrimize geliyor Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe bugün Trabzon vapuriyile şehrimize gelecektir.Bakan,şehrimizde muhtelif ticarî temaslarda bu lunac&k ve bazı tüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Avrupa iktisadî isfeirligji tı- kii;"iiı çalışmalarına haşlıyor Pans,6 A.A.Reuter)Avrupa konseyi ile 18 müHetin dahil olduğu Avrupa İteti-sadî İşbirliği teşkilâtı konferansı pazartesi günü Paris'te ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Gottwald'in variyeti henüz aydınlanmadı Prag,6 A.P.Viyanadan alınmış olan ve Başkan Klement Gottwald'm polis ne taretinde bulunduğunu bildiren haberleri bugün resmen teyid etmek imkânı elde edilememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Montgomeri'ye söre dünya vaziyeti Mux ren İsviçre)6 A.A.Reuter)Tatilini burada geçirin elete olan Mareşal Montgomeri dün akşam bu sene içinde bir harp olacağmı zannetmediğini söylemiştir.Kır koşusu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • J+&V&90 6 Yuffaslavya'*;karsı yapılan tazyik İngiltere'de büyük alaka uyandırdı X Belgrad,6 A.A.Afp)X Resmî Yugoslav çevrenleri ve Yugoslav basmi Yua goslavyaya komşu bulu-nan Sovyet peyki memle-ketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • WIA&I Damardan yapılacak kan nakliyatında yeni bir usul Amerikan doktorları damar lardan yapılacak kan nakli yatında istimal edilmek üzene yeni bir teknik geliştiril mistir.Bu tedavi,hastalar şok veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • İstanbul E.e-le Iiveri ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.aO Öa Hep ve Hiç yazan:VeuJ Nedim Tt r Tdefan:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yaran:Cevxtt Fehisı İAŞJSUT Telefon:40469 YEMİ SES TÎYAT$i3*SU Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Dünyada harp hazırltkları ilerliyor nin bu se iidafaa program İngiltere üç yılda tahakkukuna çalışacağı yeni bir millî müdafaa programı için 3 mil' yar 400.000.000 sterlin ayırmıştır.Bu miktar,Kore ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Jo Sin Foster 1 Jcsponyadan cay r ı Sı yo r Tokyo,6 A.A.afp)John Foster Duhes bugün ge neral Mac Arthur ile yeindten görüşmene bulunmuştur.Bu görüşme haiciuncia açık' lamalarda bulunulmamışlar.1 Jonn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Churchin in partisi hakkında bir anket Londra,6 A.A.Reuter)Sen anketlere göre.bu sen?içinde umumî seçimler yapıldığı takdirde Churchill'in Mu,hafazakâr Partisi büyük bir ekseriyetle tekrar iktidara ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Vapur naviıiHİarma zam yapılıyor Memleketimizde acentaları bulunan ecnebi vapur kumpanyaların-önümüzdeki 1 mart tarihinden itibaren yük navlunlarına yüzde yirmi nii be.inde zam ycpmağı kararlaşin-dakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Bir saniye!Çok mühim,"belki neticeleri itibariyle hayatî ehemmiyeti haiz bir mev 2u üzerinde konuşuyoruz.Bütün teferruatı iyice tetkik etmeliyiz.^Çaplinski'nin adamları nn dediniz?Evet!Onlar olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Grevler grhyor İngiltere ve Amerikada tehlikeli Mr kal aldı_i Lonfira,6 A.AJ UmK ted Press)LiverpooTde feaş-lıyan dok amelesinin grevi)dün gece Londraya yayılmış ve memleketin en büyük 3d' Hmaıtmda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • AMERİKAD A GREVLER Nevyork,'8 AP.Birleşik Amerika Seferberlik Müdürü Charles E."Wilson,bugün,grev halinde olan demir yolu işçilerine «müracaatla,«memleketin selâmeti için» greve son vermelerini talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1951
  • Kanada'nto yeni «avunma bütçesi Ottawa,AA-Reuter)Kanada Savunma Bakanı Brooke Claxton,bugün 3 senelik ve beş milyar dolar tutarında bir savunma programı yapıldığını bildirmiştir.Bu programa 40 hava fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • 1895 KREM PERTEV 1925 Gene KREM PERTEV 1951 Daima KREM PERTEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • wimmm* BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Ba yan tarsan 25 kısım)AR 44394)1 Donjuan Renkli)ATLAS 40835)1 Sen Belde.İNCİ 84509)1 İstanbulin» fethi.ELHAMRA 42236)1 Don* juan Türkçe)LALE 43595» 1 Donjuan Renkli)İPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • S-Erz 2 7 1941 Dmy.1941 D.II 1941 D.III M.Mü.I M,Mü,II M Mü.III M.Mü.IV 1 Sterlin 7.89.50 7.88 50 100 dolar 280,30 280,30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 toset 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.04.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açi'ş ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Rad yo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Caz mü ziği Pl.14,45 Programlar ve saz eserleri Pl)15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • O ER^TÖR Dr.Cavit Göncer BÎRlNCÎ SINIF Umüml baş.karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları r.î 3L-S1SI Beyazıt Okçularbası No.13 Tel:Muayene:23876 A'ommammmmmmmmmmmmMtBi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • tr?y tv:v mat ^MB M.Kemal ŞAHİN Nihat liseyi henüz bitirmişti.Yüksek tahsile devam etmesine de imkân yoktu.Nihat'ı bu zamana kadar okutabilmek için zavallı annesi büyük fedakârlıklar yapmış,tür lü mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • 1 Elbisenin boyun kısmı Sarhoşun haykırması.2 Anıt,Islaklık.3 Bir nota.Coğrafi terim,Hayıeti ifade eder.4 Kanaat.5 Altüst olma.6 Eki olan.7 Cüzî,Rumca bir,Vilâyet.8 Söz,Eski Ankaralılar,9 Gelir,pamen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • Sovyet'lerin bugünkü silâhlı kuvvetler mecmuunun 2 ilâ 3 milyon arasında bulunduğu söylenilmekte ve seferberlik halinde,bu kuvvetlerin sür'atle 300 ilâ 400 tümene çıkartı,lacağı ihtimal dahilinde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • Ru.i 25 K.Sa.1366 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.10 Öğle 12.23 İkindi 15.09 Akşam 17.12 Yatsı 19.00 İmsak 5.30 sı il İlC.30 R.Ah 1370 7 ŞUBAT 19 5 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İslerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • ispanya Araplarla bir ittifak yapmak ümidinde «Nevyork Times» gazetesi İspanya ile Akdeniz ve Arap devletlerinin mUnase batma ve İspanyanın komti ıiist tehlikesine karsı bu devletlerle yapmak istediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1951
  • Dünyada harp hazırlıkları Bas t ar alı 3 üncüde)askerî imalât programını bo za bilecek malî bir buhran hu şule getirebilir.İngiliz hükümet makamları,sterlin böl gesinin ihtiyatları hakkında duyulan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Safmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Istanbul Bira Fabrikası için mevcut şartnamesini yazılı esaslar dairesinde işler bir halde teslim edilmek şaı tiyle ma teferruat iki adet buhar kazanı pazarlıkla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Medenî T Bastarafı Birincide kanı Fevzi Bozer Yargıtay ticaret dairesi başkam Faix:Yörükoğlu,Konya Milletvekili Hidayet Hadi Aydıner,İstanbul Hukuk Fakültesi Medeniye Profesörü Hıfzı Veldet Ankara Siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Manifaturacı Esnafm Dikkat Nazarına Sümerbanfc Alım ve Safım müessesesi Müdürlüğünden Pamuklu ve yünlü fabrikalarımızın bütün mamulleri aşağıda bulundukları yerler yazılı satış mağazalarımızda toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • 10.000 adet battaniye satın alınacaktır Eiibank Isfanbui Şubesinden Bu husustaki şartname 10/2/951 tarihine kadar her gün satınalma servisinden temin edilebilir.1276)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Açık eksiltme İstanbul Gaziosmanpaşa ortaokulu Müdürlüğünden Gaziosmanpaşa ortaokulu binasında yaptırılacak 431.91 liralık onarım işi pazarlıkla yaptırılacağından işi görmek üzere okula ve eksiltme iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • izmit Belediyesinden Keşif bedeli 26307 lira 44 kuruştan ibaret Kozluk birinci caddeden itibaren rasathane bahçesine kadar Aynalı kavak yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturihale 20/2/951 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Birliğimiz esas mevzilere doğru hızla ilerliyor TBastarafı birincidel vnyang Seul'un 9 mil güneyindedir.Çinliler umumiyetle savaşa pek hevesli davranmamaktadır.Orgeneral Matthew Ridgway,durum hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • İlk tecâvüze uğrıyacak Yugoslavyadır f Bastarafı Birincide 1 Birkaç zamandanberi Rusyanın Titoya karşı baskısını arttırdığı ve bihassa Yugoslavyanm etrafındaki Sovyet peyki milletler ordularını tak vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Emîn Soysal mahkûm oldu TBastarafı birincidel ve şüpheye mahal vermiyecek şekilde tahkir ettiği ve bunun Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında zikredilen suçl^v,dan ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Şehrimizde komünizm tahrikçileri TBastarafı birincide!zurlu görülen üç şahsın evinde de arama yapmıştır.Bu arama sonunda bulunan bazı vesaik ve okunması memleke timizde yasak edilen bir kısım dergi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Sır olan Çekoslovak diplomatı Frankfurt 6 A.P.l Çekoslovakyalım eski Dışişleri Bakanı ve Avrupanın maruf komünistlerinden Vlado Clementisin ortadan kayboluşunu saran esrar perdesi hâlâ yırtılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Çekoslovakya ile Rusya münasebetleri gergin Londra,6 A.A.Lps)Londra'ya gelen haberlere gö re,Çekoslovakya ile Rusya arasındaki münasebetler çok gergindir.Filhakika,Çek komünistlerinin kanaatine göre,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Las Vegasta atom tecrübeleri ilerliyor Dün yapılan beşinci tecrübe de muvaffakiyetle neticelendi-Hidrojen bombası da 10 ay sonra tecrübe edilecek Las Ve^as Nevada)6 A,P.Bu sabah şafak sökerken.Las Veg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Şantajcılık dâvası Nişantaşmda oturan ve tanınmış bir şahsm eşi olan Sezaver adındaki kadınla,komiser muavini Hicri Akbaş ve Ha san Âlim Burhan ve Kostan tin adındaki arkadaşları hakkında açılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Şehir hatlarında te ns ikat Denizyolları şehir hatları «Hâ sılat ve istatistik servisi» nin lâğvedilmesi kararlaştırılmış tır.Serviste çalışan memurlar,dan bir kısmı Şehir Hatları Mü dürlüğü muhasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Rusya 1951 de harbe giremez TBastarafı birincidel ya boğuşmasının hemen hemen kaçınılmaz olduğunu hissetmek tedirler.Amerikalı diplomatlara göre,bir iki aya kadar yeni bir dörtlü konferans tertiploneb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • işçilerin tatil yevmiyesi TBastarafı birincide!çilerle konuşmuş ve dertlerini dinlemiştir.Bakan saat 17.30 da Bölge Sanayi Birliğine gitmiş ve burada lıazır bulunan iş verenlerle bir buçuk saat konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Koreye gidecek üç kahraman TBastarafı birincide!I Vatanımı,orada şehit dü I şen ve yaralanan arkadaşları.mı düşünerek ânî karar verdim ve gönüllü olarak Koreye gidivorum.Kararımdan henüz menıleketteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Suriyede karışıklık çıkaranlar Şam 6 A.P.Talebe grup lan bugün yeniden Orta Doğudaki İngiliz kara kuvvetleri başkomutanı general Sir Brian Robertson'un ziyaretini protesto makamında gösteriler yap mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler TBastarafı birincidel ra civarındaki bazı köylerde ve İktisadî İşbirliği İdaresi merkezinde tetkiklerde bulun muşlar ve daha sonra Amerikan Haberler Bürosu Müdürü Mr.Miller taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Gazeteciler İstanbula hareket etti Ankara,6 A.A.Türkiye'nin ekonomik ve askerî durumunu tetkik etmek üzere memleketimize gelmiş olan altı Amerikan gazetecisi,bu akşamki ekspresle İstanbula mü teveccih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Başbakan dün Ankara-'ya döndü FBastarah birincide!Başkanı,Garnizon Komutanı askerî ve mülkî erkân,D.P.ve belediye ileri gelenleri tarafından uğurlanmıştır.Ankara,6 A.A.Başbakan Adnan Menderes,bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • İslâm ittihati f Bastarafı Birincide 1 hangi bir münferit Müslüman memleket yalnız başına yaşayamaz.Diğer memleketler gibi İslâm devletlerinin de kendi öz bloklarını kurmaları lâzımdır.Böyle bir İslâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Çok yerinde bir karar islâm ittihadı TBastaraff birincide!rutiyeti kurmak için giriştiği mücahtdeyi muvaffakiyetle tetviç ederek kanunu esasiyi ilân etmiş,ilk mebusan meclisini toplamıştı.İkinci Abdül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Deri Hatlarında artış devam ediyor Deri piyasası hararetini muhafaza etmekte ve dış piyasalardan istekler devam ettiğinden i'iatlar yükselmektedir.İhracatçı firmalar bu yıl taleplerin fazla olması yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1951
  • Yapağı fiatları Yapağı piyasası canlılığını nuhafaza etmekte ve fiatlar günden güne yükselmektedir.Fiatlarda geçen haftalara nazaran ortalama olarak 15-20 kuruşluk bir artış görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1951
  • Ingilterenin en çok sevilen takımlarından T.Hotspur 1 Bir futbolcuya,kendisine bir top I ayakkabısı alması için verilen 101 şiling yüzünden,profesyonelliğini I ilân etmiş bulunan bir kulüp I A.Brezily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • 1950 senesinin en iyi boksörleri Eütüiı dünya spor muhitlerinde yakın bir alâka ile karşılanan boks sporunun en güzide şampiyonları,her sene yapılan bir inceleme sonunda tesbit edilmekte ve bu şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • 1951 Davîs kupası maçlarının programı Melburn,6 A.A.United Press)Geçen sene Davis kupası final karşılaşmalarında Avustralyaya yenilen Birleşik Amerika takımı bu sene ilk karşılaşmasını Japon takimiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Futbol ceza talimatnamesinde değişiklik Ankara,6 A.A.Beden Terbiyesi Merkez Danışma Kurulu bugün Millî Eğitim Bakanlığında toplanmıştır.Toplantıda,federasyonların 1951 yılı çalışma programları incelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Rekor kulübü Glaskow Celtic i Iskoçya'nınbu namlı takımı,bütün mazisi boyunca,müteaddit rekorlar kırmıstu-îskoçyanm en büyük ğ futbol kulübü olan Glas-a kow Celtic,futboldan hiç X ahlamıyan birkaç şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Şehrimizde yapılacak boks karşılaşmalarında döğüşecek olan boksörlerimizden Garbis Zaharyan Şehrimizde yapılacak mühim boks maçları İki ayrı organizasyon tarafından şehrimize davet edilen ecnebi boksö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Z A Y î Yedek Subay Okulu 1945 senesi 21 b devresi mezunuyum.Diplomamı zayi ettim,yenisi,ni alacağımdan eskisinin hük-mü yoktur.Ömer oğlu llhami Tanjor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Pan Amerikan olîmp;yadına iştirak edecek olan devletler Buenos Aires,6 A.A.United Press)26 şubatta Buenos Aires'te açılış türeni yapılacak olan Pan Amerikan olimpiyatlarına 15 memlekete mensup 1.000 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • Yugoslavya Fransa maçı Takımlarında Fransa,takımlarında Yugoslavya galin geldi Paris 6 A.A.Afp)Bugün Parista yapılan millî fut,bol karşılaşmasında Fransa »yu goslavyayı 2-1 matlûp etmiğtir.İlk devreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1951
  • m Bu sene yapılacak olan Avrupa şampiyonasına,güreşçilerimizi hozırlıyacak olan,millî güreş antrenörümüz,Nuri Boytorun Güreş Federasyonu Başkanının beyan 26-29 Nisan 1951 de Helsin kide yapılacak Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor