Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Yunan Kralı Paul,geçenlerde Yunanistanı ziyarete gelen İngiltere Veliahd Prenses Elizabeth'le beraber Yunan Kralının yaptığı ziyaret Majeste Paul ve Kraliçe Frederika,dün saat 9.45 de Karaağaca gelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Rus taarruzuna karşı Avrupanın müdafaası Bir harp vukuunda Fransanın Rusyava karsı savasmıyaca&ı Vüluııdaki endişeler,Truman Pleven müzakereler?neticesinde zail üldu Vaşington,31 A.A.United Press)Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Eisenhower raporunu Truman'a dün verdi Vaşington,31 A.A.United Press)Batı Avrupa savunması ve müşterek Atlantik paktı kuvvetlerinin teşkili hak kında üye memleketlerde kaydedilen gelişmeleri görmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Mecliste dünkü müzakereler Öğretmenlerin nakillerine ait usul meselesi görüşüldü Millî Eğitim Bakanı ve Devlet Bakanı,bu hususa ait 22 nci maddenin ipkasını müdafaa ettiler ve haksız yere nakiller yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Darüşşafakada mükâfat tevzii Darüşşafaka lisesinde geçen yıl başarılı çalışarak muhtelif sahalarda muvaffakiyet gösteren öğrenciler için dün mektepte mükâfat tevzii töreni yapılmıştır.Yukarıdaki resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • S.Gökçen Kore;e g id iyor Ankara,31 A.A.Atatürk'ün manevî evlâdı Sabiha Gökçen Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar'ı ziyaret etmiş ve Birleşmiş Milletler saflarında savaşmak üzere Kore'ye gitmek için kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Birliğimiz,Korede yeni yeni başarılar sağlıyor 3 bin mevcutlu ve kendisine nazaran sayıca çok üstün olan kızıl Çin kuvveti göğüs göğüse cereyan eden muharebe sonunda bozguna uğratıldı Kızılların mukab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • s Akdeniz manevralarına katılması bahis konusu olan donanmamızdan bir parça Genelkurmay Başkanı teftişlerini bitirdi Akdenizde 12 şubatta yapılacak muazzam manevralara Türk filosunun da katılması ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Kızıl Çin Dışişleri Bakanı Wu,K121I Çin adına Birleşmiş Milletlere gönderilen murahhev heyetinin şefi olarak Nevycrk'ta uçaktan iniyor.Siyasî Komitenin tarihî kararı KIZIL ÇİN NİHAYET DÜN MÜTECAVİZ İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • Güvenlik Konseyinde iki yıllık âzahk mevkiini dün işgal eden Selim Sarper 9üvenlik Konseyinde Türkiye mevkiini dün işgal etti Lake Success 31 AP)İki yıllık bir devre için Güvenlik Konseyine âza seçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1951
  • İzmirli I.Hakkı ihtifali İzmirli Hakkının ve.hnın I no yıldönümü münasebetiyle dün Muallimle:Birliği konfe.ons salonunda bir anma töreni yapılmıgtır.Yukarıdaki resimde törende banı bulunanlardan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • v^/i Dükkân satan açıkgöz Adamcağızın paraya çok ihtiyacı varmış.Bir çaresini arar dururken sokakta servet ayağma dolanmış.Şöyle dolu bir portföy değil bir tek dükkân anahtarı.Nasılsa bunun hangi dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Millî Eğitim Müdürlüğümle,ki derişiklikler Millî Eğitim Bakanlığıma şehrimiz Millî Eğitim Müdürlüğü teftiş ve müdür yardımcılığı kadrolarında bazı değişiklik yapılmıştır.Bu arada,ilk öğretim müfettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Beykoz cinayeti etrafında yapılan ihbar Onbeş gün evvel Beykozda,Çayırbaşı mevkiinde bir cinayet işlenmiş ve Ruşen Avcı admda biri komşusu Mehmet Ödemiş'i tabanca ile vurarak öldürmüştü.Maktulün karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Mahkumların İslahı hayatı nasıl geçeri Son 30 sene zarfında bütün memleketlerde hapis ve mahkûmiyet fikirleri çok değiş,mistir.İki Cihan Harbine rağ men İngütertde bu sahada ya pılan terakkiler,parmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Balmumu Hatlarında düşüklük başladı Son günlerde balmumu pi.yasasında mühimce bir dü.şüklük olmuştur.Evvelce 45ü kuruşa kadar yükselmiş ola;balmumu dün borsada Anado-İu malı 390,Karadeniz malise 400 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Kalay,karaborsada 20 liradan satılıyor Kalay piyasasında fiat tereft'üü devam etmektedir.Re?mî borsada külçe kalay 1400 çubuk kalay ise 1500 kuruştan muamele görmektedir.Fakat kalay piyasadan çekilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Taşralı bir tacir otobüste parasını çaldırdı Uçaklı namiyle maruf Ali D,almış adında bir yankesici otobüsle Bakırköyüne giden Fahri Barutçu adında taşralı bir tacirin 2 bin lirasını çaL mış,fakat kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • İki köpek dert çocuğu ısırdı Yedikulede oturan Burhan,Süleyman,Erol ve Süreyya J adında 4 çocuk sokakta oynarken iki köpek tarafından I ısırılmaştır.Kuduz olduğu sai nılan köpekler yakalanmış ço cukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Üniversiteli bir kız intihar etti Maçkada oturan ve Edebi-yat Fakültesine devam eden Cemaliye adında genç bir kız sınıfta kalışından dolayı duyduğu teessürle kezzap içerek intihar etmiştir.Adalet dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Sebze halinde yapılan arama tarama 60 kişilik bir polis ekipi dün sabah Küçükpazar ve Sebze Hâlinde arama yapmışlardır.Arama neticesinde 9 bıçak ve 2 tabanca bulunmuş,bunları taşıyanlar hakkında kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Bere giyen bir isçi adliyeye verildi Devlet Demiryollarında çalışan Mehmet adında biri bere giymek suretiyle şapka kanunu na muhalif hareket etmia ve bu suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Adalet Bakanı dün akşam Ankaraya eritti İki gündenberi şehrimizde bu lunan Adalet Bakanı Halil Ozyüıük dün Üsküdar adliyesini ve Toptaşı cezaevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur.Saat 14.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Darüsşafaka lisesinde mükâfat tevzii töreni Dün Darüsşafaka Lisesinde geçen yıl başrılı çalışan ve muh telif sahalarda muvaffakiyet gösteren öğrencilere mükâfat dağıtma töreni yapılmıştır.Törende Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Bir doktor,simsarı tarafından bıçaklandı Refet adında bir doktor simsarı alacak yüzünden Hasan özterniz adındaki bir doktoru buakla kasığından ağır surette yaraladı Dün sabah Lâlelide kanlı bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Veznedarın 10 bin lirası Merkez Bankasının Galata Şu besinde veznedar İrfanın bir zühul eseri olarak 38 bin lira yerine Haydarpaşa Numune Hastahane*i idare memuru II« 111 Sertoğluna 48 bin Jjra verd ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Basılan randevu evinde 20 çift uygunsuz vaziyette yakalandı Ahlâk zabıtası memurları Taksimde sabıkalı randevucu I lardan Marika,Münevver ve Hermine'nin evlerini yeniden basmış ve 20 çifti uygunsuz va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Denizlide l eâi izliye yerleştirilen göçmenler Denizli,Milliyet)İlimi zc miiıftlep göçmenlerden dö düncü kafileyi teşkil eden 8 kişi bugün şehrimize gelm;ve istasyonda Vali,Belediv Başkanı,halk ve öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Mersin ticaret borsa sı binasının inşaatı Merakı,{Milliyet)Morsin'de yeni bir Ticaret Borsası binasının inşası kararluşmış tır.Mersin İhracatçılar Birliginj mensup tüccarların muhtelif zamanlarda verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Antalyada Meuba yolu inşaatına başlandı Gazipaşa,Milliyet)Antalya v« havalisinin tek şırak •uyu olan menbaa gidecek yolun üı^jâina bugün bütün hal.Jkn:iştirakiyle başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • E'dzjğdâ Bir basın dâvası karara bağlandı Elâijğ,Milliyet)Şehrimizde münteşir Elâzığ gazetesinin 28.7.950 tarihli nüshaanda rıkan Cüzzam hastahanesinijı içyüzü,başlıklı yazıdan dolayı Cüzzam Hastaha-»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Dör+yoîdo İlçe memurlarının göçmenlere yardımı Dörtyol.Milliyet)İleerviiwi»* şimdiye kadar göçmenlere yardım olarak 5300 lira para,3 ton yiyecek maddesi toplanmıştır.Ayrıca bütün ilçe memurlar?şubat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Bursada 20 kik)ağırlığında bir kuş avlandı Bursa,Milliyet)Ali Galip adında bir vatandaş Eıusa yasında takriben 20 kilo ağır lığında ve şimdiye kadar görülmemiş korkunç bir kuş avlamıştır.Kartala benze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • alman teâlıir-i Bursa,Milliyet)Birçok;Avıupa memleketlerinde ve memjekettmizin tatanbul gibi!Sahillerinde de salgına müsait Mı-durum hasıl olması sebebiyle şehrimiz sağlık müdür* lüğü umumî yerlerde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Ad an ada AtluuaMin ihraç malları Alana,Milliyet)Anka fnda 1 gubatta açılacak olar sergiye Mersin ve Adanadar br-2i firmaların iştiraki karar Tamamen ticarî ına hiyette olan sergide bilhassi ihraç rru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • KISA HABERLER if Üniversitelerde şubat nyı sömestr tatili bugünden itibaren bağlıyacaktır.Bu arada imtihan programlarını hazırlıyan fakültelerde yabancı dil ve diğer dorslorin imtihanları yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Misafir olarak gitlifij evde hırsızlık eden bir kadın hapse mahkûm oldu Fatma Firuzi adında genç bir kadın evvelki gün Küçükpazarcla oturan Hanife Şahin adında bir arkadaşının evine misafirliğe gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • HALKINSESI Gelen cevap Gazetemizia G.L95İ gün kit nüshasında çıkan «Osmanbeydeki postahane» başlıklı yazı etrafında P.T.T.İsletme Genel Müdür lüğünden aldığımız cevabı ^7 aynen neşrediyoruz:v «Yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Ucuz evler TJcuz evlerin şehrin muhtelif semtlerindeki Belediye,arsalarında inşa edilecek Daimî Encümen dün Valinin başkanlığında fevkalâde biı toplantı yaparak ucuz evler ı:r selesini tetkik etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Yaman bir mücevherat hırsızı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 ne' şube memurları Şişli ve Nişantaşı mıntakasmda mütenddit ev soyan ve girdiği evler den mühim miktarda bilezik pırlanta yüzük,küpe ve bun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • KONGRE Hür Fikirleri Yayma Ce miyelinin yıllık kongresi 3 su i bat cumartesi günü saat 14.3' da cemiyet merkezinde yap] lacaktır TOFLANTI if Galatasaraylılar Cemiyeti,nin umumi heyet toplantısı V şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Bir top patiska çaldı:2 ay hapse mahkûm oldu Sabıkalı hırsızlardan Apostol dön Sümei'bank Y*rli Mallar Pazanndan bir top patiska çal mış ve kaçarken yakalanmıştır.Adliyeye teslim edilen sanık nö betçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Kimyevi maddcîer isüfcüiai başladı Son günlerde kimyevî madde fkıtlarında ulak artışla ı tesbit edilmiştir.Bu fîat yükselişine sebep bu maddeler ir menşe fiatlarmın yüksek olaşu ve elinde mal bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Demokrat Parti Bölge ıMÜl cttişmkı temasları Etâzîâ.Milliyet)D.P EIİjZj^ ve Malatya boigeJer I müfettişi İçel Milletvekili Hü şeyin Kıı t şehrimize gelmi ve D.P.teşkilâtiyle parti iş lerine tit temasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1951
  • Doktorlar arasında Sağlık Bakanlığınca doktorlar arasında yeniden bazı terfi ve tâyinler yapılmıştır Sağhk Bakanlığınca doktorlar arasında yeniden bazı terfi ve tâyinler yapılmıştır.Bana a it.liste aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Japonya ile yapılacak barış Tokyo 31 A.A.Ai'p)Bugün yaptığı Basın toplantısında demeçte bulunan John Foster Duller Japonyada müzakere,lerde değil,fakat istişarelerde bulunduğunu,iki mesele üzerinde du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Dairelerde lüzumsuz masraflar Ankara,31 A.A.Haber aldığımıza göre Maliye Bakanlığı bütçe yılının son ayı münasebetiyle israf sayılabile cek lüzumsuz masraflardan kaçınılması için bütün devlet teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Çinli çeteler Amerikalılar,Milliyetçi Cin çetelerine yardım edecek Washington 31 A.A.United Press)îyi haber alan çevre,lerden öğrenildiğine göre.Birleşik Amerika Komünist Cinde ki komünizm aleyhtarı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Amerikada savunma tedbirleri Vaşington,31 A.A.Reuter)Ayan azalarından Edwin Johnson ile Henry Cabot Lodge,Birleşmiş Amerika tarafından alınması icar eden savunma tedbirlerini inceliyen ayan meclisi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • İranda içki yasacı Tahran,31 A.A.Unite Press)İran'ın yakında koı suları Hidistan ve Pakistan takip ederek içki içmeyi y;sak eden bir kanun kabul e mesi muhtemeldir.Filhakik İran parlamentosundaki ba;s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Hamamda hırsızlık edej&en yakalandı Galatasaray hamamına giden Anastas adında bir sabıkalı yıkandıktan sonra eski elbiselerini bırakmış ve başka bir müşterinin yeni elbise ve paltosunu giyerek hamamda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI 1647 senesinde Dnieper ve Dniester nehirlerinin arasında ki vahşî tarlalarda Tatarlarla,Kazakların boğuştukları def vir.Yıkık bir şatoyu andıran tepenin üzerindeki süvari ge ceni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Amerika yeni Atom fabrikaları kuracak Marshall adalarının deneme sahası olarak kullanılmakta devam edileceği bildiriliyor Vaşington 31 AP)Birle,şik Amerika Atom Enerjisi Komisyonu bugün Kongreye sun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Dünkü basın dâvaları Büyükdoğu mecmuası sahi bi Necip Fazıl Kısaküvek v* derginin yazı işleri müdüri Halil Nüsret,millî duygular rencide edecek mahiyette neşriyatta bulunmak suçu ile ad üyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Çelik Kralı Alfred Krupp affedildi Frankfurt,31 A.P.Amerfkan yüksek işgal komiseri John McCloy bugün Alman çe lik kralı Alfred Krupp'un mu azzam Krupp sanayi müessesesindeki mülkiyet haklarını iade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Çiçek hastalığından 2385 kişi öldü Kalküta,31 A.A.Reuter)Aralık ayında Kalkütada çiçek salgınının çıkışındanbcri bu hastalığa tutulan 8280 kişiden 2385 kişinin öldüğü bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Grip salgını Meksikaya sirayet etti Meksiko,31 A.A.Afp)Avrupadaki grip salgını Meksika'ya da geçmiştir.Sıhhat Bakanlığı tarafından dün akşam bildirildiğine göre,Meksiko'da daha şimdiden bir kaç grip v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA Dünyaca tanınmış bir arkeoloji mütehassısı olan ve 83 yaşında bulunan J.Kelekyan dün,St.Moritz otelinin 23 üncü katında bulunan dairesinin pen ceresinden atlıyarak intih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • 4 Pek yakında Vatan ve Namık Kemal Büyük hürriyet kahramanı'nm şeref destanı Sonku Film W n ı ı mı imi iimmi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • İtalyan kızıllan Komünist federasyonu sekreteri de partiden istifa etti Roma 31 A.A.Lps)Eskiden Benevento bölgesi komü,nist federasyonu sekreteri oia.ı Saylav Musko da komünist par tisinden istifa etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Columbia Üniversitesinde Şark Enstitüsü kurulacak Nevyork,31 A.A.Oasis)Columbia Üniversitesinde bir Yakın ve Orta Doğu enstitüsünün kurulması huşu sunda yeni bir adım atılmış bulunmaktadır.Pakistan,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Amerikada 240 bin çalışıyor fabrika Vaşington,31 A.A.u sis)Amerikan ekonomisi son derece büyük ve karışık bir mekanizma olup,daimî şekilde dönen bir çarka benzemek tedir.Bu çark 61 milyon sivil işçi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • İran Şahının A m m a n ı ziyareti Amman.31 A.A.Resmen bildirildiğine göre,İran Şahı 8 nisanda Ammanı ziya ret edecektir.Resmî çevrelerde Ürdünün Kahirede bir müşterek güvenlik paktı imzaladığı yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • İltica eden B u E g a r askerleri Edime 31 Milliyet)Son gelen göçmenlerin söylediklerine göre burada müşahede edildiğine göre Bulgaristanın as kerî birliklerinden ilticalar gün den güne artmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Kanadada fevkalâde tedbirler Öttava,31 A.A.Ips)Kanada hükümeti parlâmentı dan,durumun icap ettirdiğ savunma tedbirlerini alabil mek için fevkalâde yetkile;vermesini istemiştir.Kanad:umumî valisi Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Eğitim usulünde ı ıı ıı ıı 1—jl yeni bir merhale Bilhassa Anıerikada bu hususu sağlamak maksadiyle kur slar açılmakta ve büyük bir rağbete mazhar olmakladır.Umumi arzu daha ziyade kültür derslerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:4215T KOMEDİ KISMI iana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • MLAftt efuyoRMt/suNüz 1 Genç idareciler 13 Şubat 1948 günü Amerikan izcileri Minnesotaya bağlı Minneapolis şehrini ve bu şehre bağlı bulunan köyleri idare etmişlerdir.Bir hafta sonra da Massachusetts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1951
  • Keşmir ihtilâfı Avam Kamarasında sorulan bir suali Başbakan Attlee cevaplandırdı Londra 31 A.A Lps)Dün Avam Kamarasında saylavlardan biri,Keşmir meselesinde Hindistan ve Pakistan arasındaki ihti lâfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • fi wm BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zoronun oğlu.AR 44394)1 Donjıuuı Renidi)ATLAS 40835)1 Zafer mükâfatı ÎNCt 84595)1 Şeref süvarileri.ELHAMRA 42236)1 Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuan Renkli)İPEK 44289)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İslerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaası Bajnldıftı y#r;EbUzsİya Mfttbaaai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • HKc.1 23 OCAK R.Ah 1 9 fl 1 1370 Perşembe VASAT!EZAKl VAKİT Güneş öğle İkindi Aksanı Yalsı İmsak 7.17 12.26 15.00 17.16 18.51 5.36 Ru.19 K.Sa.1366 2.03 7.12 9.46 I 12.00 135 12.22_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • 1 Barutun esi;2 Sahajfaydut:3 Fena,Bizim memlekette ondan iki tane var;4 Amcrikada bir nehir.Uzağı işaret;5 Tersi)Bunama;6 Umuma söz söyleme;7 îdrâk;8 Her kesin önünde,Bir balık;9 Bir nota.İtimat et.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • j Denizcilikte yeni inkişaflar İngilizler alüminyom gemi inşa ediyorlar İngiliz endüstrisi gerek alü minyorn bolluğu ve gerek harp sırasında uçak inşaatında kazandan tecrübelerden geniş ölçüde faydala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • AYA TELEFON Galecek yıl dünyadan aya telefon edilebilecektir.1951 Büyük Britanya festivalinin asıl merkezini teşkil edecek Londradaki Güney Yaka sergisini gezecek ziyaretçiler,aya Liı telefon mesajı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Afitap Karacan.Çalanlar;Hakkı Derman,Şerif içli,Salâhattin Pınar 12.20 Dans müziği Pl.14.45 Prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • 1 Sterlin 7.90.50 7.90.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 I 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr 64.67 64.67 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika F 5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • IKAYE gömülen sır O,Afrouit'i kıskandıracak ka dar güzel bir kızdı.Yuvarlak çehresini ve pembe yanaklarını süsliyen gamzeler,kenarında bulunduğum uçurumun boşluk larından daha derin,bir çift in ciyi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • Ke /Book XS ıGD' ^vNDÜNYA BASİNİNDAN Türkiye'nin ekonomik sahad kalkınma faaliyetinin ilk safhası Bu yazı.Dr.Hans Emanuel Tütsch tarafından aralık ayı sonunda İstanbuldan yazılmış ve Neue Zürcher Zeit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1951
  • Lokman Hekim i Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı I Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle-den sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Di-Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • ingiltere savunma programı Londra,31 A.A.United Press)ingiliz Başbakanı AUlee bugün İşçi partisinin yaptığı gizJi toplantıda savun ma programım iki saat 15 dakikâ mü(J:ifaa etmiştir.Bu prugranu 'parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Marshall Plânından yeni bir talisi s Ankara,31 T.H.A.1950 1951 Marsiu.ll yardımından mubtelif Bakanlık ve dairelerle piyasanın muhtaç ol,duklau bazı maddelerin iktisadî işbirliği idaresince tedariki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • İniîHteredeki Amerikan kuvvetleri honâia 31 A.A.United Press)Mr.Arthur Hender son'un bugün Avam Kamara smda izah ettiğine göre,şimdiki halde İngilterede Ameri,kan hava,deniz,ve ordu kuvvetlerine mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Devlet Bakanı Ankarada Ankara.'41 T.H A.Avrupa İktisadî işbirliği Bakanlar Kurulu toplantısında mejn İeketimizi temsil eden Deviet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bu sabah şehrimize dim m üş ve Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Kore birliğimize S bin adet takvim gönderildi Ankara,31 A„A.tstatistfk Genel Müdürlüğü yerinde bir kararla bundan bir ay önce hususi surette hazırlattı.ğı gün bilgilerinden 5000 adc,dipi Kore'de çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Kahramanlara gönderilecek hediyeler Ankara 31 ıA.A.Milli Savunma Bakanlığı Kore bürosundan bildirilmiştir;Birçok vatandaşlarımız veı muhtelif kurumlai'.Korede bu lunan birliğimize gıda vesair hediye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Düşman hatlarına derinleme girildi Tokyo 31 A.A.Afp)Birleşmis Milletlere mensup bÂr ke şif kulu bugün Suwon'un 14 kilometre şimaline kadar ilerlemiştir.Bu ilerleme Birleşinig Milletler taarruzu başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Birliğimiz,Korede yeni yeni başarılar sağlıyor TBastarafı birincide!i Yarımadanın rtop.u sahilinde 1 dev Amerikan zırhlısı Missouri ile diğer harb gemileri ve ck aanma uçakları "38 inci arz dakesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • fliastat'.birincide"!Millî Eğitim Batanımın izahatı »Süslerimi,kaldırılması istenen 22 aci madde ile,tm mevzuda ileri sürülen fikirler,üzerinde olmak şartiyle iki noktada toplıyacağuii.Bu madde kötü e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Rus taarruzuna karşı Avrupânın müdâfaası E«s torafı birincide)le Beyaz Sarayda *ki &ün Sürüşen Başkan Truman ile Fr atsız Başbakanı Bene Pleven'ir salı geeesa yayınladıkları i500 kelimelik müşterek re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Pamuk ihracatı Dört aylık ihracattan 121 milyon liralık döviz temin edildi Ankara,31 T.H.A.1950 yılının eylül,ekim,kasım ve aralık aylarında 41 bin tor pamuk ibraç edilmiş ve bu su retle 121 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Nüfus sayımmın neticesi ı I 'iı Okıuna tamudaki çocuk-ların 40 uua okur yazar olduğu anlaşıldı Ankara 31 A.A.Sundan evvelki nüfus sayımlarının katî' neticeleri alınmıştır.Okuma yaz ma dâvasına ait mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Kazaya uğ ra yan uçağımız Tokat,31 A.A.Erzincan'dan Merzifon'a gitmekte olan ve üstteğmen İbrahim Akal'ın idaresinde bulunan bh askerî uçağımız,soğutma cihazınm bozulması yüzünden yar mak tehlikesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Bugünekadar gelen g ö ç'ııı enle i Ankara 31 T.H.A.195(yılı içinde memleketimize Bulgaristandan $1.921 göçmen vı büyük bir kısan Yunanistanâar;olmak üzere diğer memleketle,den 2.871 mülteci gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Eisenhower raporunu Trurnana dün Y#rdİ r&aşterftfı bkimUnl man,EisenhowiW'in çok aydmiatie* ve taydah M-j duğ unu i&MJte etn i$dr.Kabine toplantısından sums.General Eisenhower,kuzey A;lantik paktı teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Çalışma Bakanlığı bütçesi Ankara,31 Milliyet)Çalama Bakanlığı bütçesinin müzakeresine bugün de bütçe komisyonunda devam edilmiş,bütçenin heyeti umuıniyesi üzerindeki görüşmeler öğleden evvel sona ermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • üttefiklere ihtiyacı Nevyoık Valisi,Türkiye,İspanya ve Yugoslavya'nın müttefik olarak kabul edilmesini istedi Albany New-York)31 A.A.'Al'p)New_York eyaleti va îisi Thomas Dewey'e göre,Ame rikan hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Pakistana] giden Türk kadınları Karasi.31 T.H.A.Bir müddet evvel tetkiklerde bulunmak ve konferanslar vermek için Pakistana hareket etmiş olan Türk kadın gazete çilerinden Bayan İffet Halim Oruz ve Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Talebe mübadelesi üzerinde çalışmalar Ankara,31 A.A.Birleşik Amerika ile yabancı memleketler arasında tatbik edilen o öğrenci mübadelesi sistemiyle alâkadar olmak üzcve şehrimize gelmiş olan Fulbright
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Yunan Kralı TBastarafı birincidel millî marşlarını çalarak kendilerini selâmlamıştır.Kral Paul ve Kraliçe Frederika,kendilerini karşılayar lan selâmladıktan,son^a istasyonda evvelce hazurlanat bir sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Ssneltormay Başkanı;teftişlerini bitirdi rHastarai'ı birincidel Yamut gazetecilere teftiş intibalanm anlatacaktır.Peniz kuvvetleri komutan vekili Tümamiral Sadık Altmcan bu akşam Gölcükte De nizalti g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Kızıl Çin nihayet dün mütecaviz ilan edildi TBastarafı birincide!zil Çin arazisini bombardıman etmek salâhiyetini vermemiştir.Bu tarihî karar,Asya-Arap devletleri blokunun,ateş kesilmesi için yapmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Sir Rau uzlaşma işinde rol almıyor Lake Success,31 A.A.United Press)Hindistan baş murahhası Sir Benegal Rauteşkili derpiş edilen uzlaştırma grupunda çalışmayacağını gazetecilere bildirmiştir,Rau,Kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Yeni bir uçuş rekoru Londra,31 A.P.Pan Amerikan'Havayolları şirketinin kıdemli pilotlarından yüz başı Charles Blair bugün bi "Mustang» avcı uçağiyle Nevyorktan Londraya yaptığı u çuşta bütün rekorları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • İnsan eti yemeğe ahşan arslanlar Darüsselâm,Tangariika)31 AP.İnsan eti yemeğe alıştıkları anlaşılan arslanlar birkaç gün zarfında Tanganika'nın Songea eyaletinde Afrikalı zenciyi öldürmüşlerdir.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Batı Almanya,doğu ile asla birleşmiyor Bonn:31 A.A."United Press)Batı Almanya hükümeti.Doğu Almanyanın 200.000 kişilik askerî kuvvetini dağıtacağını bil dinmesine rağmen.Ban Almanya ile Komünist Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • İç korunma tasarısı kongresi Ankara 31 T.H.A.İç Ko umma Kanun tasarısını tetkik kongresi bugün de mahallî ida reler umum müdürü Cemal Çe tinin başkanlığında saat 14 ten 18 e kadar çalışmalarına de van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Bevin'in sıhhati düzeliyor Londra,31 A.P.Zatürricdcn mustarip bulunan İngiltere Dışişleri Şakanı Bevin'in sıhhî durumundaki tedricî düzelmenin devam ettiği bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Pleven,Trumana veda etti Vasington 31 A.A.Afp)Fıansa başbakan;Rene Pleven bUL;ün Beyaz Saraya gidere Başkan Trumana veda etm ve kendisiyle 10 dakika kadü görüşmüşü!Pieven.Başkanı daiıesinden çıktıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1951
  • Güvenlik Konseyinde TBastarafı birincide^ ioketin.n Birleşmiş Milletler Teşkilât:ve prensiple.vine bağlılığım belirtmiş ve verdi.Ci demeçte son zaman larda vukua g^len gerilenirler ve aksi tesadüflere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1951
  • JRHH m m Bu seneki lia maçlarında oynanan îstanbulsp or Emniyet karşılanmasından bir görünüş Lig takımlarımız nıpaşanın V/AV 4*4 Vİ.3 V* Küçük takımlarımızın/Önümüzdeki haftalarda ne neticeler alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Bugün şehrimize gelecek profesyonel boksörler Türk Sporcular Cemiyeti» nin davetlisi olarak,sah günü şehrimize gelen dört Fransız boksörünün peşisıra,bugün de ayrı bir organizasyonun davet ettiği Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Civata alınacak Devlet üretme çiftlikleri merkez depo müdürlüğünden 1 Depomuzca 56 kalem,ecm'an 280000 adet muhtelif civata satın alınacaktır,2 Eksiltme 16/2/951 cuma-günjj saat 14,30 da Ankara Gazide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • I Ad.silindir tezgâh:I Ad.silindir komparatörü,2 Ad,boya.tabancası,1 Ad.silindir rektifiye tezgâhı,açık eksiltme ile 13 şubat 951 günü saat 14.30 da Adapazarı 117 No.h As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • atın Alma Komisyohu Başkanlığından.1 Mevcut şartnamesine göre bir adet hasta nakliye oto ınobili açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Eksiltme 12/2/951 pazartesi günü saat 10 da Kabata-j Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Yüzünüz Çamaş.r •HîtıPmli Böl köpüklü NefisJÇoİcülii PüHÖ k-Tuvafet Sabunları 100 Saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Devlet Denizyollori ilanları 1.idaremiz ihtiyacı için 10000 kilo Arap »Sabunu PA-ZARLIK suretile satın alınacaktır.2.Pazarlık 8/Şubal/1951 Perşembe günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Birecik Beledî esinden 1 Birecik Belediyesine ait Fırat nehri üzerindeki gemi işletmesinin 1.3.951 den 28.2.952 ye kadar on iki aylığı arttınlmaya konulmuştur.2 Muhammen bedeli 30.000 muvakkat teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Gayrı Menkul St tısı Beyoğlu 1 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 949/421 Recep oğlu Ahmete ait olup mirasçılarının iştirak halinde sahip bulundukları Arap cami mahallesi Bergamut sokak eski 6 yeni 4 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • İnşaat ilanı Ereğli Kömürleri işletmesi Geneı Müdür üğünden 1,işletmemizin Kandilli bölgesinde yaptıracağı taş kırma istasyonu inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1951
  • Çeiik saç alınacak Istanbulda Karaköy ve Gazi köprülerinin onarımı için muktezi 30 ton 10 m/m lik ve 30 ton da 8 m/m lik çelik saç kapalı zarf usulile satın alınacaktır.Tahmin bedeli 39.000 lira ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor