Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Meclis Başkanının radyoda konuşması Koraltan göçmenlere yardıma davet ediyor Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Izmir Memleket Hastahanesine ilâveten yapılacak olan 150 yataklı iç hastalıkları pavyonunun temel atma töreni evvelsi gün yapılmıştır.Resimde Sağlık Bakahı Ekrem Hayri Üstündağ.•iün neşrettiğimiz nutk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Avusturya C.Başkanı dün öldü Kari Renner birkaç cün önce 80 yaşma basmıştı Viyana 31 A.A.Afp)Avusturya Başkanı Kral Renner Viyananm Amerikan kesimindeki Doebling şato sunda sabaha karşı vefat etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Vefa,Beşiktaş galip geldi Dün Dolmabahçe stadyomunda oynanan Vefa Admrra maçım Vefa 3 2,Beşiktaş Sarejevo maçını da siyah beyazlılar 2 1 kazanmışlardır.Resimde Şevket Sarejevo müdafasıru geçmeğ» çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Yılbaşı piyangosu dün çekildi Ankara 31 Milliyet)Yılbaşı piyangosu bugün saat 16 da çekilmiştir.Kazanan numaralar şunlar,dır;500.000 URA KAZANAN NUMARA 919325 200.000 LİRA KAZANAN 257456 100.000 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Gl.Walton Walker CI.Mac Arthurla Walton Walker'in naşı Washingfonda Washington 31 A.A.Korede bir Jeep kazasında ölen 8 inci Amerikan ordusu komutanı General Walton Walker'in naşı nı Tokyodon getiren h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • S/N^A Yeni yıl milletimize ve hür dünyaya hayırlı olsun ihtiyar dünya,bugünden itibaren yeni bir ufka,mahiyeti meçhul bir istikbale yönelmiş bulunuyor.Geçirdiğimiz 1950 yılında cereyan eden hâdiseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Vair ve Belediye reisi Ord.Prof.F.K.Gökay Valinin mesajı 1951'i buerünkü hayat savaşının gösterdiği irade ve iman salâbeti ile karşılıyoruz İstanbul 31 A.A.İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Prof.Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Çiftçiye verilecek toprak Ankara 31 T.H.A.1951 yılında topraksız çiftçiyi toprak,landırma programı hazırlanmış ve dağıtma komisyonlarına gere-Ken »jıimat verilmiştir.Bu programa göre bir buçuk milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • YOLU:MİLLİ BİRLİK!11 950 yılını dün gece yarısı tarihe devrederek,bugünden itibaren yeni bir yılın eşiğine basmış bulunuyoruz.Her yıl başında insanların birbirlerine sunmak itiyadında oldukları iyilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1951
  • Acheson üçler toplantısın 3 Eevm ve Sdhumanla bir arada Acheson,dünya sulhu yolunda,Amerikanın müşterek emniyet siyasetini bir kere daha teyit etti Vaşington 31 A.A.Uni ted Press)Dışişleri Bakanı Ache
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • HALKINSESI!Gelen cevap Gazetemizin 14.12.950 tarihti nüshasında çıkan «Durak yerleri» başlıklı ya zı hakkında Emniyet 6 neı Şube müdürlüğü şu cevabı vermiştir.Aynen aşağıya alıyoruz:«Şubemizden şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Veremle savaş kanunu çıkarılacak Şehrimizde bulunan Birleşmiş Milletler sağlık teşkilâ tından Dr.m Berthe,veremle savaş mevzuunda yaptığı bir konuşmada ezcümle şöyle de mistiv:Veremin önlenmesi için e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • K.Sndıknğlu şilel»i yükiiniiıı bir kısmını denize attı Balük denizinden sonra Akdeuizde de büyük tehlikeler atlatan K.Sadıkoğlu şilebinin çarşamba günü limanımıza gelmesi beklenmektedir,Acenta geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Berberler dün evlerde çalıştılar Yılbaşınm pazar akşamına isabet etmesi yüzünden k«dın berberleri vilâyete müracaat ederek dünkü pazar günü için çalışma müsaadesi is temişler,fakat vilâyetten ge tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Gelir vergisinin bu yıi çilere tatbiki isten Dün sabah Fatih Halkevinde yapılan toplantıda isçiler «Demokrat Parti Meclisinin bizlere yapa*a&ı en büyük iyilik gelir vergisinin biz isçilere de takbikıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Bozulurken kıırtarr di Kurtuluşta Bozkurt caddesinde 250 numarada oturan Kirkor Avtin köprüden bin diği vapurla Kadıköyünc giderken muvazenesini kaybe derek denize düşmüştür.Bo ğulmak üzere olan Kirko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Yeni yıla girerken Yılbaşı eğlenceleri izde de yerleşmiştir Zamanla insanların karak teri ve zevkleri de değişiyor.Cemiyetlerin ve milletlerin kendilerine has ananeleri de kayboluyor.Bu gece medeni İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Portakal,mandalina ve elma fiatları düşüyor Yılbaşı eğlenceleri münasebetiyle artan meyva istih lâki,bu hafta içinde 'büyük mikyasta düşecektir.Geçen hafta içinde cenup limanlarından ve diğer istihsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Balıkçılık sanayiinin gelişmesi Marşal plânından temin odi len yardımla modernleştirilen balıkçılık sanayiinin memleke timiz iç/in mühim bir döviz kaynağı olmağa namzet bulun duğu anlaşılmaktadır.Alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • İhtikâr yapan kasaplar cezalandırılıyor Yılbaşı münasebetiyle istihlâkin artması ve havaların da soğumasından istifade etmeğe kalkan bazı kasaplar et fiatlarına 10 ilâ 20 Kr.kadar zam yapmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Dış hâdiseler Ocak 23 Bulgar Başbakanı Ko larof ânl olarak ölmüş ve kendisini Kızılların zehirlediği iddia olunmuştur.30 îranda fecî bir zelzele olmuş 9500 kişi ölmüştür.Şubat 23 îngilterede milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • 1951 Geçen seneyi ak sakallı,perişan kıyafetli bir ihtiyar şeklinde temsil etmek öteden beri âdet olmuştur.Kış ortasında yola çıktığı için kar yığınları arasında geçen ayrılık merasimine de hazin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Cemiyet HÎZA TEVFİK İHTİFALİ Rahmetli filozof Rlza Tevfik Bölükbasının ölümünün birinci yıldönümü münasebetiyle bugün saat 11 de merhumun Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri,meslekdagları ve dostlan tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • 1950de cer be ı hâdiseler 1951 senesine girmiş ve muhtelif hâdiselerle dolu olan 1950 yılını maziye intikal ettirmiş bulunuyoruz.Yeni yılın bize ne gibi sürprizlerle geldiğini tâyin etmek şüphesiz ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Aziz Türk milleti Dünya sulhunun ve insan haklarının yer yüzünde devam ve tahakkukunu büyük Türk milletinin bütün beşe riyetle birlikte günün karanlıklarından 1951 yılının getireceği hâdiseler aydınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • izmit fabrikası gazete kâğıdı fiatlarına zam yaptı Şimdiye kadar gazetelere kâğıdın kilosunu 80 kuruş tan veren îzmit kâğıt fabrikası,fiatlara 20 kuruş zam etmiş ve böylece gazete kâğıdının kilosu 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Sui isti mal hâdisesi Bir cemiyetin eski idare heyeti mensupları 100 bin lirayı zimmetine geçirmişler Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü ve Savcılığı yüz bin liraya vardığı söylenen büyük bir suiistimal hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Anasını yaraladı Sevdiği gençle gezmesine müsaade etmediği için,bir kız,anasını dövüp yaraladı Adliyeye bir dövme ve yaralama hâdisesi intikal etmiş,tir.İddiaya göre hâdisenin ma hiyeti şöyledir:Zeyti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Trende bir yaralama vak'ası Sirkeciden Bakırköye gi mekte olan banliyö katarında bir yaralama hâdisesi olmuş tur.Nazif isminde bir yolcu bir mesele yüzünden müna kasaya tutuştuğu Süleymanı başından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Piyasadaki durgunluk Senebaşı münasebetiyle bütün firmalar bilanço tanzimi işiyle meşgul olduklarından geçen bir hafta içinde dış piyasa ile temaslarında umumiyetle bir durgunluk olmuş tur.Yalnız noel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1951
  • Filozof Rıza Tevfik'in iıliinı yıldönümü Şair ve Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı,peçen sene,30 nralik peçesi,tedavi edilmekte olduğu Gureba hastahane-Bİnde,77 yaşında iken hayata gözlerini yummuştu.1 oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Dünyada meseleler ı.ı Suçlu pedagojik çocu yetişme tarzı Bir Amerikan terbiyecisi bu iddiasmı ispat etmek Bir Amerikan okulu mücrim çocukları yetiştir mek suretiyle onları cemiyete yararlı bir insan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • I Balta girmemiş ormanlara inen uçaklar Geçenlerde Kuzey Amerika Hristiyan Misyoner Cemiyetleri Birliği tarafından satın alınan bir İngiliz uçağı sayesinde Çin_'Hin'distanının balta girmemiş ormanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Istancul Belediye»!ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da ORAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkcesi:Cahit Irgat ve M.Turkman i'eleron:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • BU AKŞAffl ATLAS SİNEMASINDA—Tarihî ve muhteşem bir gece yaşıyacaksiniz.l4 1951 yılının ZAFER FİTAŞ Şirketinin ŞEREF FİLMİ Üçüncü Selim'in Gözdesi Mihriban ile SADULLAH AĞA)Türk milletine ilâhî bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • İKRAMİYEM AİLE CÜZDANI 1951 yılının ilk talihlileri HESAPLARINDAKİ PARA KADARA İKRAMİYE KAZANANLAR:İSTANBUL:Akgün Doğanay İlel Yedida Nail Morali Cihan Köymeı.Aıaksi Antreasian Mediha Bilsel Hrisa Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Kızıl Çinin yeni karan Şimdiden bütün yabancıların malları tesbit ediliyor Hongkong,31 A.A.Kan tondan gelen haberlere atien Hongkong'dan bildirildiğine göre Kanton şehri belediyesi yabancılara ait ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Romatizmanın yeni tedavi usulü Londra 31 A.A.Harvard Tıp okuluna mensup üç mütehassıs doktor verdikleri bir beyanatta mafsal roma tizmasınm hormonlar vasıta siyle tedavi edildiğini bildirmişlerdir.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Arap Birliği Kahire,31 A.A.Arap Birliği siyasî komitesi 20 ocakta toplanacaktır.Yemen müstesna bütün Arap mem leketleri toplantı tarihini kabul etmişlerdir.Yemenin cevabı henüz alınmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Mac Arthur'ün Japon milletine mesajı lîansm tehdidi devam ederse Japonyanın vazifesi,diğer hür milletlerle birlikte silâlılanmaktır.Tokyo,31 A.A.United Press)General Mac Arthur yeni yıl münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Fransa'da harb hazırlığı Millî Meclis,Millî Savunma Bakanlığına asker celbi hakkında geniş salâhiyet verdi Paris 31 A.A.Afp)Millî Meclis,güven oyu me selelerinin müzakeresine başlamadan evvel silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Nevyorkta müdafaa tedbirleri Nevyork,31 A.A.Birinci Amerikan ordusu genel karargâhından bildirildiğine göre,İkinci Dünya Harbin denberi ilk defa olarak Nevyork şehri çok yakında hava dafi bataryaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • isimsiz ziyaretçi Kralın sarayına giren Amerikalı İngiltereden çıkarıldı Londra 31 A.A.Birleşik Amerikada Baltimor şehrinden 31 yaşında Charles Jhonson isimli bir şahıs kralın Sandringham malikânesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • ingiltere'de komünistler Silâhlanma için çalışan bütün sanayi kollarında kaı gasalık çıkarın ağa hazırlanıyorlar Londra 31 A.A.Afp)Observer gazetesi bu sabah İngiliz komünist partisi siyasî bürosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Otomobille dünya turu Palermo 31 A.A.Si cilyah gazetesi Franco Nacci pazar günü Palermo'dan otomobille dünya turuna çıkacaktır.Nacci 70,000 kilomet relik mesafe katedeceği bu se yahatinde evvelâ Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Karadenizdeki fırtına İki gün evvel,güzel giden havalar birdenbire bozmuş ve şiddetli soğukla beraber mevsimin ilk karı yağmıştır.Dün hava yeniden düzelmir ısınmış ve günün en düşük sühuneti zait 3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • VV/^y/Unutulan şey I Sekizinci Amerikan ordusunun geçende bir kazaya kurban giden kumang dam General Walker Kore.2ı den Tokyodaki başkuman-danlık karargâhına gön'r-A derdiği raporda onlardan şöyle bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1951
  • Hepsi yalnız yüzlerini değil ruhlarını da boyamış mahlûklardı.Hiç birinin ne olduğunu anlamak kaabil değildi.ALTINCI KISIM Lucrece Romanın en kibar kadınlariylü meşhur fahişelerini Santa Maria sarayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • F.C.Ziraat Bankası Boyabat Ajandasından:Gazetenizin 1 aralık 1950 tarihli ve 210)numaralı sayısının 6)mcı sahifesinde 6)inci sütununda «T.C.Ziraat Bankası Ajansından gayri menkûl satış ilânı» namiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • 1 Her yeni sene o tarihte başlar;2 Gitme,Cüz'î;3 Yürüyerek,Babanın kar deşi;4 Bir nevi kadın kumaşı:5 Musiki alfabesi;6 Hayvan barınağı,İskambil de birli;7 Sağlam,Tersi)Cemi edatı;8 Tersi)Rum cp.içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Sevilmiş uvertürler «Pl.13.4L Şarkılar;Yeni sesler Çalanlar:Sadi Işılay.İzzettin Ökte.Yorgo Bacanos.14.20 Dam müziği «Pl.14.40 Zurna üt oyun havaları Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • lie.ı Rtı.22 OCAK 19 R.E 1 9 1 1 K.E 1370 Pazartesi 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.21 2.37 öğle 12.13 7.29 İkindi 14.32 9.48 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 İmsak 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaası Basıldığı yer-Ebüzziya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • Kânundayız.Havalar soğuk.Mü temadiyen yağmur yağıyor.Üşüyorum.İçim ve dışım üşüyor fakat derslerimin gidişi fena değil.Dün bir tekdir aldım.Kaba hatim de roman okumak.Akşam mütalâasında oturmuş,Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • 1951 YILI rnnamum a»u«j—MBja—pwc—»m—İkramiye planında EV Jg.EV EV S EV E\T ve müteaddit para ikramiyeleri iihimim.Miwmmi tiiuii-m ııı.ın» ı n.ı ııı BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • HOOVER Çamaşır makineleri ve Elektrik Süpürgeleri en sevilen YILBAŞI hediyesidir.TAKSİTLE M A T A Ş Galata Tahir Han kat 4 Telefon:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • Bir yılbaşı hikâyesi Safa ÖN AL Direkler arası:11.Granpapa:Doksan-Tombala.Tombala-Yılbaşı gecesi,mahalle bakkalı Ata beyin evinde toplan rnışlar,eğleniyorlardı.Kimler yoktu ki.Bahriye müte kaidi Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • I ı »ı ¦«samimi 11 ^»ii ı»M"j#l" iij» ^HHHW^I UJ-şadıfe bip Mükemmel bir hediyede aranılan;bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S,şık ve zarif hatlarifc sahibinin kalbini daha ilk gorüşter fetheder.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Altın hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Hiiell zar.İNCİ 84595)1 Zaman melodisi.ELHAMRA 42236)1 Borjiyalarm intikamı,LALE 43595)1 Cesur yüzbaşı.ÎPEK 44289)1 Altın hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye-Mütehassısı j Pazaıdan başka her güıj sabah saat 10.30-12,«öğle* den sonra 14.30-17 afeTvaStj kabul eder.îstönbul; Dij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Liberasyon sisteminde değişiklik Ankara,31 MİLLİYET)Serbest itıhalât ve ihracat rejiminin yüzde 60 tan yüzde 75 e çıkartılması için Avrupa İktisadî işbirliğine mensup bazı devletler Paris bürosuna mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Arama kepçesi yaptırılacak İstanbul Sıtma Savaş Başkanlığından 29.12.950 cuma günü saat 15 te ihalesi yapılacağı ilân edilmiş bulunan 1500 adet sürfe arama kepçesine istekli çıkmadığından 2490 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Valinin mesajı T Bastarafı Birincide 1 «İhtiyar küre.in en mutena yerinde dünya tarL lıino ihtişamlı sahifeler ka andıran eşsiz Istanbulunıuz.1951 i bugünkü hayat savaşının gösterdiği irade ve iman sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Kurtuluş yolu:Millî birlik!IB as makaleden dtram] parti arkadaşları için,sayın Barutçu ile Avni Doğanın ise muhalefetteki zevat için örnek olmak lâzım gelir.Neyi paylaşamıyoruz?Halk Partisi Demokrat P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Avusturya C.Başkanı öldü T Bastarafı Birincide 1 mıştır.Fakat bu sabah ateşi yükselmiş ve bir akciğer intikam başlamıştır.Kari Renner son günlerde 80 yaşına basmıştı.Doğum yıldönümü büyük şenliklerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Yugoslavyaya verilen buğday Bari 31 A.A.İktisadi kalkınma programı gereğince Yugoski-vyaya verilecek olan buğday Bari limanında gemilere yüklenmektedir.Tahmil ameliyesi birkaç güne kadar sona erecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Koraltan göçmenlere yardıma davet ediyor Ankara 31 A.A.Memleketimize tehcir yolu ile gelmekte olan Bulgaristanlı Türk lere yardım için «Mülteci ve muhacirlere Türkiye yardım birliği" adı ile kurulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • 1950 de cereyan eden belli başlı hâdiseler Baş tat afi ikincide)malların durumu hakkındadır.23 Bulgaristan memleketimize yeni bir nota vermiş Türkiyeye iltica eden 8 Bulgari istemiştir.25 Uzak Kuzey D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Edirne Valfifiar Müdürlüğünden:1 îpsalada Paçalı mer'ası namiyle anılan 458 numarada kayıtlı '30000* dönüm kadar araziden mezruata elverişli olar yerler 8/11/953 tarihine kadar kiraya verilmek üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • fzmirde kavgalı bir maç İzmir.31 Milliyet)Bugün oynanan Altay Kaı cıyaka maçı Alsancak stad yomunun yine bir kavga mahalli haline gelmesine sebef oldu.Hâdise şudur:Birinci devreyi 3 3 berab re bitire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Ffo yayınlanan Attiee,Churchill,Teodor Ileus,Marshall,Tito ve Yunan Başkanı yeni yıl dolayısiyle birer mesai yayınladılar Londra,31 A.A.İngiltere Başbakanı Clement Attiee mensup bulunduğu İşçi partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • İş dâvaları ile uğraşacak azalar İstanbulda teşkil edilen iş mahkemesine âza sıfatiyle iş tirak edecek işçi ve işveren mümessillerinin isimleri An karadan İstanbul Bölge Ça lışma Müdürlüğüne bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Korede komünist tahşidatı tamamlandı Tokyo.31 A.A.Mac Arthur genel karargâhından bu gün yayınlanan resmî tebliğde 38 inci arz dairesi boyunca tahşid edilen komünist ordularının artık tam hazırlıklı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Yılbaşı piyangosu dün T Bas taraf ı Birincide 1 30.000 LİRA KAZANALAR 987039 103039 39941 832510.670451 809715 478251 834142 985481 538627 20.000 LİRA KAZANANLAR 933544 983827 918991 478191 974150 411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1951
  • Amerikanın müşterek emniyet siyaseti T Bastarafı Birincide 1 Pekinin savurduğu tehditlere!rağmen Birleşik Amerika Ko-reyi terketmiyecektir.Avrupa cephesine gelince Avrupanın istihsal kudreti ve teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.01.1951
  • Vefa Admira maçında Admira kalesi Arap saçma dönmüş ve Beşiktaş rakiplerini yendiler Vefa temiz ve enerjik bîr oyunla Admirayı 3-2 Beşiktaş da Sarejevoyu 2-1 mağlûp ettiler Cumartesi günü Galatasarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1951
  • Coşgüle verilen madalya Fransa Millî Savunma Bakanı tarafından millî atletimiz Osman Çosgüle gönderilen madalya evvelsi gün Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce tarafından kendisine verilmiştir.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1951
  • Fenerbahçe Emniyeti 4-1 mağlûp etti Dün sabah,saat 10 da,Kadıköydeki Fenerbahçe Stadında.F.Bahçe ile Emniyet huşu sî bir futbol karşılaşması yap mışlardır.Sarı lacivertlilerin 4-1 galibiyetiyle netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1951
  • takımları karş İnönü stadında yapılacak olan bugünkü maç,âdeta bir revanş mah i y etini taşımaktadır Cumartesi günü Ankarada Yunan Ordu takımiyle yapılan futbol karşılaşmasını,7-0 gibi açık farklı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1951
  • Dün yapılan basketbol maçları Dün,dört küme üzerinden devam edilen basketbol maç larında şu neticeler alınmış tır:Genç takımlar:Kurtuluş:15 Şişli:14 Eeyoğlıupor:52 Y.İhtisas:28.Fenerbahçe:43,t.Spro:24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1951
  • S e i m i y e Boğaziçini 7-0 yendi Üçüncü r .o maçlarına dün de Aı\adoluhisar sahasında devam edilmiştir.Geçen hafta Rumelihisarı 8 0 yenen Selimiye Gençler Birliği dün de Boğaziçini 7-0 yenerek üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor