Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • hakkında ithamlar İstanbul Savcılığı dün tahkikata başladı İlk olarak Haldun Tandoğan dinlendi Muzaffer Kayalıbay Hâdisesi hakkında Tokat Millet,vekili Ahmet Gürkan'ın Büyük Millet Meclisindeki beyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Arsalar meseüesi için ınun Halk Partisi yıl başında Sumerbanktan bağış namı altında Ankara,30 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında ilk sözü Maliye Bakanı almış şekerdeki munzam İstih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • i"Milliyet„in] müsabakası I «Milliyet» in hazırladığı zen gin hediyeli müsabaka,tahminimizin fevkinde bir alâka Ji ile karşılanmıştır.Okuyucula-rımızdan hergün eksik kupon-larını tamamlamak veyahut va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Devlet ve hususî sermaye i Sanayi işlerinin devlet tahvillerinden ve herhangi bir bankanın lotaryalı faizinden daha karlı olabileceğini ve bu işlerde hiç tehlike kalmadığını sermaye gördüğü ve anladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Kore harbi karşısında ür milletleri biz iyoruz X!Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü dün Büyük Millet Meclisinde,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından yapılan müracaate müsbet cevap verdiğimizi açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • 1949 1950 ders yılında Nişantaşı Kız Enstitüsünden mezun olan öğrencilerin diplomaları dün bir merasimle tev-i olunmuştur.Törende,öğrenci velileri ile güzide* bir dâvetlt topluluğu hazır bulunmuştur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Taşlıkta mevzuu o Taşlıktaki hazineye ait arsaların,Sipahioğl'una Emlâk Bankasının ne şekilde satmış olduğunu tahkik eden bir arkadaşımıza Bankada salahiyetli bir zat gunları anlatmıştır:Hazineye ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Rumenlerin tevkif ettiği Türk kaptanı Ortada hiç bir sebep yokken Köstencede ycrkalaıiıp Bükreşe götürülen Kâzım Akdoğanın işkence ne itiraflara zorlandığı anlaşılıyor Birkaç ay evvel kereste yük leme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • mm tsmet İnönü delegeler arasında müzakereleri takl» ediyorürültüler çıktı Kufis faaliyetlerinden ve demir perdeden bahseden bir hatip zorla susturuldu Ankara 30 Milliyet)C.H.P.8 inci kurultayı bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • O.Şadı Kavur hakaretten mahkûm oldu Duruşma sırasında mahkemeye hakaret eden sanık 4 aya hüküm giydi Ankara,30 Milliyet)Sahte Kurye mektubu tanzim etmek ve altın kaçakçılığı yapmaktan sanık Lahey elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Ajans,22 bin lira tazminat ödeyecek Ankara,30 Milliyet)Bundan bir müddet önce işlerinden haksız yere çıkarılan Fazıl Kurtiş,İhsan Cemal Karaburçak ve Cevdet Day aş,Anadolu Ajansı aleyhine bir dâva açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1950
  • Kore harekâtında yeni gelişmeler Truman kara kuvvetlerinide Mac Arthur'ın emrine verdi Tokyo 30 A.A.Buradaki bir Güney Kore sözcüsü,komünist kuvvetlerin,Güneylilerin başlıca müdafaa hattını teşkil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Bir kadın 8 kiloluk çocuk doğurdu Dublin,30 Nafen)Dubiinde bir kadın 8 kilo ağırlığında bir oğlan çocuk dünyaya getir mistir.Geçen sene Güney Airıkada 6 kilo ağırlığında bir ço cuk doğmuştu.Bu sene do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Çekirgelerin hücumu Ortadoğu memleketlteri büyük Lir tehlikeyle karşı karşıya Kahire,3ü.Nafen)Bütün Orta Doğu Senelerden beri görülmemiş olan bir çekirge istilâsı tehlikesi ile karşı karşıya bu lunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Eskişehirde kız enstitü süııde güzel bir sergi açıldı.Eskişehir,30 Milliyet)Eskişehir Kız Enstitüsünün 2ö/6 950 tarihinde 1949 1950 öğıetim yılı özel kısmından mezun olan öğrencilerin diploma töroni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • ümgeneral Raza,Millî Sama Bakanı Şevket İnceyi amında ziyaret etmiştir,lesım.Tümgenerali,Pakistan Büyük Elçisi ve Savunma Bakanı ile göstermektedir.Amerika'da sakatlanmış işçilere sunf uzuvlar yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Amerikadaki Rus memurla rı arasında tasfiye Lake Success,30 Nafen)Kremlinin Birleşik Amerikadaki «heyetleri» arasında yeni oir tas fiye yapmaya hazırlandığı zannedilmektedir.Son bir kaç gün içinde Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Harici kısa haberler TTI1M-1—Tl—İM—¦MMIIIMI i—¦¦İli—Milli III».I l AMERİKADA İç Pan Amerikan kumpanyası perşembe günü New York Beyrut hattını açacaktır.Bu hat,Boston,Londra,İstanbul yoliyle Beyrut'a b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Ve Ahmet "Yılmazın boyunu boşunu süzerek bol koyu renk,oldukça biçimsiz elbiselerine bakarak tekrar hafif hafif güldü.Genç adamsa daha o esnada yeni kir terzi aramaya ve gözlükleri atıp bıyıklarını ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Hidrojen bombası Amerikadaki çalışmalar ilerledi,tecrübeler yakında yapılacak Vaşington,30 A.A.Atom Enerjisi Komisyonu Üyelerinden Pr.Hidrojen Bomba sının gelişmesinde büyük terakkiler kaydedildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Türkistanda Sovyet aleyhtarlığı artıyor Rusy^dan kaçan Türkler yakında Sovyet topraklarınca harekete geçecek er Londra 30,Nafen Bolşevik aleyhtarı Müslüman Blokun Başkanı ve Türkistan Millî Birlik Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Peyklerde mukavemet Komünizme karşı sabotaj hareketleri gittikçe büyümeğe başladı.Londra 30.Nafen Viyana'dan gelen haberlere göre,Rusyada ve bütün peyklerde gizli mukavemet hareketleri yavaş yavaş «bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Henri Gueille meclisten itimat reyi istiyecek Paris,30 A.P.Eski Baş bakan Henri Queille'un,dün mü şahede edilen duruma göre,Fran sız Meclisinde ekseriyeti temin edeceğine muhakkak nazarı ile bakılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Uzak doğuda kopan fırtına Japon nra Korenin durumu Japonlar,40 yıllık işgal devresinde Korelilerin mühim işlere teşebbüs etmelerine mâni olmuşlardı.Halbuki Koreliler son derece akıllı ve sevimli insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • ğ8ir horoz yumurtası^ S Jff\icaplar ismi olup cis-İ mi olmayan şeylere E Beyzat ud dik I E Horoz yumurtası)der-j 1er:1908 de ikinci meşru-j tiyetin ilânından bu 1950 j I senesine kadar 42 yıllık de mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1950
  • Zehirli gaz harbi Rusya renksiz ve kokusuz öldürücü gazlar hazırlıyor.San Francisco 30,A.A.Bir leşik Amerika Ordusu Kimya Harbi Uzmanlarının dün açıkladı gına göre hâlen Rusya'da bulunan Alman âlimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1950
  • Vaktinde gelmediğim için affedersin dedi.Darkieye seni buraya gece yarısına doğru getirmesini söylemiştim,rahat,a konuşabilmemiz için.Geç kaldım.Saatlerim ise sayılı.Yaıın da çok işlerim var.Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1950
  • Odacının askı İrfan KIBR1Sİ.İOGÎ.U il Bir müessesede hademe idim# Fakat hademe deyipte geçmeyin.Hani müdüründen gösterişli,memurdan şık gezen bazı hademeler olur,işte ben de onlardan biri Idim.Dişinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1950
  • Hicrî 19 5 0 TEMMUZ 1 Rumî Ramazan Haziran 15 18 1369 Cumartesi 1366 VAK tT VASATİ EZANI Güne S 5.30 8.45 öğle 13.18 4.33 İkindi 17.18 8.33 Akşam 20.45 12.00 Yatsı 22.47 2.02 Imsâk 3.14 6.29 Beyoğlu J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1950
  • &&FATIH AYHAN.1p.J* Tefrika No.60 Onu bukadâr seviyor musunuz,Despîna Bakır renginde bulanık suları bataklı kıyılarına sinen «Cosmidion» 1)mavi dalga ürpertikcikle ri çakıllı sahillerine tırmanıp köpü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1950
  • SCLl Ah SAG/1 Divane,bir kadın sinema yıldızının ilk adı.2 Tehlike işareti;bir traş bıçağı markası.3 Bir tdât;tersi katı bir cisim;bir hailin okunuşu.4 Put.5—Papanın malikânesi.6 İz çoğul)7 Askerî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Japon mağlûbiyetinden sonra Korenin durumu [Bas tarafı 3 üncü sayfada] Buradan sonra sözü geçen jeolojik tetkikler yapmaya memur Amerikan heyeti başkanına bı rakalım:Demirperde arkasından «Koreye geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • istanbul sergisi bugün açılıyor Ankara bO,Milliyet)Bir ay devam edecek olan İstan bul Sergisi bugün açılacaktır.Başbakan Adnan Menderes'in Ankara dan aynlamıyacak derecedeki meş guliyetinden dolayı İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Finlilerıe u güreşler M aKşam yapı.ıyor İstanbul Güreş.ku.ıin tertiplediği İstanbul Fin.m diya Greko Rumen m¦.likalarının birincisi bu akşam sa at 21.30 da Şeref Stadında yapılacaktır.Beşi;geçen Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Komünistlikle sanık hocalar beraat etti Ankara,30 Milliyet)Bundan bir müddet önce Milliyetçi talebeleri sınıfta bırakmak,Lui rejimi hakkında propaganda yapmaktan sanık Dü Tarih aicültesi doçentlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • |HH Sayın Doktorlarımızla Bilûmum Hastahanelerimizin Nazarı Dikkatine En son teknik evsofı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVAK MAMOLATI Unit,Fotöy,Diş Röntge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Dr.MUAMMER TANSI Göz mütehassısı Cagaloğlu C.H.P.karşısı Zorlu ap.3 Hastalarım günün her saatinde\kabul eder.Telefon:29034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Arsalar meselesi Bastarafı 1 incide)banka bu yıl başında muhtaç yurt çocuklarına yardım ve Halkevi sergilerinde propaganda na nu altında partiye 60 bin lira vermiş bulunmaktadır.Bakan bu paraların is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Muhtelif Boya Malzemesi Mubayaa Edilecektir.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 22075,lira olan muhtelif boya malzemesi pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir.2 Bu işe ait şartnameler Levazımdan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • İLÂN As.Tıbbiye Okulu iüıiürlüöünden:1 Ordu Sağlık Müesseseleri için' 3433,İ3216 ve bu kanunların muaddel hükümleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirilmek üzere öğrenci alınacaktır.2 Öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Ömer inönü Bas t ar afi 1 incide)Hâdiseye ait dosyalar bir müd det önce tetkik edilmek üzere Adalet Bakanlığınca istenmişti.Dosyalar tekrar İstanbul Savcılığına iade edilmiştir.Diğer taraftan Kayalıba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • C.H.Partisi kurultayımda gürültü çıktı Bastarafı 1 incide)lüyor.dedi.Malatya delegesinin bu beklen medik konuşması havayı bir denbire elektriklendirdi.Bir kısım delegeler yerlerinden sıçra dılar ve el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Devlet ve hususî sermaye ^Başmakaleden dovaml Vaktiyle verilen prensip karan artık bugün tahakkuk ettirilmek yoluna girmiştir.Binaenaleyh münakaşalarımız maziye bağlanmak fikri üzerinde değil fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Anka/a 30 A.A.Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında,Kore savaşı ve güvenlik konseyinin bu hususta vermiş olduğu karar muvacehesinde hü kûmetirnizin durumunu soran İz mir Milletvekili Cihat Bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Rumenlerin tevk Bas tarafı 1 incide relere kapatılmışlar ve 13 gün hapis edilmişlerdir.Bilâhare Ru menler tarafından serbest bırakılan makinist Mustafa gemiye avdet ettiği günün gecesi tekrar tevkif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • kodu mevzuu Taşlıkta dedi Bar.tarafı 1 incide)lu'nun satın aldığı arsalar,sonradan hududa intibak etmemiş,Bu yüzden de arsaların hakikî sahibi ola nMaliyeyi mahkemeye vermiş.Mesele bundan ibarettir.İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Çekirdeksiz incir yetiştiriliyor İzmirde yapılan tecrübeler müstahsile 2,5 milyon lira tasarruf sağlayacak İzmir,30 A.A.İzmir bahçe kültürleri araştırma laboratuarı tarafından çekirdeksiz incir yetişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Sadi Kavur |S.iî,taralı 1 incide lığından istenen evrak suretleri nin okunmasını müteakip süz alan sanık ezcümle şunları söylemiştir:Ben 1948 senesinde bir ay müddetle izinli idim.Bana atfedilen sahte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Kore harbi Baştarafı 1 incide)Başkan şu yetkileri verdiğinı ilân etmiştir:1 Birieşik Amerika hava kuvvetleri lüzumlu görüldüğü takdirde komünist Kuzey ore topraklar ma muayyen askeri ödemler ifası içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Düşürülen uçaklar Tokyo,30 A.A.General Mac Arthur'ın genel karargâhından bugün bildirildiğine güre Kore harbi başladığından bevi Kuzey Kore kuvvetlerine men SuP 12 uçak düşürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Tefsirler ve akisler Koredeki harekât dün de,dün ya basınında,hükümet çevrele,rinde muhtelif tefsirlere yol açjniştır.Ajans haberlerine göre,harekâtın,üçüncü bir dünya naibine sebep olması ihtimali ıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1950
  • Kara kuvvetleri yardımı Yeni Oriean,30 A.A.Vajıngtonda muhtelif askeri kon ferunslara iştiraktan sonra buruya donen general Raymond Huft «Birleşik Amerikanın Güney Kareye ergeç piyade kuvveûeri gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.07.1950
  • AYDA 10 LİRA TAKSİTLE Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 Liradır.Mahmutpasa,Kapalıçargı kapısı yanında No:18.SALAUADDİN KARAK*gU I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • i Hususî surette getirtilen Dünyanın en saf en meşhur 0 I Nane esansı ile hazırlanmış RADYOLİN Ağızda tevkalâde köpürür I hoş rayihah bir serinlik f bırakır,en ekonomik ve S,||en sıhhi diş macıınuduıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • rURKIYE İŞ BANKASI a Tasarruf Hesabları Büyükadada olan bu köşk son çekilişte GALAT A şubesinde yeni oir hes*b açtırmış bulunan öğretmen Bayan Cihadiye Tan tarafından kazanılmıştır.W1W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • ¦AYIAM/LN 8SRI SABIRSIZLIKLA 8€KL€Nİlffl OTOMOBİLERİNin İLK PARTİSİ GElMIST/fT ORTA SARK TİCARET T.A.Ş.Bevoğ/U Meşrutiyet cad.No:40 Tel.426IQ* mir ı wriı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • GöMLBk İMDİD£ VERECE Sergideki Sürpriz Pavyonuna mutlaka uğrayım;V"W V 99S*?5,Ağustosta yapılacak ikinci ikramiye çekilişinde ir sürpriz gömleği Bir Otomobil ve binlerce liralık çeşitli hediyeler kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • ZAYİ 21.12.1949 tarihinde Tekel Genel Müdürlüğüne tuvdi ettiğim 000 lira teminata cJt makbuzu zayi ettim,hükrröi yokturö.Hüıeyiu Bora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • Devlet Uenizyoharı ve Limanlan İşieımesi Genel Lü&ürlüğünüen 1 Temmuz Denizcilik bayramı için davetlileri yajış mahalline götürecek «ORDU» vapuru yerine «TRABZON» vapuru tahsis edilmiştir.Bu vapur dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1950
  • I B İst-Lv.Amiriiği As.Kıtaat üânian Kapalı zarfla 20 ton 3 Mm.kutrunda bakır tel 3/Temmuz/950 günü saat 11,30 da Ankara M.S.B.2 No.h Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Beher kilosu 273 kuruş olup te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan