Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • H.P.Kurultayı 29 Haziranda toplanıyor Ankara 23 Milliyet)C.H.P.Divanı bu sabah saat 10 da ve öğleden sonra da 16 da olmak üzere,iki toplantı yapmıştır.Öğleden' sanraki toplantıya İnönü başkanlık etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • Prenses Margarette çok zengin bir kontla evleniyor Nişan Ağustosta,Prenses 20 yaşına girence yapılacak Londra,23 A.A.Söylen-beklenen çocuk orta halli bir İndiğine göre Prenses'Margarette,giliz çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • il Genel Meclisi Dün son içtimaını yapan meclis dört senelik mesaisini tamamladı 1946 da teşekkül etmiş bulu nan İstanbul Genel Meclisi dün son toplantısını yapmıştır.Celse sonunda,yeni seçimlere inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • Refah faciası için D.Pgrupuna takrir verildi Facia kurbanlarının ailelerine verilen maaşların tekrar eski seviyeye yükseltilmesi isteniyor Ankara,23 Milliyet;K\r şehir milletvekili Amiral Rıfat Özdeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • İşçilerin grev hakkı için tetkikler yapılıyor Bu usulü tatbik eden 38 memleketin kanım ve mevzuatının esasları hükümetçe istendi Ankara 23,Milliyet)Bir kaç günden beri Ulus ve diğer muhale fet gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • ¦x'"7'X 0*f SP Hazine ismindeki genç kızı kesip,kızartıp y.dficlerf iddia edilenlerden üçü elleri keîepçell,sorgularını bekliyorlar.Bunların isimler!soldnn ıtihorçm Mehmet Kuyumcu,Abid Çeviren ve Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • Meclisin dünkü toplantısında Anıt Kabir ve Meclis arsalarının kimi n ve ı açıklandı Bu mesele hakkında gensoru açılması istendi ve bu talep kabul edildi Ankara,23 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • Şeker ve ekmek ucuzluyor Bakanlar kurulu dünkü toplantısında esasları tesbit etti Ankara 23 Milliyet)Bakanlar Kurulunun bugün kü ictimaında kat'î olarak şeker fiyatlarındaki indirmeleri,toz şekerde 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1950
  • Misafir fakım bugün ilk karşılaşmasını Fenerbahçe sfadmca Galafasarayla yapıyor Fenerbahçe Klübü tarafından davet edilen,Beyrut'un en kuvvet i futbol takımı Racing,dün saat 16.20 de hususî bir uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • KISA HABERLER New York'tan dönen ve dün Marsilya'ya varan Tarsus,29 haziranda limanımıza gelecektir.•jr Karadeniz ve Akdeniz seferinden limanımıza gçlen bütün va purların yalnız Galata rıh'tımma yanaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Devlet fabrikaları Bunların hususî teşebbüse Hasıl devredilebileceği hakkında iktisatçılarımız bir rapor hazırlıyor İşletmeler Bakanlığı,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine müracaat ederek,Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Tefrika No 35 TROCKIY3 Böyle 8 T İS Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Kendimi Stalinciler ve azınlıktan koruyorum Bu ara,Rusyaya dönmek im hânlarını aramaya başladım,bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Halkevleri meselesi Muallimler Birliği,kültür ocağı haline getirilmesi içiıı bunların kendilerine devrini istiyor.Hükümetin Halkevlerine yeni bir şekil vermek istediği ve bunların.münhasıran C.H.P.nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Şehir işleri için mühim toplantı Dün vilâyette Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında ali ve Belediye Reis muavinleriyle Vilâyet Jandarma Komutanı,Emniyet Müdür muavini,Kay makamlar.Belediye iktisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Müteferrik Amerikaya gidecek liseli kız dürt seçildi Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Amerikan hükümeti,21 meni leketfen biri kız,diğeri erkek olmak üzere iki lise talebesini Amerikaya davet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Tünel eleklrikle müteharrik hâle getirilecek Amerikada Mardin şilebine yüklenmek istenirken ithal lisansları olmadığı için şilebe ka bul edilmeyen 50 otobüsün E.T.T.ye ait olmadığı anlaşılmıştır.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Millet Partisi aleyhindeki dâValar Savcılık,Millet Partisi erkâ nından Sadık Aldoğan ve Ahmet Oğuz hakkmda yeni bir dâva açmıştır.Bunlar seçimlerden önce tstanbulda,muhtelif semtlerde yaptıkları konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Pakistanlı bir tüccar gelirimize geldi Pakistanın tanınmış tüccarlarından Ahmet Ömer dün şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza B.Ömer şunları söylemiştir:i—Hindistan ile Pakistanın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Yalanlanan bir iddia Resmî daire ve müesseselerde Atatürkten rrıaada kimsenin resim ve büstü bulunmaması hakkındaki kararın polisler taralın dan hususî müessese ve mağa zalara da zorla teşmil ettirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Üsküdar E.T.T.memurlarına ikramiye verildi E.T.T.idaresi,25 sene hizmet etmiş olan işçilerine dün törenle mutad ikramiyelerini vermiştir.Genel müdür muavini Germi yanoğlunun kısa bir hitabesini müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Adliyede Kanamı balta ile öldüren adamın duruşması îki çocuğunu bırakarak yanından kaçan ve 8,5 aylık hamile olan karısı Melâhatı,Kadıköyün de,bir meyhanede başını et bvdtasiyle parçalıyarak öldüren F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • '43$ Halk Partisi daha bir hayli müddet iktidara gelemez Halk Partisi kurultayının pek i.toplanacağı ve toplantının pek civcivli olacağı söyJcniiktidardan düşen parti ileri gelenleriyle memleketin dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Yeni karar Rum,Ermeni ve Mjsevi er arasında çok iyi bir tesir yarattı Eskiden olduğu gibi,Kum,Ermeni ve Musevi olan Türk vatandaşlarının sivil ve asker olarak devlet hizmetlerinde kullanılması D,P.tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • imtihanlar ve seyahatler Üniversitenin bütün fakültelerinde imtihanlar ay sonuna kadar bitmiş olacaktır.Önümüzdeki ay içinde 150 kadar profesör,seyahat,tetkik ve konferanslara katılmak maksadiyle Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Üniversitede:Rektör,Dekan ve Profesörler Ankaraya çağırıldı Üniversite Rektörleri ve bü tün Fakülteler Dekanları ile nıu hasebe müdürü Ankaraya dâvct edilmişlerdir.Profesörler 27 haziran salı akşamı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Bir adam Florya plajında karısını yaraladı Evvelki gün Florya plajındı bir yaralama hâdisesi olmuştur.Üsküdarda,Hayrettin çavuş mahallesinde oturan Necde'.Un Sayer ve karısı Şadan perşen begünü plaja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • ANMA TÖRENİ:ic Tanınmış terbiyecilerimizden M.Sabahattinin ölüm yıldönümü münasebetiyle 30 haziran cuma günü Hukuk Fakültesinde bir top lantı yapılacaktır.Toplantıda met humuri eski arkadaşlarından Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • HALKIN SESİ Bu rahatsızlığa bir son verelim İki yıl kadar önce Maçkada Maçka kışlasının karşısındaki saha mükemmel surette tanzim edildi.Ağaçlar dikildi,çocukların koşup oynayacağı,büyüklerin temiz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Belediye memuru olaıi kızın anasiyle babası hatıra defterinin tetkikini istiyor.Kızla birlikle gezmeğe çıkan Nurettin,nasıl gezdiklerini ve Perihanm nasıl hastalandığını anlatıyor.Beyoğlu Belediye Dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1950
  • Günün notlan İTİRAF!Emniyet Müdürü sayın Cemal Göktan,eroin kaçakçılığının önüne geçilemediğini itiraf etmiş.Su itiraf/gürültü,patırdı ve şaşaalı cümlelerle:«Eroin kaçakçılarının kö künü kurutacağız!M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Kıbrısta sel tahribatı Lefkoşe 23 A.A.Kıbrısta dağlık bölgede yağan şiddetli yağ murlar mühim hasarlara sebebi yet vermiştir.Bir kadın boğul muş ve sürüler sular tarafından sürüklenmiştir.Birçok ev yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA ¦jr Temsilciler Meclisinin on üye si Başkan Trumana müşterek bir mektup göndererek Birleşmiş Mil letlerde milliyetçi Çin'in yerine ko münist Çin delegelerinin geçmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Külçe altın ithalâtı Gümrüklerimize hariçten bil kaç sandık külçe altını gelmiştir.Bu külçeler Beyruttan gönderilmiştir.Bu yüzden külçe altın fıatları birdenbire düşmeğe baş lamıştıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Böcekleri yiyenler Bazı Amerikalılar bit,Jamaikalılar hamam böceği,Hintliler çekirge,yerlermig.Nevyork,23 Nafen)Birleşik Amerikanın meşhur dört haşarat bilginlerinden biri bulu nan Dr.Hurray B.Weiss'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Umumi yorgunluk ve sinir buhranına karşı tedbirler Dinlenmesini bilmekte başlı başına bir sanattır Açık pencere önünde durup 10 dakika derin derin nefes alınız.Bir divanin üzerine mu ayyen şekilde yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • EL CADI Nakleden;BAYBURDLUOGLU Çıkan kısımların hulâsası Yılmaz Sigorta Şirketinin Müdürü Ahmet Yılmaz altı aylık hususi kâtibi Nuran 25 yaşların,da sarisin,yeşil gözlü,güzel vücutlu,ufak tefek bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • İki garip doğum vakası 10 yaşında bir kız anne oldu,bir kadın da az görülen bir doğum yaptı.Omaha Nebroska,23,A.A)Omaha World Herald gaze tesinin dün bildirdiğine göre,bu radaki bir hastahanede on yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Amerikanın Istanlnıldaki baş konsolosu değişti Vaşington 23 A.A.Birleşik Amerikanın İstanbul baş konsolosu Laverne Baldwin'in Bremen baş konsolosluğuna tayin edildiği,Dışişleri Bakanlığı tarafından dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • SEKSOLOJİ Haziran sayısındaki bazı yazılar Kadınlar niçin sünnet edilir?¦jlj-Cinsî kudretleri zayıf erkekler.¦jf Cinsî terbiyeyi kimler vermeli?Prof.Sekip Tunç)İsterik kadın,huzursuz erkek,¦A-İrade dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Ankaraya gitmiş olan Beşiktaş takımı dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edilmişlerdir.Yukarıda Siyah Beyazlıları Bayarla beraber görüyorsunuz Uzun kara yollarında sık sık vukua gelen kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Binlerce yıl evvel kullanılan bir debağlama usulü Londra 23 Nafen)Binlerce sene evvel kullanılmış olan fakat tamamen unutulmuş bir usul ilim adamları tarafından ye niden «bulunmuştur» İngiliz fabrikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • ıııııııııımmıııımlüiıııımıg E 1941 de bir aralık Ankara-E E ya gitmiştim;o sırada İngiliz E E lerin yaptığı bir kaç denizal-E E ti gemisini teslim alıp getir-E E mek üzere 150 kişilik bir ka.E E file
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • 18 kişi diri diri yandı Trenle çarpışan bir otobüsün yolcularını kurtarmak kabil olamadı Gnayaquil 23 AP)Dün burada bir lokomotif ile çarpıştık tan sonra tutuşan bir otobüsün içinden çıkamayan 18 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Fraıısada 64 senelik bir kanan kaldırıldı Paris 23 A.A.Cumhuriyet konseyi dün gece,sosyalist ve komünistlerin 84 oyuna karşı 222 oyla,Fransa hanedanı mensupla rının memleket dışına sürülmesi ne dair 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Romanyalım italya elçisi vazifesinden azledildi Paris 23 A.A.Romanya haberler ajansının Bükreşten bil diri kliğine göre,Romanya büyük meclisi yüksek-şurasi Romanyalım İtalya orta elçisi Mihail Drogomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Milleltlerarası Banka temsilcilerinin temasları Ankara 23 A.A.Milletler arası İmar ve Kalkınma Bankasının gelirimizdeki mümessilleri çalışmalarına devam etmektedir ler.Heyetin başkanı Mr.James Barker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • İki uçak kazasında 16 kişi daha öldü Bedford Virginia)23 AP)Dört motorlu bir uçak dün Bedford üzerinde havada tutuşarak düşmüş ve dört veya beş kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir.Diğer yandan Tokyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • İsveç Kralı Gııstav elçimizi kabul etti Stockholm,23 AP)İsveçin 92 yaşında bulunan Kralı Gustav,dün,Türkiye,Şih' ve Endo nezyanm elçilerini resmen kabul etmiş ve kendileri ile ayrı ayrı görüşmüştür.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Amerikanın Uzakşark siyaseti için tavsiyeler General Mac Arthur Savunma Bakanına kenot görüş Tokyo 23 A.A.Savunma Bakanı Louis Johnson,General Omar Bradley dün gece Tokyodan ayrılarak Amerikaya hare k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1950
  • Hava alanları Askerî hava üslerinıizde Amerikalıların yardımı ile yeni tesisler kuruluyor Ankara 23 A.A.Öğrenildiğine göre,Türk hava kuvvet lerine ait muhtelif hava üçlerin de pist ve barındırma tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • Radlyb I.S TANBUL 12.57 Açılış ve programlar;13.00 Haberler;13.15 Zehra Bilir ve Suzan Yakar'dan memleket türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Saz eserleri;14.00 Şarkı ve türküler.Okuyan:Ekrem Konga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • Postacı bir gazete ile iki mektup gelirdi.Sırası gelmişken söyliyeyiıu.Oğlunuz Ümide dikkat ediniz.Bugün de,evvelki gün de,sigara ıç/ğini gördüm.Nasihat etmek istedim.Her zaman yaplığı gibi kulakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • S FATİH 'ŞmM Sultan Mehmet Tefrika No.53 Üç kadın birer köşede öğîe yemeğini beraber yediler Saray dehlizlerinde telaş vardı.Arslanlı divanhanedeki tarihi taht tan üç adım Uerliyen imparator;elçiyi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • Vaziyeti olduğu gibi görmeyi kabul etmemek neye yarıyacak yâni?Bu iş çantada keklik.Siz de bunu tx mm kadar biliyorsunuz.Eğej sağlam bir müdafaa imkânı olsaydı Valentin Gagel gibi bir adamı avukat ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • Milliyetin 2000 kariine 5000 liral Müsabakamızın bir numaıalı hediyesi 4 kapılı,1950 modeli.S K O D A marka bir otomobildir.Bu arabayı ve diğer hediyelerimizi kazanmak için hâla vakit vardır.Eksik kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1950
  • 1 Senenin altıncı ayı.2 Belli,Bir kazamız.3 Tören.4 Başına M)gelirse Denizyollarının bir vapuru,5 Tersi)yarı,Bir vilâyetimiz.6 Tersi)sonuna R)ilâvesiyle ilk rakam,Dil ahengi.7 Bir nevi kereste,Borazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • tfWf rnı urantım Hicrî 19 5 0 HAZİRAN 24 Cumartesi Rumî Ramazan 8 1369 Haziran 11 1366 VAK tT VASATİ EZANI Güne Öğle İkindi Aksan Yatsı Imsâ ğ 5.28 8.43 13.16 4.32 17.17 8.33 n 20.45 12.00 22.48 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Keşif bedeli 6493,21 liradan ibaret bulunan Beyoğlu Hastananesi kömürlüğünün tamiri işi açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.İlk teminatı 486,99 liradır.Şartnamesi Diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • 8 1 SÖZÜN KISASI I 1 7' İ i l ir $ehı~in I ifnam.arı [Baş tarafı 3 unca sayfada h!S gitti ve Barzilay kumpanya-şj sının o menhus Refah)tek.nesi Mersinden kalkar kalk.maz 167 şehide mal olan mu azzam f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • Beyrut Racing takımı dim geldi Baştoran 1 incide)mata sahip bulunmamakla beraber,Istanbulsporun Lübnan seyahatinde aldığı neticeler,Racing'in futbol derecesi hususunda az çok bir malûmat vermektedir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • j,lienei ieciisi Baştaraîı I incide)lüp de neticelendirilen meşeliler den biri de Karaköy meydanı nin açılması meselesidir.Dün görüşülüp de kabul edilen tutanaklardan biri de Ün:versite talebesi ile h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • Kocaeli yamyamları Baştarafı 1 incide)sanıkların bundan üç ay evvel,topal bir eşek ve öküzle çekilen bir araba ile geçtiklerini' ve o zaman bunları görmüş olduklarını söylediler.Bu,sanıkların iddialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • Refah Baş tarafı 1 incide)tır.Hatırlardadır ki bu facia vu ku bulduğu sırada Cevdet Kirim İncedayı Münakalât Vekili,Saffet Arıkan Millî Savunma Bakanı ve halen tekaütlüğüım istemiş bulunan Oramiral Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • Dinlenmesini bilmek de başlı başına bir sanattır Bas tarafı 3 Uncii sayfada] la,bunu bir dinlenme vasıtası yapabiliriz.Biz,ne kendimizi istirahate terketmeği biliyoruz,ne de canlılığımızı elde etmeği.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • ZAYİ Zara ilçesi nüfus memurluğundan aldığım ve içerisinde askerlik durumum yazılı nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok tur.Zâranın Devekse köyünden İbrahim oğlu 1926 doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • ısın Baştarafı 1 incide)mundan,7,98ü metrekaresi Mi Bu-elçiliğinden ve 303,587 metrekaresi de muhtelif şahıslardan alınır!ıstır,kimdir şahıslar sesleri)Hususî şahıslara ait kısım,112 parseli ihtiva et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • Odunla karısını yaralayan koca!Dün sabah Beyközda ask vc kıskançlık yüzünden feci bir hâdise olmuş ve İsmet Çetin isminde bir genç karısını ölüm nalinde yaralamıştır.Bir kaç sene önce Hatice is minde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilanları Pazarlıkla 2 adet seyyar smema makinası 4/Temmuz/950 günü saat 10 da Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 18,000 lira olup kesin temi natı 2700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • ez $50 eem 235© cem 12ğccm En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK fi dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etmekledir.Türkiyenin büyük vilâ.v ellerimdeki-acentelerinizden iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Kütahya İli Daimî Komisyonu aşkanlığ ısıdan 1 Sivaslı Karahanlı yolunun muhtelif kilometrelerinde tess viye ve blokaj inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 işin keşif bedeli 41488 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Nane esansı ile hazırlanmış RADYOLİN Ağızda fevkalâde köpurür hoş rayihalı bir serinlik bırakır,en ekonomik ve en sıhhî diş macunudur^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan L't.şka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Milliyet ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 i ıra 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 0 4 4 üncü 2.5 ilan sayfalan santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Mi—Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.va A.N.K,gazetecilik kollektif şirketi:matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Sayın çiftçilere F Dünyaca tanınmış Almanyanın M fabrikası mamûlatı 6 ve 8 ayak BİÇER BAĞLAR ORAK 'MAKİNELERİ Jthal edilerek satışa başlanmıştır.Acele etmeniz menfaatiniz icabıdır,Safış yeri:YAKIN DOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • raı^u—ı Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme Ahin Şubesinden Güvenme İhal& Cinsi Miktarı pai'ası saati 15 Cl.lik kaynak şişesi.750.000 adet)10422 Lira 10 35 100.000 y 25 Cl.lik rakı şişesi 1.370.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • İstanbul ikinci icra Memurluğundan 949/3515 Mahcuz olup paraya çevrilmesi ne karar verilen Tomson markalı iki beygirlik motörü ile birlikte yerli mamulatı şerit testere ve ay rica tepsi testere ve tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • lııgi i izlerle su musaba-V kalan yapılacak Bugün limanımıza gelecek 4 torpitodan mürekkep İngiliz muhripleri yüzücüleriyle İstanbul Yüzme İhtisas Klübü arasında bu pazartesi saat 17 de Lidoda yüzme v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • 1 Sterlin 790.50 791 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 ]00 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 374 Ster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • ZAYİ Kuruçay askerlik şubesinden almış olduğum terhis tezkeremi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kuruçay Kazasının Kerege köyünden 1332 doğumlu Abbas oğlu Hamdi Çağlıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Atletizm bayramı birincilikleri için hakemleri tıâvet B.T.İst.Bölgesi Müdürlü günden 1 XXI.inci Yıl İstanbul Atletizm Bayramı 25 Haziran 950 pazar günü saat 17 de İnönü stadında yapılacaktır.2 Yarışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Bugünkü ve yarınki yüzme yarışları Mevsimin ilk yüzme yarışı bugün saat 16,30 da Ortaköy de Lido yüzme havuzunda ya pılacaktır.Moda Spor,Demir spor,Beyoğluspor ve Galatasaray klüpleri yüzücülerinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • Bizde ve dünyada,yaz mevsimi spor faaliyeti Yaz mevsimine girmiş,olduğumuz şu günlerde(kış sezonunun yorucu ve hareketli sporlarını da terketmiş bulunuyoruz,önümüzdeki üç aylık devre zarfında;yüzme,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1950
  • wtm Bio de Janeiro da yapılacak DUnya futbol şampiyonasına iştirak edecek olan ingiliz Milli futbol takımı ve idarecileri uçağa binmeden evvel Londra hava meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6