Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Milliyet in büyük müsabakası 5 Haziran Pazartesi günü başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Dün muhalefet partisi adına konuşan Faik Ahmet Barutçu Meclis kürsüsünde Halkın Meclis müzakeresine karşı alâkası Dünkü tahacüm karşısında meclis bahçesine hoparlörler konuldu Ankara 31 Milliyet)Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Üçler konferansının kararları Londrada Türkiyenin de rumu görüşüldü Amerika Dışişleri bakam dün kongrede mühim bir beyanatta bulundu Vaşington 31 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Amerikan polisi bir şilebimizde esrar arıyor Filadelfiyada Demirhan şile netice vermedi.Girip çık Filadelfya 31 AP)Rıza ve Aslan Sadıkoğlu ortakları Xo mandit gemicilik şirketine ait 5.030 tonilâtoluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Berlinde sokak muharebesi Kızılların Berline yüıü^üşü sırasında ehemmiyetli çarpışmalar oldu Helmstod Almanya)31 AP)Doğu Almanya komünist genç liginin Berline yürüyüşü sırasında vukuundan endişe edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Bir Damla Eski çamaşırlarl Bektaşinin kirli gömleğini gören muhatabı çıkışmış:Bu ne pislik yahu!Yıkasana şunu.Hazret boynunu bükmüf:Yıkıyorum ama kirleniyor.Bir daha yıka.Tekrar kirleniyor.Gene yıka.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Hükümet dün ilk C.H.P.Adına Faik Ahmet Barutçu,Millet Partisi adına da Osman BöSükbası tenkitte bulundular Aaşbakan dün mecliste programın tenkidin!yapan milletvekillerini dinlerken Foto:H.EzerV Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • iyet okuyucularına:25.000 liralık hediye müsabakasına 5 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz Skoda marka otomobil Burada resimlerini götdüğünüz kıymetli hediyelerin hepsi de sizin olabilir Dağıtacağımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • "Devri sabık emokrat Partinin iktidarı alması üzerinden daha bir ay geçmeden bazılarında bir hesap sorma merakı,bazılarında da bir hesap verme telâsı başladı.Demokrat Parti seçim beyannamesinde iktida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Fuat Köprülü'nün Brükseldeki demeci Batıya müteveccih Türk siyaseti daha faal olacak,Brüksel,31 a.a.Bugün buraya gelen,Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü hava alanında gazetecilere şu beyanatta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • I Mersinde 9 çocuk tifo 1 aşısiyle öldü I Bozuk aşı kullanan sağlık memuru büyük bir i:J felâkete sebep oldu fi Mersin 31 Milliyet)Mersinin Burhan küyünde Tifo aşısından görülmemiş bir zehirlenme vaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1950
  • Dün 5 yıla mahkûm olan Kaya Gür.alp mahkemede Sahte hakini mahkûm oldu Kaya Günaip 5 sene 1 ay hapis yatacak Ankara,31 Milliyet)Çanak kalede sahte yargıç adaylığı yap» maktan ve Marşal plânından talv»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • değiştirilmesi Yüz milyonlarca lira sermayeleri olan büyük devlet teşekkülleri umum müdürleri bile maag olarak bugün ayda ancak altı yüz lira kadar bir para almakladırlar.İktisadî işlerin mahiyetini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Dünya Gençlik Kırlığı Türkiye Millî Talebe Federasyona Konsey toplantısı için hazırlıklara başladı Türkiye Millî Talebe Federasyonunun hazırlıklarile meşgul olduğu W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği)İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Çukurda esrarlı bir şekilde kaybolan bir at üç gün sonra meydana çıktı Yeşilköyde,kıymetli bir binek atının başından meraklı bir macera geçmiştir.Davit isminde bir tacirin atı,üç gün önce,Yeşilköyde,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Davupaşa kışlasında yangın başlangıcı Dün saat 11 sıralarında,Davutpaşada,askerî kışla müştemilâtın dan olan ve iğinde kantin,levazım deposu,kiler,mutfak ve oto dershanesi bulunan binada yangın çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Burslu talebenin durumu Türkiye Millî Talebe Federasyonu.Millî Eğitim Bakanlığının 4000 burslu talebeyi alâkadar eden kararını bir beyanname ile protesto etmiş,İstanbul Yüksek Öğrenci Yurdları Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • TÜKK TİCARET BANKASI Kadıköy Ajansı Yakında açılıyor.Kadıköy Altıyolağzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • HALKIN SESİ isme Aşağıdaki yazımın dilekler sütununda neşredilmesini saygılarımla rica ediyorum:«Ocak ayında tamamı yürürlüğe giren 5434 "sayılı Emekli Kanununun 75 inci maddesi «kendisinden aylık bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • İki kadın profesör Istanbul a geliyor Unesco'nun Amerikalı azalarından Profesör Leverton ve bir arkadaşı pazar gür.ü şehrimize gele çeklerdirîstanbulda bir müddet kalacak olan bu kadın profesörler tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Mr.Flamegan dün akşam Aııkaraya gitti Marshall iktisadî yardım plânı Türkiye basın temsilcisi Mr.Leo Hochsetterin Uzak Şarkta başka bir vazifeye tayin edilmesile^ bu memuriyete Mr.Flamegan getirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Genç kızları fuhşa teşvik eden iki kadın tevkif edildi Zabıta,15-16 yaşlarındaki kızları ve evli kadınları fuhşa teşvik eden Saliha ve Marika isminde iki kadını yakalamıştır.Bunlardan Marika.son günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Alim fiyatları Avrupa da dügiiyor,bizde yükseliyor Son gelen haberlere göre Paris borsasında külçe altını kiloda 5000)frank,Yunanistanda bir în giliz altını 16.000 drahmi,Tancerde bir ons altın 36.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • 15 yağında bir hırsız daha yakalandı Zabıta,15 yaşlarında Aram Ayvazyan ismindeki bir hırsızı Şişlide bir apartmana girerken suç üstü yakalanıştır.Aram,yaşının küçüklüğüne rağmen şimdiye kadar 25 kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Bir taksi devrildi,iki ki^i yaralandı Dün.sabahın erken saatlerinde îstinyede bir otomobil kazası olmuş ve şoför Hilmi Erkip'in idaresindeki taksi bir virajı dönerken devrilmiştir.Arabada bulunan taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Beyoğlu fırıncıları arasındaki ihtilâf Müddeti hitama ermek üzere olan Beyoğlu ekmekçiler cemi yeti azaları arasında ihtilâf çd .mıştır.Cemiyetin değirmenler den aldığı unu azalarına keyfî olarak dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • KONGRE:İt öğretmenler Yardım Cemiyetinin yıllık kongresi bugün saat 15 de Mahmutpaga İlkokulunda japılacaktır.¦fc Eski Sen Jozellileri bir araya getirmek maksadiylt,Sen Jozef Lisesinden Yetişenler Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Dün sabah,saat 10 sıralarında Ramide,Mahmut çiftliğinde,Müteahhit Mahmut'un kügük kızı Neo la bahçede oynarken 15 metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür.Küçük kız,celbedilen itfaiyenin üç saatlik çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • 1 TROÇKIYI i pk Böyle öldürdüler!Tefrika No:12 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Sokağa çıkmadan evvel hepimiz silâhlanmıştık Nestor sualime şöyle cevap verdi:d Hayır,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • II Genci Meclisi bugün toplanıyor İstanbul Genel Meclisi Hazi ran toplantılarına bugün saat 15 te başlayacaktır.Bu toplantıda daimî komisyon üyelerinden bir senelik seçim müddeti sona eren dört üyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Matbuat müdürü mü,ingiliz ataşesi mi?Memleketteki demokratik hareketle son seçimlerden hiç memnun olmayan biri de şimdi Birleşmiş Milletler Kurulanda Türkiyeyi temsil etmekte olan Selim Sarper olsa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Teknik Üniversite talebelerinin mitingi TeJris sisteminin değişmesi ve talebeye elverişli hal alması için toplantı yapılacak istanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliğinin evvelki gün yapılmış olan fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Aşocağından zehirlenenler Savcılık ve Sağlık Müdürlüğü ayrı ayrı cephelerden tahkikat yapıyorlar Lâleli Kızıl Ay aş ocağının tevzi ettiği yemeklerden 57 vatandaşın zehirlendiğini bildirmiştik.Bu vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1950
  • Belediye Halde bir ticaret servisi kuruyor İstanbul Belediyesi tarafından Haldeki fiyatları tanzim etmek gayesiyle bir ticaret servisinin kurulmasına karar verilmiştir.Alâkadarlar tarafından büyük fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • ngiliz Basını Schuman plânını faydalı buluyor Gazeteler,umumiyetle hükümetin durumunu tasvip ediyorlar Londra 31 A.A.Schuman'ın kömür ve çelik sanayilerinin müşterek hale getirilmesi için verilecek âc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Kominform ile Tito Belgrad.31 Nafen)Yugoslavya ile Kominform arasındaki mücadelenin bugünlerde yeniden şiddetleneceğini gösterir emare ler mevcuttur.Sovyetler Kominform vasıtasiyle Yugoslavya üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Rumen esir kampları Bükreş 31 Nafen)Rumen Millî Meclisi dün resmen «Esir kamplarının» kurulmasını mümkün kılacak kanun lâyihasını tasdik etmiştir.Bu kanun gereğince hükümet istediği zaman fevkalâde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Pakistan İtalyaya elçi gönderdi.Karaşi 31 AP)Pakistan hükümeti,Doğu Bengal'li Habibur Rehnan isminde ve 42 yaşında bulunan bir hukukluyu.Roma büyük elçiliğine tayin etmiştir.Pakistanm ilk Roma sefiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Keşmir hükümeti istifa etti Karaşi 31 AP)Keşmir hü kûmeti dün yeniden kurulmuş ve eski bir Bakan olan Albay Ali Ahmet Şah,istifa etmiş bulunan Serdar Muhammet İbra himin yerine Başkanlığa gelmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Kızıl Cinden kaçan İngiliz gemisi Hong Kong,31 A.A)United Press:Bir ay müddetle milliyetçilerin elinde kalan ve nihayet sor best bırakılan İngiliz gemisi salı günü Hong Konga gelmiştir.Alınan malûmat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Japon köylüleri çocuklarını satıyorlar Tokyo 31 Nafen)Tokyo gazetelerinden Mai Nichinin bil dirdiğine göre,Japon çiftçileri geçim darlığına düştükçe çocuklarını patronlarına satmaktadırlar.Bu satış hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Göztepede 30*000 'ira değerindeki Bahçeli Ev 4 Haziran Pazar günü MIIMBI III ITirill IB W—Saat 10-da Beyoğlunda ATLAS sinemasında Noter,maliye murakıpları ve ikramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri huzurund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • MESUT BİR DOĞUM Operatör arkadaşlarımızdan Sadık Azer'in bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.Yavruya uzun ömür diler,anne ve babayı tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Prağda Kızıl tethiş Batılı diplomat ve gazeteciler hudut dışı ediliyorlar Prag 31 A.A.Birleşik Amerikanın eski Prag Büyük Elçisi Laurence Steinhardt ve 20 Amerikalı,ingiliz ve Batılı devletlere mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • j Resmi indir i I resmi kaldır S [Eîâ esm* devaire,sadece 1 I İTNk Atatürk'ün resimleri-5 nin asılmasını bildi.E ren heyeti vekile kararı,kö-S ğ tü alışkanlıklarımızdan bi-e rine inen,ilk darbedir.Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Şahısları tesbitte kulakların rolü Londra 31 Nafen Lon dra Metropolitan polis mektebimüdürü Mr.Allen şahıslan tesbitte kulakların oynadığı mühim rol üzerinde ehemmiyetle dur maktadır.Mr.Allen'in belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Japonyadaki «Dev Bebek» in esrarı Tokyo 31 Nafen)Japonya nm Akita şehrinde bir aDev Bebek» yaşamakta olduğu bildirıl mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Amerikanın Unescoya bir teklifi Floransa 31 A.A)Afp:Unesconun tarihî âbideler ve şehirleri himayesine dair pıog ramının tatbik edilmesi huşu sunda Birleşik Amerika heyeti tarafından komisyon toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Mısır Dışişleri Bakanının demeci Kahire 31 A.A)Afp:Dün Parlâmentoda konuşan Dışişleri Bakanı Salahattin bey demiştir ki:İsrail ile barış andlaşması yap ması için Mısır hükümeti üzerine hiçbir baskı ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Zihinleri işgal eden bir sual Batı müdafaasında Almanya hangi tarafı tutacak?İkinci Dünya Harbinde kayıtsız şartsız teslim alman Almanya'ya şimdi büyük devletler kur yapıyorlar.Avrupanm en tanınmış si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Sürpriz gömlekleri ikramiyesi dün çekildi Memleketimizde büyük bir yenilik olmak üzere hediyeli saUş yapan Sürpriz Gömlek ve Pijamalarının birinci ikramiyesi dün saat 14 de Beyazıtta Marmara Lokalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Tilkiye sormuşlar:«Tavuk yer misin?«Aman beni güldüreceksiniz» diye cevap vermiş.Celâl Bayar hanımlara döndü:Sizler de aynı fikirde misiniz?Fatma,grupun başkanı imiş gibi,ciddî bir poz içinde:Elbette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Sovyet Şûrası vrupa merkezlerinden gelen haberlere göre 12 haziranda toplanacak olan yüksek Sovyet şûrası,Kus dış siyaseti hakkında mühim kararlar verecektir.Şimdiye kadar her seferinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Çin,komünistleri Formoza'ya gidiyor Vaşington,31 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı na gelen haberlere göre,Çin Komünistlerinin Formozaya ta arruz hazırlıklarına.Kus hava cilan ve jet pilot ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1950
  • Arnavut Yugoslav mücadelesi Belgrad,31 A.A)Afp;Yugoslav radyosunun bildirdiğine göre,Tirandaki Yugoslav maslahatgüzarı ve diğer elçilik memurları Belgrada dönmüşler dir.Arnavutluk başkentindeki Yugosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • Dünya kupasına iştirak edec kadrolar,muhtelif ajanslar tarafın Bu cıada Brezilyada yapılan hazır bulunmaktadır.Sağdaki resim Bre çekiliıken alınmıştır.Dünya futbol ¦omletlerinden biri olan İtalyan Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • S'JLUAN SAGA:1 Yarım eski diide;emir.2 Bir taşıt vasıtası;Nema.3 Tersi bir muharririmizin kısaltılmış adı;gimdi o tarihin 1366 ncıyılındayız.4 Musikimizde bir makam,6 Bir ilim şubesi.7 Eski Hariciye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • ANKARA 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans Müziği pl)13.45 Şarkı ve türküler,14.20 Ev kadını yemek çeşitleri yedinci konuşma)konuşan:Münire Zebunoğlu,14.30 Şarkı ve türküler,pl)14.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • T f BTH«MMi O gece neler geçtiğini bv.'iı size anlatayım diye devam etti.Kolonelin çok hasta olduğunu bildiğiniz ve doktorlardan hayatından ümit olmadığını öğrendiğiniz için kliniğe gitmeye karar verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • peş FATİH 'AYHAN f ^^M^Sultan Mehmet Tefrika No.30 İmparatorun baldızı geldiğini haber vermişlerdi Gözlenme mi goıcun?Franzes baba ile de görüş tüm.Sarardılar:Aman yarabbü Yok ta asılacak mı?diye bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1950
  • Uğursuz mabed İrfan Kıbrısiıoğlu Kibrisin sayısız gelenekleri arasında panayır mühim bir yer tutar.Senenin hemen her ayında,adanın şu veya bu köşesinde mutlaka birkaç panayır kurulur.Seyyar tacirler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Hudutta bir Polonyalı asker vuruldu Berlin 31 A.A)Afp:Berlindeki Sovyet polisine göre,bir Polonya subayının İngiliz bölgesi hududunda Sovyeîpolisi tarafından vurulması,vakaya şahit olanlarca şöyle tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Berlinde esrarengiz hâdiseler Berlin 31 A.A)Afp:Atlanger Vitch otomobil yo lunûa saat 17 ye doğru nöbet bekleyen Fransız,İngiliz askerle ri Sovyet albayı tarafından bir saat iğinde Batı Berline dönmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Mersinde TBaş tarafı 1 incidel memuru Mirza Güner aldığı talimat gereğince ilk önce en büyüğü 9 yaşında olan 9 çocuğa ikinci partide de 11 kişiye aşı yapmıştır.Biraz sonra ilk aşı lananların ateşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Sahte Hakim TBaş tarafı 1 incide mada hakim,sanıktan,karar verilmeden önce bir diyeceği olup olmadığını sormuş,bunun üzerine Kaya savcılığa verdiği kara çantanın açılmış olduğunu,geçen du ruşmada haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Tekirdağ Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre açık eksiltme usuliyle 400 metre içi kauçuk kaplı hortum alınacaktır.2 Hortumun yassıltılmış genişliği 110 m/m olacaktır.3 Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • milliyeti ABONE FtATLEKt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • TAKVİM 1 Haziran 195# PERŞEMBE Rumî:Mayıs 19 1361 Hicrî:Şaban 15 136S Gün 5.30 3.51 öğle J3.ll 4.31 İkindi J7.lt 8.31 Aksanı 20.34 12.0* Yatsı 22.33 1.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Topkapi Gençlik Kulübü kongresi 28 mayıs 950 pazar günü yapıldı Eskiden birinci kümede bulunan Topkapi Gençlik kulübü son sene lerde üçüncü kümeye düşmüştü.Bu sene 3 üncü kümenin sampiyonu derecesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Denizyollarında işçilere tenzilât yapılıyor Devlet Denizyolları idaresi şehit hatlarında seyahat eden işçilere yaz tarifesinin tatbikinden itibaren sabah saat 8,40 a kadar olan seferlerle akşam 17,35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Soğuk harbe devam ı» Bir Amerikalıya göre bunun mesuliyeti doğrudan doğruya Ruslara aittir Şikago 32 A.A.Harp esnasında Amerikan.Denizaşırı 1\ıberler Direktörü olan James Warburg,Hamsin Yortusu münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • TUrkiyenin geçirdiği son siyasî ihtilâl gazetesinin şayanı dikkat yazısı Bir ispanyol Madrit 31 AA.Özel)Madritte yayınlanan «Informaclones Generales» gazetesi Türk seçimleri hakkında şöyle diyor:«14 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • "Devri sabık yaratmak^ meselesi fBaşmakaleden devam] nüfuzundan istifade ederek az zamanda hiçbir kitap ve hesaba sığmıyan servetler biriktirmiş kimseler varsa,hükümet istese de istemese de,kanun,eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • üçler k Boj taralı 1 incide] da Parisi ziyaretim de dahil iki esaslı vaziyetle karşılaştım.İlkönce Kuzey Atlantik camiasının müşterek menfaatleri olan ve müşterek tehlikelerle karşı laşan bir camia t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Meclis müzakeresine karşı alâka Baş tarafı 1 incide] 10 da gelip sıraya girenler görülüyordu.Dinleyicilere tahsis edil miş olan yerler mahdut olduğun dan müzakerelerin başlama saati yaklaştıkça Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Fuat K I Bos tarafı 1 incide] Ancak,doğu güvenliğinin üzerinde önemle durulmasını temenni et mekteyiz^ cBu temenninin,batıya müteveccih siyasetin daha faal olacağını ifade edip etmediği suali ne Köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme Âlım Şubesinden Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Güvenme Eksiltme parası aaati Giyotin makinesi 1 adet 9.500 lira 712.50 10.15 Semaver tipi buhar kazanı 1 11.500 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Bcrlinde sokak muharebesi I Baş tarafı 1 incide] biselerini yırtmıç,onları döv müş ve mavi bayraklarını yırt mıştır.Mavi üniforma ve bayraklar sokaklarda toplanmış ve yakıl mıştır.Şehir halkı ile vâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Orhan Rahmi Gökçen mahkûm oldu îzmir 31 Milliyet* D.I\ikinci başkanı Avukat Rauf Onursal'a neşren hakaretten sa nık olarak mahkemeye verilen Anadolu gazetesi yazı işleri mü dürü Orhan Rahmi Gökçenin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • "Kalkavan,firması israil ile anlaştı Telâviv 31 Türk Ajansı)Türk bandıralı Kalkavan vapurculuk Ltd.Şirketine ait Rıza vapurunun 14 ay evvel Hayfada yaptığı deniz kazası neticesinde İsrail devletine ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Tokyoda yargılanan komünisler 3 Japon,sokakta karışıklık çıkarmaktan sanık soruluyor Tokyo,31 AP)Üyeleri alelacele davet edilen bir Amerikan asıteri mahkemesi bugün yaptığı olağanüstü oturumda,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Almanlar tütünlerimizi alamıyacak mı?İzmir 31 Milliyet)Türk tütününün Avrupa pazarlarında eski itibarını kaybetmiş olması ve bu arada tütünlerimizin öteden beri en iyi alıcılarından bulunan Almanyalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Prag,bir «mahkemeler şehri» oldu!Viyana 31 Nafen)Şimdiki halde Prag şehri bir «mahkemeler şehrine» dönmüş bulunmaktadır.Muhabirler,Çek başkentinden gelen haberlerin yalnız muhakeme edilip mahkûm edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Fin Rus miinasebâtı iyi değil Sovyetler Olimpiyat bahanesiyle Fin hükümetine çatıyorlar Helsinki,31 A.A)Reuter:1952 Olimpiyatlarını tertip eden Finlandiya olimpiyat komi tesi Sovyet komünist organı Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • ıbrıs komünistleri hâ hayal peşinde koşuyor!Londraya gönderilen kızıl uşaklar İngiltere ile anlaşmak ümidinde Lefkoşe,31 AP)Kıbrıs Komünist Partisinin Genel Sekreteri Papaionnou ile,Famagus'a Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Batıya ilticaa «ahşan Almanlar Berlin 31 Nafen)Batıya iltica edebilmek için hayatlarını tehlikeye atan binlerce Doğu Almanyalı bulunduğu kaydedilmektedir.Yalnız son hafta içinde 101 kişi gizlice Batıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Mısır İngiltere Ue müzakere halinde!Kahire 31 AP)Mısır,Ingilterenin Süveyş Kanalı sahasındaki askerî kuvvetlerini geri çekmesi ve Mısır ile Sudanın Mısır tacı altında birleşmesine müsaade etmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Ukûmet tenkitlere uğradı Bas tarafı 1 incide] etmesi lâzım geldiği,buna mukabil hükümet programının mühim bir kısmının daha önceki iktidarın 30 yıllık icraat devresinin tenkidine ayrıldığı mütalâasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Amerikadan gelecek olan eski vatandaşlarımız Yabancı memleketlerdeki Türklerin memleketimizi ziyaretlerine imkân veren son kanunun kabulü dolayısile,Amerikadaki eski va tandaşlarımız peyderpey Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1950
  • Atom Bombası taşıyacak olan Amerikan uçakları Vaşington 31 AP)Birleşik Amerika Donanmasının,uçak ge milerinde üslenmiş olan iki uça ğa türbo-reaktör motor koyacağı ve uçaklardan birinin atom bombası t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • Evet,bir buz dolabı alacaksan/z,ne yapıp yapıp j mutlaka bir General Electric alınız.Çünkü,otomobil memleketi ve en mükemmel buz dolaplarının vatanı olan Amerikada bile,en kıymetli otomobilin Cadillac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • Kayın maden direği kütüğü dibinden Irmak kenarına ve ırmak kenarından su ile Tokat köprübaşı istif yerine taşıma ve istif yapma işi:Devlet Orman İşletmesi Tokat Müdürlüaünden 1 İsletmemizin Dumanlı bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • 0mm.SATILIK ARSA Suadiyede jiizel manzaralı bir dönüm arsa satılıktır.Telefon:24753
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • ÇEKLER '1 Sterlin m 100 Dolar 282%,52 100 Fransız Fr6 0.81?100 Liret 044.128 100 isviçre Fi» 64.03 100 Belçika Ft,0.60 100 Drahmi Ff,01.376 100 Escudos 9.7890 Serboat Piyasada dövizler Dolar takas 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • HARMAN IKRAMIVESî I ti ı 1 EV ¦t rj-sa ihss Ö 5 O ODA,1 HOt' Te a n y.o T E R A İ BODRUM ve ENİŞ BAHÇl J4Jİ,'*İÂÜJ£ AKŞAMINA KADAR Bankalarımıza 150 lira yatırmak;ve bu parayı 31 Temmuz 1950 akşamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • Sahibiı A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K,gazetecilik kollektif girkotL matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • İst-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı sebzelerin kapalı zarfla eksiltmesi 23.6.9o0 günü saat 11 de Sarıkamış As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin kanunî vesikalarile tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • 33SS Sürpriz Gömleklerinin ikramiyeleri DÜN ÇEKİLDİ 31.5.1950 Çarşamba günü İstanbul 6 ncı Noteri Bay HAMDİ SELÇUK'un huzurunda,Bayaztt Mara Lokalinde yapılan SÜRPRİZ GÖMLEK ve PlJAMALARI'nın ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • ¦¦Sıhhatini Sevenlere Eminönü meydanı Otobüs durağında Büyük BAKLACIOGLU Dürüst muamelesiyle(sihhat ve kesesini sevenlerin en eski erzakçılarıdır.Piyangosu bedavadır.Şubesi yoktur.1 lTFiıiffTirV" tıiâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu Namağlûp olarak ringi te rkettilcten sonra,sırf par aya olan ihtiyacı dolayısı île,Ezzard Charles'in teklifini kabule yönelen Joe Louîs'e;Amerikanın en ileri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1950
  • ¦i—a—Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6