Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • YENİ BAKANL Bakanlar Kurulunun dün Celâl Bayar'ın riyasetinde yaptığı toplantı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • |SM£ Londra 23 AP)Moskovada yaptığı barj.g yoklamalarını müteakip Avrupa başkentlerini ziyaret eden Birleşmiş Milletler genel sekreteri Trygve Lie bugün ingiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bevin'le gizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • Yeni Kabine ilk toplantısını Bayan başkanlığında yaptı Kabinenin ilk toplantısında programı fürkiyenîn üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar,dün tebrikleri kabul ettiği makam odasında Foto:H.Ezer)Ankara)An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • Son haftalar İçinde Mısın velveleye veren izdivacın meşhur kahramanı Prenses Fethiye 19 yaşında,solda)ve Mısırlı bir hıristiyan kipti Mısırın yerli halkına kıptı denir)olan kocası Riad Ghali 31 yasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • Cumhurreisi maaşı yarı yarıya iniyor Ankara 23 Türk Ajansı)İnanılır kaynaklardan bildirildiğine göre.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar kendisine ait maaşın yarı yarıya indirilmek suretiyle ödenmesini alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • I Bayar dün I inönü ile goruştu Ankara 23 Milliyet)Dün geceyi evinde geçiren Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün Çankayadaki Cumhurbaşkanlığı köşküne giderek resmî ve umumî ziyaretleri orada kabul etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • içişleri ve Ticaret nîarının tam Rükneffin Nasuhoğlu «Tek rehber Kanundur» diyor ve vafandaşa iyi muamele edilmesini istiyor.Ankara 23 A.A.Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu bugün Valiliklere aşağıdaki tamim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • r ARKADAŞİMİZ BEDİİ FAİK ANKARADAN BİLDİRİYOR D.P.Genel Başkan adayı Karaosmanoğlu ile mülakat Otoriter bir Devlet Keisi ananesi Bayar'm parti başkanlığından ayrılması Demokratlan zaafa düşürecek mi?D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • Af KanunuI i rl yeniden j I ele alındı 1 8 Ankara 23 Milliyet)Al-ğ B dığımız malûmata göre,dün Q sabahtan itibaren vazifesine başlıyan yeni Adalet Bakam A Halil Ozyörük umumî af ka-"o K nunu hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1950
  • Menderes ı 14 Mayısta milletin ayaklanarak gerçekleştirilmesini istediği dâva,yalnız şahısların değişmesi dâvası değildir.Millet,şahıslarla heraher,asıl Asyaı ve Şarkkârî zihniyetin değişmesini ve ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • TROCKIYI Böyle T Tefrika No 4 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Âmiri Trotşky'nin koybolan otomobilide bulunuyor Otto:Henüz bunu tesbit etmek mümkün değil,ihtimal,Sheldon mütear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Türkiye'de cereyan eden genel seçimler İngilterede derin ve geniş ilgiyle takip edilmiştir.Basında yeni seçim kanununu izah eden birçok yazılar çıkmış,seçim seferi ve neticeleri hakkında etraflı haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Hac seferi için hazırSık Denizyolları idaresi ginıdideıı tedbirler almağa başladı Bir senedir Hac mevsimi münasebetiyle yapılan hazırlıklar ilerlemektedir.Bu arada Denizyollarına muhtelif firmalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Bir orman memuru 3.5 yıla mahkûm oldu Zimmetine 3000 lira geçirmek suçiyle yargılanmakta olan orman bakım memuru Ahmet Korkmaz isminde biri,dün 1 nci Ağırceza Mahkemesinde yapılan son duruşması netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Jngiliz sergi gemisini ziyaretler başladı Northwind,Ingili~ *»urg£ y,u:evve11-l$j&jm irrü2a go1;n\iştirak teşttir edilmekte o-an eşyalar nadide ve ucuzdur.Century Press Ltd.Şirketi Idavo Müdüıü Mr.J.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Lokanta fiyatları yeni ölçülere göre ayarlanıyor Lokantalardaki fiat listelerinin,yağ ve sebze fiatlarındaki,ucuzluk ile biı an evvel ayarlanmasını Vaîi ve Belediye Reisi,Belediye iktisat teşkilâtında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Karim için yaralama Samatyada,Merkez caddesinde oturan Is;azmi isminde biri,Etyemezde oturan arkadaşı Kadirle bir kadın meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuş ve neticede bıçağını çekerek Kadiri tehlikeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • îskeııderun seferleri iskenderun hattı yaz tarifesinin tatbikine dünden itibaren başlanmıştır.Yeni tarifeye göre,bu hatta her salı günü vapur kalkacaktır.Bu seferlerden biri gidişte sürat,dönüşte aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • HALKIN SESİ Eski yetimlerin feryadı Vatandasın reyi ile Büyük Millet Meclisinde yer alan dokuzuncu devre milletvekillerine yeni Emeklilik Kanununda da hiç düşünülmemiş olan eski yetimlerin feryatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Biy.k Eıçi bu akşam Ankaraya gidip Cumhurbaşkanına iti Yeni Hindistan Büyük Eiçısı Ekselans C.S.Jha dün saaı 12 de Güney Doğu Akdeniz se ferinden donen Trabzon vapu riyle şehrimize gelmiştir.Ekselans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • lYuruiiiiiUiiidau 76 kız öğrenci geliyor Yunanistan in Kozana Kız Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden 78 kişilik bir kafile şehrimizi ziyafet edecektir.Çapa Lise sinde misaür edilecek olan ziyaretçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Dua I ir radyoloji mütehassısı geldi Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilâtı tarafından,şehrimizde açılan Verem Tekâmül Kursu için gönderilen radyoloji mütehassısı Mı*.Ashvvin Istanbula gelmiştir,Bu müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Piyasadaki durgunluk Yerli mamuller ve manifatura satışları tamamen durdu Yerli mamuller ve bilhassa manifatura piyasasında son günlerde büyük bir durgunluk görülmektedir.Kumaş satışları hemen hemen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Sebze ve meyve bollaştı Bir kaç gündenberi muhte lif istihsal bölgesinden şehrimize bol miktarda sebze ve meyva gelmektedir,istihsalin bolluğu karşısında toptan satış İimtların Ju-ûloii-t/tan-i&itlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Belediye kontrolleri Belediye murakıpları tarafından dün 24 kasap,69 manav,51 sebzeci,40 bakkal,42 fırın,16 saknlçı,21 muhallebici,5 pastahane,41 lokanta,11 şekerci,5 işkembeci,9 berber,6 helvacı,28 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Ankara Vapuru Bat Aklimizden döndü Batı Akdeniz seferini yapan »Ankara-vapuru 231 yolcu,ve 311 ton yükle dün limanımıza gelmiştir.Gelenler arasında Maliye Bakanlığı Hazine Müdürü Sait Naci Ergin,Bayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Bir kadının evine tecavüz zorba Zabıta çok çirkin bir tecavüz hâdisesine el koymuştur.Kasımpaşada oturan Mustafa Bölege isminde biri,çoktanberi göz koyduğu Taksimde oturan Hayriye ismindeki kadını ısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • Hafta sohbetleri Lisan,isletmeciler ve illetvekilleri İnkılâplarımız arasında dil inkılâbı bizde en az muvaffak olanıdır Politikaya karıştırılan kıymetli elemanlar şimdi zor duruma düştüler Yeni Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1950
  • KONGRE Karagümrük Gençlik Kli'ı bunun senelik kongresi 28 mayı 1950 pazar günü saat 10 da Aysr sinemasında yapılacaktır.KONFERANS •fc Meşhur İngiliz bale noütehaâsisi Ninette Valois yarın saat 17.3(da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Ayseyi görür görmez hemen elle rine sarılacak ve:«Benim-*e evlenir misin?diyecekti.Bir bardağı ağzına kadar doldurdu ve dikti.«Sonra anneme vaziyeti a-Çar ve Ayşeyi bir gün eve götürüp tanıtırım».Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Ortaokul ve liselerde dersler 27 Mayısta kesiliyor Ortaokul ve liseler 27 mayı» cumartesi gününden itibaren tatil yapacaklardır.OrtaoKulıarda imtihanlar ft haziranda başlıyacak ve 26 hazi-rana kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Bir karhn çocuk düşürürken öldü Savcıhrf,çocuk düşürmeğe teşebbüs sonunda vukubulan bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Olay şudur:Şehremininde,Nevbahar mahallesinde oturan Naciye isminde genç ve hâmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Fuhuşla mücadele Son bir hafta içinde 100 kişi hakkında muamele yapıldı Emniyet teşkilâtının fuhşa ve uyuşturucu maddelere karşı açtığı sistemli mücadeleye devam edilmektedir.Hemen her gün bu işle uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Amerikada günün büyük dedikoduları Kocası,Ingrid Bergmandan niçin boşanmak istemiyor?Amerikalılara ıröre,yuvaya sadakatsizlik başka,aile müessesesine hürmetsizlik başka şeydir.ÎngrM Bergman,ikincisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Schuman plânının tatbikatı Belçika da Alman-Fransız kömür ve çelik paktına girecek Paris,23 Nafen)Alman,Sarre ve Fransız çelik ve kömür sanayilerinin tek bir idare altında toplanmasını teklif eden Sch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Milletlerarası pamuk istişare komisyonu Vaşington 23 A.A)Afp:Birleşik Amerika Tarım Bakanı Charles Brannan milletlerarası pamuk istişare komisyonunun 9 uncu genel oturumunda bir demeç vermiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Siyah Siam dünya çocuklarına pirinç veriyor Lake Success,23 A.A)Afp Siyam hükümeti milletleraıa» sı çocuklara yardım fonuna yüz bin kilodan fazla pirinç var mistir.Bu pirinç,çeşitli Orta Doğu memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Rusyaya verilen manâlı israil notası Telâviv 23 Nafen)israil bugün Sovyet Rusya hükümetinden idaresi altında bulunan Yahudilerin Israile göç etmelerine müsaade vermesini talep etmiştir.Belirtildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • isveç Rusyayı şiddetle protesto etti Stokholm 23 Nafen)Baltık denizini bir «Rus denizi» haline getirmeğe çalışan Sovyet Rusyanın bu sularda bazı isveç balıkçı gemilerini tevkif etmesi isveç hükümetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Tr^gve Lie Attlee ile görüşecek Lie Keşmir ihtilâfı işi için de Sir Owen Dixon ile görüşecek Londra,23 A.P.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie ile,İngiliz Başbakanı Atlee arasında bu gün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Amerikada yeni bombardıman tecrübeleri "Washington 23 A.A.Afp)Amerikan deniz kuvvetlerinden bildirildiğine göre «Neptune» adlı bombardıman uçağı,bir uçak gemisinde uçuş tecrübeleri yapacaktır.Neptune,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Mısır hükümetinin mühim bir kararı Amman 23 A.A.Mısır hükümeti,hâlen Mısırda bulunan Filistinli Arapları memleketlerine iadeye başlamıştır.Her gün hava yoliyle Kudüs civarındaki küçük hava alanı Kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Atmada grev önlenecek Atina,23 A.P.Yunan îç işleri Bakanı George Papandreu,dün,yüksek hükümet memurlarını kabul ettikten sonra kendilerine,ya işe başlamalarını veyahut istifalarının kabul edilmiş olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Hindistan israil'i tanıyacak mı?Yeni Delhi 23 A.A.Nehru,israil ile dost olmasına rağmen,Hindsitanın henüz Israili tanımağa hazır olmadığını dün söylemiştir.Nehru,resmî tanıma keyfiyetinin elçiler teat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Rusyanın Doğu Berlindeki Faaliyeti Berlin 23 Nafen)Doğu Almanyada Sovyetler tarafından teşkil edilmekte olan «Halk polisi» birliklerinden kaçarak Ba tıya iltica edenlerin sayısı her gün artmaktadır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Sibiryada esirleri koruyanlar Londra,23 NaferO Sovyet Rusyadan gelen haberlere göre bil hassa Sibiryada esir koruyucuları peyda olmuştur.20 milyon esirin gayet kötü şartlar altında çalıştırıldıkları S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Rus balıkçılarının Manche'ta işi ne?Yorkshire Post,a göre Gasko^ya manevraları ile R Londra,23 A.A.Lps)Muhafazakâr Yorkshire Post gazetesi şu suali sormaktadır;«Dün Gaskonya körfezine hareket etmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • SİYASİ VAZi YET Avusturya ile suıh çıkmazı Almanyanın mağlûbiyetinden evvel kurtarılan Avusturya bütün çayretlere rağmen hâlâ işgalden kurtulamamış ve müttefiklerle bir sulh andlaşması akdedememiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • II yaşındaki Sincap» gene suçüstü yakalandı Emniyet memurları 14 yaşlarında 100 den fazla sabıkar-Sincap» namiyle mâruf Nuri ismindeki yankesiciyi,Köprüde bir tafralının cüzdanını çekerken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • Lie'nin 20 senelik barış programı Lake Success,23 A.A)Afp Dün Lake Success'den bildi rildiğine göre.Birleşmiş Milletler genel sekreteri Trygve Lie konuştuğu her Dışişleri Baka nına on noktayı ihtiva e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1950
  • k ı s a_fc Pakistanın ilk gazetesini kur muş olan,tanınmış ilim adamı ve Daun gazetesi sahip ve başmuharriri Altaf Hüseyin dün akşam uçakla şehrimize gelmiştir.•fc Son zamanlarda Kocamustafapaşa semti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • Aydınlatacak hiç bir nokta olmadığını siz de iyi biliyorsunuz dedi.Hikâye gayet açik.Bu sefer Gringall hayı—tie doğrulmuştu.Buna nereden hükmediyorsunuz!Bu sabahki gazetelerde Raffono' nun ölümünden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • Onu ben öldürdüm!Oğuz ÖZDEŞ Çektiğim vicdan azabını azaltmak için,karakola gidip komisere:«Ben bir cinayet işledim,beni tevkif ediniz!mi diyeyim?Fakat komiserin önüne nasıl çıka bileceğim ve işeldiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • Burada Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin ilk içtima gününe ait resimleri görüyorsunuz.Üstten itibaren birinci resim,Cumhurbaşkanı,ikincisi Meclis Reisi,üçüncüsü Hükümet Eeisi Mecliste yemin ederken al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Demir sandık imal eden iki kelime 2 Bir vilâyetimiz 3 Bir bölgemiz;nota 4 Verme;emir 5 Sonunda dede gelir;bir taşıt vasıtası 6 Demir ve çeilk imaliyle meşhur bir sanayi kasabamız 7 Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • fatih mmmâ Sultan Mehmet Tefrika No.22 Rum esnafı kıyafetinde bir Türk yakalanmıştı şu şeytanı yakalamağa muvaffak olursan yarın «baş tahsildar» lığa yükselirsin!Durma.Devriyeye rastgelirsek tutturalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1950
  • Radyo İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler;13.45 Orkestra eserleri Pl.13,45 Şarkı ve türküler 14,20 Serbest saat Konuşma veya müzik)14,30 Karışık şarkı ve türküler Pl.14,50 Hammond orguy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Wawei'in sağlık durumu vahim Londra 23 A.A)Afp:Dün gece neşredilen sağlnc bülteninde Mareşal Wawei'in sıhhî durumunda bir değişiklik olmadığı ve aynı vahameti arzettiği bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Açık eksiltme ile 5000 liralık nakliyat l/Haziran/950 günü saat 16 da Yassıviran 106 No.lı As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yepıla çaktır.Beher ton kilometresi 50 kuruş beher kilosu 75 sanlını o« lup teminatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Siorzanın Atlantik Paktına dair demeci ftoma 23 A.A)Afp:Atlantik camiasına mensup on iki memleket Dışişleri Bakanlarının Londrada yaptıkları konferanstan dönen İtalya Dışişle ri Bakanı Kont Carlo Sfor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • sini ne Celâl Bayann selefleri askerdi.Onların halefi ise bankacı Paris 23 A.A.Özel muhabirimizden)Pazartesi günü çıkan bir kısım Paris basını Celâl Bayann Cumhurbaşkanlığı vazifesini kabul edip etmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Beşiktaş Nevyorkta beğenildi Siyah Beyazlılar Avrupa futbolunun bir örneğini verdiler New York:23 A.A.Usis)New York'taki Amerikan futbol ligi sözcüleri dün Beşiktaş takımının oyununu Amerikan se yirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Kızıl Çin'in durumu ve ingiltere Nevyork Herald Trİbüne'ün ingiiiz hükümetine tarizleri New York 23 A.A.Bugünkü başmakalesinde ingiltere ile komünist Çin arasındaki görüşmeleri yorumlıyan Nevyork Hera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Tevfik Fikret Sılay'ın tamimi Ankara 23 Milliyet)C.H.P.Genel Sekreteri Fikret Sıiay,il idare kurulu başkanlıklarına ŞU tamimi göndermiştir;«Partimizin iktidardaki hizmet günleri bu seçim devresi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • M.Âldricfıln dünkü basın toplantısı "Türkiyeye Amerikan sermayesi emin olarak girebilecektir Dün uçakla gelirimize gelen Birleşik Amerikanın Chase National Bank Genel Müdürü ve Başkan Trumanın malî mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Arkadaşımız Bedri Faik Ânkaradan bîldir.yor I Baş tarcfı 1 incide bir şahsiyetin Cumhurbaşkanı olması,ötedenberi alışık olageldiğimiz otoriter devlet reisi ananesinin devamına bir işaret değil midir?K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Konyada bir genç anasını öldürdü Katil cinayetten sonra "işte bıçağım!diyerek tesiimoldu Konya 23 Milliyet)Bu sabah Kon yanın Dene köyünde fecî bir Oaayet işlenmiş ve evlenmek üzere bulunan bir genç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Şefik Soyer:Emekliliği mi istiyebilirim„dedi Konya 23 Milliyet)Dünkü istanbul gazetelerinde Konya vahşinin istifa edeceğine dair çıkan haber üzerine vali Şefik Soyerle görüştüm.Bana gunları söyledi:İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • A!K&unu iia?j iaı.i I incide] Ai kanunu tasarısının on beş güue kadar Büyük Millet Meclisine sevkedileceği tahmin edilmektedir.Ankara 23 Milliyet)9 uncu Büyük Millet Meclisi üyûori son zamanlarda meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Ekrem Hayri Üstündağ D.P.Meclis Grupu Başkanlığına seçildi Ankara,23 A.A.Demok rat Parti Meclis Grupu Başkanlığından:Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 te toplanarak Meclis Grupu İdare Kurulu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Ingilterede reddedilen bir muhalefet teklifi Londra 23 A.A)Afp:Mesken meselesinde Attlee hükümetinin siyasetini tenkid eden muhalefetin takriri,Avam Kamarasında 293 e karşı 299 oyla reddedilmiştirir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Nihat Kürşad tahliye edildi Ankara 23 Milliyet)Matbuat suçundan dolayı 10 aydan beri şehrimiz cezaevinde mev kuf bulunan gazeteci arkadaşlarımızdan Nihat Kürşad cezasını ikmal ettiğinden bu sabah tahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Inönünün C.H.P.ye tamimi Ankara,23 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü su tebliği neşretmiştir;«Cumhurbaşkanlığı vazifemin hitamı üzerine C.H.P.GeneJ Başkanlığını fiilen deruhte ettiğimi memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Menderes Kabinesi Başmakaleden devam] züne daha ilk bakışta,bizi kırıklığa uğrattığını söyliye;meyiz.Henüz teşekkül eden bir siyasî parti kabinesi hakkında,bu şahsî kıyaslar ve mütalâalar dışında müta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/130 Davacı avukat Ömer Cemil tarafından Kumkapı Nisanca Ma beyinci sokak 11 No.da mukim Enver Tankur aleyhine ikame edilen alacak dâvasında:Davalının ikametg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • içişleri ve Ticaret bakanlarının talimi Baş tarafı 1 incide] bütün idare teşkilâtım!mcsui ve vazifeli olanların kıymetine güvenyiorumidare cihazımızın bütün vatandaşlara karşı hiçbir fark go/jtmeksizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1950
  • Hikâye Onu ben öldürdüm LBaş tarafı 4 üncü sahifede] Bütün vücudu titriyor ve bana sıkı sıkı sarılıyordu.Bir müddet balkona çıkarak başbaşa gurubu seyrettik ve uzun uzun konuştuk.Sonra,tekrar odaya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • T Istanbul Sergisi sahasında Sergi idaresi ta-İJpte rafından yapılmakta olan büyük çarşıdaki hazır l Mf küçük pavyonlar kiralanmaya başlanmıştır.Gerek bölmelerde gerek diğer sahalarda yer almak.istiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYÎ TİCARÎYE Nyhaug vapuru 1 haziranda limanımıza gelecek ve Pire,Napoli,Cenova,New York ve Filâdelıiya ve Boston için eşyayi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • M P—I—M lîiUiuıt ABONE FIATLERİ •Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3d 8 a 1 3 Yabancı memleketler içia iki mislidir.İLAN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü a t 4 4 üncü 2,5 ı İlân s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • CTRar^aswr^ ¦ra^'WffiBBJI 1-rekaDev' jana fay SK a£ aider» ÇünKü.ta^ıvaöiürs »nlat.VOLVO KAMYONLAR.N.ıM Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en rini sayın müşterilerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • 23 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • Sunderland maçları ve Türkjöutboluna bir bakış Eğer bu temaslar 15 sene evvel başlamış olsaydı,futbol seviyemiz lâyık olduğu dereceye daha evvel ulaşmış bulunurdu ingiltere birinci lig üçüncüsü profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • G R i P İN BAŞ.DIŞ.NEZLE.ADALE SİNİR ROMATİZMA ve bütün aqnlara kar*ı j GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • Kiralık dalyan yeri istanbul Defterdarlığından-Dosya No.Cinsi Senelik kira bedeli ^Teminatı Lira Lira 513—635 Boğaziçi,Bebek,Ru-300 68 melihisarı caddesinde eski 31,33,yeni 39 sayılı dalyan.Yukarda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • Dünya kupası kurcası çekildi Rio de Janeiro,23 A.P.Dün,Dışişleri Bakanlığında Dün ya futbol şampiyonluğu için kur'-a Çekilmiştir.Kur'a gruplara göre çekilmiştir.Birinci grubun başında Bre zilya,ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • takvim 24 Mayıs 1950 ÇARŞAMBA Rumî:Mayıs 11 1366 Hicrî;Şaban 6 1369 Gün Öğle İkindj Akşrrç.Yatsı 5.34 9.07 13.11 4.44 17.09 8.43 20.28 12.00 22.23 1.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • "CLIPPER CARGO uçakları sayesinde yen)veni müşteriler ve.itimat kazandık.Dünyaca tanınmış bir kuma} fabrikasının ihracat jefi Mr.F.Brooks,Pan Amerikan CLIPPER CARGO seri nakliyat uçak servisleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • Ehşiktaş ikinci maçını yarın ya «yor Hakkı Yeten Valinin hediyesini Newyork Belediye Başkanına verdi Nevyork 22 AP)Nevyork Belediye Başkanı O.Dwyer bugün Beşiktaş futbol takımı mensuplarını şehir bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1950
  • Futbolcular piyasada Bogota,23 Nafen)Kolombiyanın zengin bir futbol klübünün Ingilterenin en iyi oyuncularından ikisini almak için deamlı bir surette gayret sarfettiği öğrenilmektedir.Bu oyuncular dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6