Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
Arama sonucunda bulunan 111 adet kayıt listelenmektedir.
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

Sayfada gösterilecek sonuç:
Sıralama:
/ 6
  • 22.10.1957
  • İZMİR İÜ ABDULLAH A-KER 1905 te Yakova'da doğmuştur.Yüksele Ticaret mezunudur.Evli,2 çocuk babasıdır.Halen Ticaret Vekilidir.Almanca bilir.BEHCET UZ 1893 te Buldan'da doğmuştur.Çocuk hastalıkları müte
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1958
  • C.M.P.Genel idare Kurulu bugün toplanıyor Cumhuriyetçi Millet Partisinin Umumî İdare Heyeti bugün şehrimizde toplanacakta-Toplantıda,gündeme güre partinin malî durumu gözden geçirilecek,neşri düşünüle
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1958
  • C.K.M.P.nin bir Ocak açılışına Bölükbaşı çağırılmadı Cumhuriyetçi Köycü Millet Partisinin ilk iki ocağı dün Kızıltoprak ve Bostancı'da açılmıştır.İlk Ocağm adı «Fevziçakmak» tır.Törenlere Osman Bölükb
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Muhalef et'in dünkü faaliyeti t Baştarajı Birincide senin el sürmesine müsaade etmeyecek ve kanun yolundan âslâ çıkmayacaktır.C.H.P.Genel Sekreteri,"iş yardımlara temas etmiş ve «bu yardımların C.H.P.
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1957
  • nonu ''İşbirliğini arzu ederiz.diyor Buştarajı Birincide iniştir.Yerinde ve hesaplı sarf olunsa iyi niyetli arzulara geniş,müsbet karşılıklar getirebilecek maddi ve manevî enerjilerin heder olması iht
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • P.NIN FAVORİ GOZUKTUGU lize'de Demokrat e Midograt'lar.RAHİM ÖRS ı Z E' D E N Bildiriyor TTİHAT TERAKKİYİ nasıl Kara ıal'iıı İaşei Milliye Şirketi yık-•sa D.P.yi de Tevzi Komisyonları »çaktır.ürriyet
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Vı Mı Pı Cumhuriyetçi Millet Partisinden:Partimiz menfaatine tertib olunan eşya piyangosunun 23 Ocak 1956 pazartesi günü Ankarada çekileceğini muhterem vatandaşlarımıza arz ederiz.
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1956
  • CMP.de tahkikat heyetinden çekildi Meclis Grupu yayınladığı tebliğde komisyonun hükümetin nüfuzu altında bulunduğunu bildirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1956
  • C.H.P.cevabî Muhtırasını ün verdi Tebliğde karar açıklanmadı.Muhalefet Partileri arasında müzakereler yapılması istend iği anlaşılıyor C.H.P.Meclisi dün saat 15 de toplanarak,Hürriyet Partisine verile
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • SUPHİBATUR fr Baştarafı Birincide CJÎP.BÜYÜK KONGRESİ ANKARA,HUSUSÎ 19 Kasım çarşamba günü toplanacak olan C.M.P.üçüncü büyük kongresinin gündemi hazırlanmıştır.Kongrede Genel Başkanlık seçimlerinin h
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1958
  • C.M.P.Hür.P.ile temasını açıkladı Gencel İdare Kurulu yayınladığı bir tebliğle iki parti arasında görüşmeler yapıldığını,fakat Hür.P.nin birleşme teklifini reddettiğini bildirdi CM.P.Umumî İdare Heyet
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1956
  • ugün açılıyor Kongre,Bölükbaşının Anadolu tumesindeki nutuklarına benzer konuşma ile açılacak [NEDRET SELÇUKER] Cumhuriyetçi Millet Partisinin İstanbul vilâyet kongresi,bugün saat 14 de açılacaktır.Ya
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • BoyacıgiUer Çiçekdağ'ın Dîvân-ı âlî'ye şevkini istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,23 Eski Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ ile Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi Reis ve azaları hakkında Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1956
  • Halk Partisinin lâikliği CUMHURİYET Halk Partisinde bir grup varmış ki,Kurultayda,lâiklik umdesinin altı oktan çıkarılması için mücadeleye hai zırlanıyormuş.Çünkü bu umde,partiye dinsiz-E lik damgasın
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1957
  • C.M.P.DUN SERT BİR TEBLİĞ YAYINLADI İktidara şiddetli hücumlarda bulunan CM ve vatandaşları son hâdiseler üzerinde P.muhalefet partilerini durmaya davet ediyor Hür.P.işbirliği mevzuunda eski tebliğini
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • NAB İZ Y O K LA MASI REYLER DAĞILMAZSA MUHALEFET GÛNEY'DE FAZLA MEB'US ÇIKARIR MİLLİYET HARİTA SERVİSİ Vilâyet adedi bakımından D.Pdaha şanslı olmasına rağmen C.H.P.fazla mebus çıkaran vilâyetlerde ku
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1957
  • Hur.P.C.V1yakınlaşması BÖLÜKBAŞI CJVÎJ5.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün gazetecilerle yaptığı sohbette iki parti liderleri arasında işbirliği için Ankarada müzakerelerin yapıldığı yolundaki suali «t
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1957
  • Muhalefetin müzakerelerin neşri kayda bağlandığı takdirde Meclisten çekilme karan verebileceği söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ Meclis müzakerelerinin neşrini bâzı şartlara bağlayan bir tasarının hazırlandığı
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • CM.P.DÜN BİR TEBLİĞ YAYINLADI ANKARA,HUSUSİ Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Merkezi,dün seçim hâdiselerini ihtiva eden bir tebliğ yayınlamıştır.Bütün memlekette C.M.P.tarafından bir milyonu aşan rey
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Kasım Gülek dün bir mitingde konuşurken bayıldı HALİT KIVANÇ ADANA'DAN BİLDİRİYOR)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün seçim bölgesi Adana'nm Osmaniye kazâsındakf mitingte konuşurken bayılmıştır.Saba
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1