Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
Arama sonucunda bulunan 361 adet kayıt listelenmektedir.
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

Sayfada gösterilecek sonuç:
Sıralama:
/ 19
  • 01.08.1956
  • Sırrı Atalay'ın İfadesi Âlındı Tarsus konuşması hakkında alınan ifade 43 dakika sürdü HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ı ANKARA,31 C.H.P.Kars Mebusu Sırrı Atalay,bugün,Ankara Savcılığına çağırılarak ifadesi alın
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Mecliste rad tartışmalara t Baştarafı birincide mebuslar,İtalyan Parlâmento âzalarının gelişini uzun uzun alkışlamışlardır.Riyaset kürsüsünü işgal eden Refik Koraltan,misafir mebusların gelişi üzerine
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1958
  • SIRRI ATALAY'IN DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.Kars mebuslarından Sırrı Atalay'ın duruşmasına dün Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde devam edilmiştir,iki sene evvel hükümetin maneviyeti sahsiy
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1960
  • Kars Mebusu Atalay,10 aya mahkûm oldu C.H.P.Mebusu bir seçim konuşması yüsünden 6 yıldır yargılanıyordu Mahkeme,Sırrı Atalay'!Ankara'da 3 ay mecburi ikamete de mahkûm etti C.H.P.KARS,HUSUSÎ KARS mebus
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1955
  • Belediye seçimleri Eylülde yapılacak Müzakereler sırasında C.H.P.sözcüsü Sırrı Atalay,tehirin anayasaya aykırı olduğunu iddia etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Belediye seçimlerinin eylül ayma te
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1964
  • cmiMwiiiimmimmm Buyurun vesikaları A W% m bir milletvekili Pazar gttnfi Adalet J^J^ Bakanı Sırrı Atalay'a,Türk adaletinin yan tesirler altında nasü bırakılmak istendiğini belirten ve bu konuda gerekli
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Meclîste dün sert münakaşalar oldu «9 Baştarafı birincide nm hukukî bir mesnedi olmadığını 3tade etmiştir.İLÂVE TAHSİSAT Neticede kanun kabul edildikten sonra ruznameye dahil olmıyan 1957 bütçesinin m
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1956
  • CH.P.Kurultayı gürültülü geçiyor Sırrı Afalay,çarık giymek ve merkebe binmekle muhalefet ı yapılamayacağını söyledi.CHP.iktidara geçerse mebus maaşını 1500 liraya düşürecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANK
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1956
  • 4 C.H.Pmasu Meclis,Sırrı Atalay,İbrahim Us,Kâmil Kırıkoğlu ve Osman Alişiroğlu için takibat açılmasına karar verdi i kaldırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplant
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1957
  • IRAN-IRAK HUDUTLARINA DEMİRYOLU DÖŞÜYORUZ Hükümete bu mevzuda selâhiyet verildi;Sırrı Atalay insanın teklif alma usulü ile yapılmasını tenkid etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Hükümetin İran ve I
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Mecliste af teklifleri I I görüşüldü iki C.H.P.li mebus basın suçlarının affı lehinde,1 D.P.li mebus da aleyhinde konuştu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısında af^ hakkındaki tekli
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1964
  • A YENİ BAKANLAR aşbokan Yardımcılığı fek kaldı New-York'da bulunan Erim dün kendisine telefonla yapılan Bakanlık teklifi karşısında özür diledi Malımut Vural Sırrı Atalay Sadık Kutlay Ulaştırma Bakanı
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1957
  • Atalay hakkında karar verilmedi İZMİR,HUSUSÎ Hükümetin manevî şahsiyetine hakarette bulunduğu iddiasiyle mahkemeye verilen Kars mebusu Sırrı Atalay hakkındaki karar,yeni savcının ileri sürdüğü bâzı mü
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1957
  • SIRRI ATALAY'IN BERAATINI İSTEYEN SAVCI İSTİFA EDİYOR İZMİR,HUSUSİ C.H.P.Kars Meb'usu Sırrı Atalay'ın beraatini talep eden Ödemiş Savcısı Emin Akman,istifa edeceğini açıklamıştır.Savcı istifanamesini
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1956
  • Sırrı Atalay ikinci defa ifade verdi THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 Büyük Millet Meclisi tarafından teşrii masuniyeti kaldırılan Kars mebusu Sırrı Atalay C.H.P.in Ödemiş'te evvelce yaptığı bir konuş
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1956
  • SIRRI ATALAY DÜN YENİDEN İFADE VERDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,29 Teşriî masuniyeti evvelce kaldırılmış olan Kars Mebusu Sırrı Atalay bugün Ankara 2.Sorgu Hâkimliğinde yeniden ifâde vermiştir.Atal
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1964
  • M.Kılıç «İnönü dönmeden istifa etmem» diyor ANKARA,ÖZEL CHP Senato Yönetim Kurulu dün sabah toplanmış ve CHP Kars Senatörü Sırrı Atalay'ın yerine önceki gün Senato Başkan Vekilliğine seçilmiş olan CHP
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1956
  • edişte dün resmî ilânlar mes'elesi müzâkere edildi Baştarajı birincide deleri okunarak kabul edilmiş ve reis İhsan Baç,400 defa kabul edenler,etmiyenler)ibarelerini kullanmağa mecbur kalmıştır.Gazetel
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1957
  • MUAMMER ALAKANT Mebusların mal beyânına tâbi tutulmalarına dair teklif dün Mecliste görüşüldü.Teklif,lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra ekseriyet olmadığından re-SIRRI ATALAY Teklifin lehinde konuşt
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • zlü Sorular Mecliste ün fırtına kopardı iarif ve Adliye Vekillerile,takrir sahipleri arasında pr mebusların da karıştığı seri tartışmalar oldubu arada Hasan Kangal Meclisten çıkarıldı [HUSUSÎ MUHABİRİ
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3